Malfermi ĉefmenuon

Neciklopedio β

"Ankaŭ por diablo tondro ekzistas"

~ Zamenhof pri Apokalipso

"Libro de la Nova Testamento, pri la fino de la mondo"

~ ReVo pri Apokalipso

"La malkovro de ekstertera civilizacio unuigus la tutan homaron!!!"

~ Apokalipso pri Fina Venko

"Hok artikul no es in angles!"

~ framasona reformisma interlingvaisto
Apokalipso 150px.jpg

Lasta LibroApokalipso estas kanona libro de la Biblio kiu rakontas la duan revenon de Zamenhof surteren kaj detruon de la malamikoj de la esperantistoj. Lasta libro ekzistis miloj da antaŭ jaroj, kiam la babilonanoj komencis starigi la principojn de astrologio.

Apokalipso, laŭ frua judismo kaj kristanismo estis iu malkaŝo de sekretaj, kaŝitaj aferoj, kiujn Dio konigis tra speciale tiucele elektita profeto. La Apokalipso estas la lasta el la apokrifaj kanonaj lernolibroj de la Biblio. Ĝi estis verkita en praesperanto (Arcaicam Esperantom). Tamen kelkaj teologoj malkovris ĝian sekreton kaj hodiaŭ estas sciate pri kio temas.

Anĝelo blovas la trumpon de Apokalipso

La libro pri Ĉielaj relevacioj de Johano estas grava parto de la Biblio, kaj samtempe estas tre malfacile komprenebla. Se ni ligas la esprimojn al ĝusta nocioj, tiam la viziaj vidaĵoj abrupte fariĝas kompreneblaj. Ni komprenas tion, ke la skribaĵoj en la Ĉielaj relevacioj ne estas profetaĵoj, sed temas pri la estinto, historio de kosma civilizacio. Ĝi rakontas pri la gravaj eventoj de grandioza milita konflikoto, okazinta tio en la kosmo.

Fin-fine ankaŭ tio estas elkaŝita, ke ligiĝas esprimoj al tiu alia mondo, kiuj en nia mondo, pli priksime en la Susnsistemo, ne estas troveblaj. En la tekstoj de Biblio ankaŭ tiuj esprimoj estas troveblaj, kiuj unusence apartenas al lingvo parolata en alia mondo.

Clip image002-24- thumb-2-.jpg

Enhavo

Malamikete de las nacjes...Redakti

La ĉefa rakonto de la Apokalipso rakontas pri la dua alveno de la Mesio (L.L.Zamenhof) kiu revenos tute surprize por juĝi vivantojn kaj mortintojn. Laŭ la 30a ĉapitro de la libro, Zamenhof -laŭdata estu lia nomo- La Majstro de ĉielo kaj tero, disiĝos la homaron en du vicoj: la kredantoj kaj la perfiduloj. En la vico de la kredantoj troviĝas la esperantistoj de la modernaj tagoj (kaj tiuj kiuj en la momento de lia alveno estis lernantaj la lingvon) kiuj estas la elektitoj de Dio, sed inter ili 144.000 regos ĉielen kun Zamenhof (ĉu en la tuta historio de la religio Esperantismo ekzistis tiun grandan nombron da kredantoj?)

En la dua vico estos tiuj kiuj parolas la anglan kaj la perfiduloj kiuj hereze kreis novan religion "Idismo" (kaj ĉiuj aliaj herezaj religioj) kies ĉefa "sektestro" kune kun "Komisiono por la Altrudo de Murdiga Lingvaĉo" Tiuj kiuj estis volapukistaj devotoj rajtos esperantistiĝi kaj devos militi dum la fina batalo inter la esperantistoj kaj idistoj. Sed por eniri ĉielen la eksaj volapukistoj devos akiri atestilon de la Ĉe-kurso, preĝi sub la verda standardo kaj kanti kanzonon de DolchamarLa Trovita Generacio.

Inter la famaj supozataj detruotoj estas Hitlero, Stalino, Kabe kaj Kriĉjo. Kiam finiĝos la milito inter la bono kaj malbono, idistoj kaj angloparolantoj estos definitive ekstermitaj kaj nur la esperantistoj kaj eks-volapukistoj vivos en la Verda Paradizo. Laŭ la profetaĵo oni ne plu bezonos sunon ĉar ĝi estos anstataŭata de granda verda stelo.

Apokalipso (ĝenro)Redakti

 
Albrecht Dürer, la kvar rajdistoj el la biblia Apokalipso 6

Apokalipso, laŭ frua Judismo kaj kristanismo estis iu malkaŝo de sekretaj, kaŝitaj aferoj, kiujn Dio konigis tra speciale tiucele elektita profeto.

La vorto indikas kaj la ĝenron entute kaj ankaŭ povas indiki specifan verkon - plej konata kompreneble estas la Nov-Testamenta libro Apokalipso de Johano.

Ekzistas pluraj apokalipsoj. Tiu speco de literaturo estas grava en la historio de l' juda-kristana-islama tradicio, ĉar nocioj kiel resurekto el la mortintoj, Tago de l' JuĝoLasta Juĝo kaj ankaŭ la Infero mem ĝuste en tiaj revelaciaj tekstoj fariĝis eksplicitaj.

La vorto, Greka de-origine, signifas fakte "Malkaŝiĝo" aŭ "Malkaŝo" ("Levo de vualo"). Origine uzis ĝin Greke-parolantaj Judoj, poste Kristanismo transprenis la terminon.

Kelkaj ApokalipsojRedakti

 
Sep Trumpeto de Apokalipso

La plej malnova ekzemplo de l' ĝenro, kiun ni konas, estas la Biblia libro Daniel. Kiel sciate, laŭ Juda kompreno tiu ĉi verko ne apartenas al la - kutimaj - profetoj. Post longa fastado, Daniel atingas bordon de rivero, kaj tiam aperas al li iu ĉiela persono kiu donas revelacion (Daniel 10:2).

Johano de l' Apokalipso en NT, havas kompareblan sperton.

La Greka Apokalipso de Baruĥ, same kiel la Siriaka variaĵo diras ion tian al ni.

Tre ampleksa Apokalipso estas la Duakanona libro 2 Ezra.

Kelkaj el la apokalipsoj estis enprenitaj en la Septuaginton, kaj do fariĝis kanonaj en kelkaj eklezioj, sed aliaj ne.

Karakterizaj trajtojRedakti

Apokalipsa literaturo estas propra ĝenro de literaturo.

Temas pri malkaŝo de sekretoj de Dio. Tiu Dio donas certajn ĝis tiam sekretajn sciojn al elektrita profeto. Ofte temas pri oferoj, kiujn la homo neniam el si mem povus ekscii: oferoj neniam jam okazintaj, kiel la Fino de la Mondo; la Lasta Juĝo, la celado de Dio, ktp.

La Etiopia libro Henoĥ estas la plej ampleksa Apokalipso, kiun ni konas.

En kelkaj Apokalipsoj la profeto ricevas sian scion en sonĝo, foje en vizio. Por la celata mesaĝo tio supozeble estas la plej taŭga metodo transdoni informojn.

TimoRedakti

La homoj plu diradas netaŭgajn aferojn pri la Apokalipso, kvazaŭ ĝi estus kulpa pri ĉio.

Se io estas timinda, tio ne estas la Apokalipso. Ĝi estas nia forto. Povas kaŭzi timegon la malbonaj, homaj sintenoj. Tamen, eĉ tion ni devas superi, per la forto de taŭgaj paŝoj, farataj post nia integriĝo kun la Dia Saĝeco.

Iom pensu pri tio, ĉesu misparoli pri la Finaj Profetaĵoj, ĉar la vidaĵoj de Johano, Evangeliisto kaj Profeto, ne movas tiujn faktojn, ili nur anoncis ilin. Nu, nur amiko atentigas amikon. Kiu ŝajnigas amikecon ne kuraĝas diri la veron, li emas pozi favore al la persono, kiun li supozeble amas — kaj nenio estas pli malbona ol falsa amo, tiu estas la plej granda kruelo. Mi ne aludas nur al sentoj inter geedzoj, sed inter la homoj, precipe al tio, kio karakterizas la perfektan rilaton homan, socian, filozofian, politikan, sciencan, religian.

AlieRedakti

—Mi tre timas la tagon de la lasta juĝo.

—Çu eble via konscienco estas malbona?

—Ne, sed mi ne povas elporti la sonoradon de l’trumpetoj

MarĥuanoRedakti

Unu el ĝiaj potencaj mesaĝoj konstateblas, ekzemple, per la Unua Trumpetsono de la Apokalipso de Jesuo, laŭ Johano, 8:7: “Kaj la unua Anĝelo trumpetis, kaj fariĝis hajlo kaj fajro, miksitaj kun sango, kaj ili estis ĵetitaj sur la teron; kaj triono de la tero forbrulis, kaj triono de la arboj forbrulis, kaj la tuta verda herbo forbrulis”.

Ekster la BiblioRedakti

En la verkoj de multaj nuntemplaj psikuloj kaj mistikuloj (ekzemple de Gopi Krishna, Shri Rajneesh, Frannie Steiger, John White, Hal Lindsay kaj kelkaj dudekaj aliaj, kies nomon mi forgesis) ofte temas pri profetaĵo, ke la mondo estas survoje al nekonataj problemoj, inkluzive ĉio ebla speco da natura katastrofo de tertremoj al ŝanĝo de la polusoj. La plej multaj homoj estos detruataj, ĉi tiuj viziuloj informas nin dankinde. Ĉi tio kataklismo estas menciita de multaj kiel "Granda Purigado" aŭ "La granda lavado" kaj oni pensas, ke okazas kiel puno por niaj pekoj.

BoneRedakti

Pro sia konstanta studado de la Apokalipso de Jesuo, la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito prezentas tiun Libron, ne kiel referencon pri detruo aŭ fino de la mondo, sed kiel Dian averton “por montri tion, kio devas baldaŭ okazi” (Apokalipso de Jesuo, 1:1). La okazaĵoj tie rakontitaj estas ne hazardaj elpensaĵoj de individuo, sed sumo de la bonaj aŭ malbonaj rezultoj, kiujn la Homaro semas por si laŭlonge de sia historio.

Laŭ la difino de la prezidanto-predikanto de la Religio de Universala Amo, Paiva Netto, la Apokalipso estas “la plej grava traktaĵo sociologia de ĉiuj tempoj”. Pri la temo klarigas la Brazila esploranto — referenco pri Bibliaj studoj de antaŭ pli ol 60 jaroj kaj rekonata kiel unu el la plej elstaraj predikantoj de la nuntempo: “Jen kial gravas klarigi, ke la Apokalipso ne estas, kaj nek iam estis, katenita al ajna limo, ĉar, estante Profetaĵo el Dio, ĝi posedas la amplekson de Li mem, kiu, per tiu libro, parolas al ĉiuj tavoloj de la homa penso, sublimigante ĝin. Tial necesas, ke ni sciu legi ĝian moralan mesaĝon, kune kun tiu de la Evangelioj. Sur ĉi tiuj kuŝos la bazoj de la venontaj civilizoj, kiom ajn longa tempo forpasos” (teksto trovebla en lia libro La profetaĵoj sen mistero, p. 55).

Priskribo de la Verda ParadizoRedakti

En la verda paradizo ne plu estos konfuziĝo ĉar ĉiuj parolos nur esperanton kaj oni vivos en eterna Universala Kongreso, homoj el la tuta mondo sensence parolos kaj ridos (neniam diskutos), oni aŭskultos bonkvalitajn E-muzikgrupojn (malaperos multaj el la nunaj ekzistantaj) kaj la prezidanto de la mondo ne plu estos mortulo sed la Reĝo de la Esperantistaro, Zamenhof.

EtimologioRedakti

El Greko "`APOKALUPSIS", signifanta "revelata]o", "malkovigi". Kvankam ĉi_tia vorto simple signifas "malkaŝi", en ĉiam_taga lingvo, ĝi havas iĝata sama kiel detruega okazo, tia kiel ter-tremo priskribata (en eraro) kiel `apocalyptic. Dum la libro tiel nomata negocas kun la "malkaŝanta de la kolero de Dio sur sen_pentanta homaro en Lia prava Juĝaĵo", ĝi ankaw donacas la aperanto de Dia Gloro kaj de Lia Reĝolando, kaj de direkto, la dua Venanto de la Eternulo `Jesus_Christ.

Rajdantoj de la ApokalipsoRedakti

 
Kvar Rajdantoj de l' Apokalipso, de Viktor Vasnecov (1887).

La Kvar Rajdantoj de l' Apokalipso estas la kvar kavaliroj priskribitaj en la unua parto de la sesa ĉapitro de Apokalipso. La ĉapitro parolas pri pergameno en la dekstra mano de Dio fermita per sep sigeloj, en tiu sceno Jesuo Kristo malfermas la unuajn kvar sigelojn, liberigante ĉi tiujn rajdantojn kun ĉevaloj blanka, ruĝa, nigra kaj flaveca. Laŭ la ekzegezo ili estas bildigo kaj alegorioj pri la venko aŭ konkero aŭ nigra morto, la milito, la malsato kaj la morto, respektive, kvankam nur ĉi lasta ricevas tiun nomon.

Kvankam la rajdantoj aperas tre mallonge en la libro, ili iĝis gravaj pro la kvanto de artaj reprezentaĵoj kaj pro la influo kiun ili havis en la okcidenta kulturo.

JudismoRedakti

La "apokalipsaj" tekstoj ekskluditaj el juda religio ne estas ricevitaj en la Biblia kanono de la juda Biblio, same kiel multaj aliaj apokrifaĵoj (vidu: profetaĵo): ankaŭ la nura legado de tiuj estas malpermesita de la Halaĥo (tradicio).

DureroRedakti

La Apokalipso, pli ĝuste Apokalipso per bildoj (en latina: Apocalypsis cum Figuris)[1] estas fama serio de dekkvin lignogravuraĵoj de Albrecht Dürer de scenoj el la Apokalipso de Johano, publikigita en 1498, kiu rapide alportis al li famon tra Eŭropo.[2] La serio estis probable eltranĉita el ligno el pirarbo kaj fokusas al teologia enhavo, partikulare el Johannes Pirckheimer, nome la patro de la amiko de Durero nome Willibald Pirckheimer. La laboro por la serio startis dum la unua veturo de Durero al Italio (1494–95), kaj la serio estis publikigita samtempe en Latino kaj germana en Nurembergo en 1498, en momento kiam multo de Eŭropo antaŭvidis eblan Lastan juĝon por 1500. La plej fama presaĵo en la serio estas La kvar kavaliroj de la Apokalipso (ĉirkaŭ 1497–98),[3] [4] La plano de la ciklo kun la ilustraĵoj en la recto kaj la teksto en la verso sugestas la privilegion de la bildoj super la teksto. La serio alportis al Durero kaj famon kaj riĉon same kiel iom da libero el la patrona sistemo, kiu, siavice, permesis al li elekti siajn proprajn temojn kaj dediĉi plian tempon al gravurado. En 1511, Durero publikigis la duan eldonon de Apokalipso en kombinita eldonaĵo kun sia Vivo de la Virgulino kaj Granda Pasio; ankaŭ unuopaj presaĵoj estis produktitaj kaj venditaj. Iniciatis la projekton Romualda Jaziorowska, la prezidanto de PEJ.


Kelkaj ApokalipsojRedakti

La plej malnova ekzemplo de l' ĝenro, kiun ni konas, estas la Biblia libro Daniel. Kiel sciate, laŭ Juda kompreno tiu ĉi verko ne apartenas al la - kutimaj - profetoj. Post longa fastado, Daniel atingas bordon de rivero, kaj tiam aperas al li iu ĉiela persono kiu donas revelacion (Daniel 10:2).

Johano de l' Apokalipso en NT, havas kompareblan sperton.

La Greka Apokalipso de Baruĥ, same kiel la Siriaka variaĵo diras ion tian al ni.

Tre ampleksa Apokalipso estas la Duakanona libro 2 Ezra.

Kelkaj el la apokalipsoj estis enprenitaj en la Septuaginton, kaj do fariĝis kanonaj en kelkaj eklezioj, sed aliaj ne.

Bone...Redakti

Per la libro de Revelacioj, la Apokalispo de Jesuo, la Dia Amiko de la Homaro venigas al ni la inviton, kiu donas al ni la spiritan nutraĵon, kiun ni bezonas:

“Jen mi staras ĉe la pordo kaj frapas; se iu aŭdas mian voĉon kaj malfermas la pordon, mi eniros al li kaj manĝos kun li, kaj li kun mi” (Apokalipso de Jesuo, 3:20).

Tiatira en la Apokalipso de JohanoRedakti

 
La sep urboj kies kristanaj eklezioj estas menciitaj en la Apokalipso de Johano.

Laŭ simbola rakontaĵo de la johana Apokalipso Tiatira estas la kvara el la sep lokaj eklezioj akuzataj pri malvermiĝo en la kredo, Tiarira ŝajnas alproksimiĝanta al la apostateco. Jen la teksto (Ap 2,19-28)

“18 Kaj al la anĝelo de la eklezio en Tiatira skribu: Tiele diras la Filo de Dio, kiu havas okulojn kiel fajra flamo, kaj liaj piedoj estas kiel brilanta latuno: 19 Mi scias viajn farojn, kaj viajn amon kaj fidon kaj servadon kaj paciencon, kaj pri viaj faroj, ke la lastaj estas pli multaj ol la unuaj. 20 Sed mi havas kontraŭ vi, ke vi toleras la virinon Izebel, kiu nomas sin profetino; kaj ŝi instruas kaj delogas miajn servistojn malĉasti kaj manĝi idoloferitaĵojn. 21 Kaj mi donis al ŝi tempon, por ke ŝi pentu; kaj ŝi ne volas penti pri sia malĉasteco. 22 Jen mi ĵetos ŝin en liton, kaj la kun ŝi adultantojn en grandan aflikton, se ili ne pentos pri ŝiaj faroj. 23 Kaj mi pereigos ŝiajn idojn per morto; kaj ĉiuj eklezioj scios, ke mi estas tiu, kiu esploras internaĵojn kaj korojn; kaj mi donos al ĉiu el vi laŭ viaj faroj. 24 Sed al vi mi diras, al la ceteraj en Tiatira, al ĉiuj, kiuj ne havas ĉi tiun instruon, kaj kiuj ne konas la profundaĵojn de Satano, kiel oni diras: Mi ne ĵetos sur vin alian ŝarĝon. 25 Tamen tion, kion vi havas, tenu, ĝis mi venos. 26 Kaj al la venkanto kaj la observanto de miaj faroj ĝis la fino mi donos aŭtoritaton super la nacioj; 27 kaj li regos ilin per fera sceptro, kiel la potaj vazoj estas dispecigataj; kiel mi ankaŭ ricevis de mia Patro; 28 kaj mi donos al li la matenan stelon. 29 Kiu havas orelon, tiu aŭskultu, kion la Spirito diras al la eklezioj”.

Kritikistoj rimarkigis ke plejeble en Tiatira tiam ne ekzistis kristana komunumo kaj ke kristanismo atingis tiun lokon kaj enradikiĝis ĝis fariĝi Komunumo kun la karakterizoj de eklezio: fakte, nur post jarcentojn en tiu zono naskiĝis vera eklezia komumuno. Sed oni respondis ke la verkisto celis komuniki spiritan situacion de la kristanaj komunumoj kaj pro tio elpensis hipotezajn kristanajn komunumojn kiu povu prezenti ekzemplon.

La lastaj tagojRedakti

Laŭ la Biblio, ni vivas en la lastaj momentoj de Dia pacienco kaj Gracieco. Profetecoj okazas antaŭ niaj okuloj. Ni atestas la mondon iranta freneza kaj kreskanta malpli-bona kun ĉiu pasanta tago. Ni observas ĉio iĝi malmola pagano en la Okcidenta civilata mondo. Ni vidas multo en la Preĝejo de la Eternulo Jesuo dronanta en malbela mondeco, kolereco, dormanta, sen_zorganta, konfuzata, ĵetata ĉirkaŭ per ĉia nova vento de kreda]o kaj en la manoj de lupoj kaŝanta kiel ŝafo.

La Europana Community (EC) estas en granda ŝanĝoj.

La nova mono, la EURO, estas jam lawleĝa uzaĵo, kaj estas cirkulanta en la poŝoj de Eŭropanoj depost Januaro 1, 2002, interŝanĝanta grupo de loka monoj en la plej-granda mona ŝanĝo kaj unuigaĵo en historio. Konsentaĵo estas ankaw kreskanta por la politika unuigaĵo de la anaj statoj, kiu formos la fina paŝo en la unuiganta procedo kaj el kiu Eŭropo levigos kiel potenco esti respektata kaj tiamaniere kreos la scenejo por la aperaĵo de la Antikristo.

Teknologio, kiu iĝos tre grava parto en ĉi_tiuj Lasta Tagoj, estas movanta tiel rapida ke ĝi estas malmole teni vojo de tuta la nova evoluaĵoj, -- (simple readi la dokumentojn de nova inventaĵoj kiu estas farita en 24 horperiodo, persono bezonus 25 jaroj).

Sen_solideco regas en tuta areoj de socio kaj en preskaw ĉia nacio: la ekonomio, societa inĝeniero, kulturo, medicina eksperimentoj, terurismo, ne_dependa kaj liberiĝa movadoj, rekord-rompanta vetera ekstremoj, homo-faranta media detruaĵo kaj tiel sur, estas sendanta sen-egalata ŝoka-ondoj al homaro sentanta sen_potenca re-agi kaj multa malpli kontroli la balanco de la balancilo, kaj en la procedo, iĝanta mortige sensenta.

La Meza Oriento, por unu motivo aw alia, estas konstante en la novaĵo, kiel Israelo malrapide kreskas iĝi la centra peco de monda atento kaj Jerusalemo iĝas la "ĝena ŝtono."

Rigardu, Mi faros Jerusalemon kiel taso de tremanto al tuto de la homoj ronde ĉirkaw.......Kaj en tia tago Mi faros Jerusalemon ĝena ŝtono por tuta homoj: tuto ke ĝenas ili_mem kun ĝi estos tranĉata en pecoj, kvankam tuta la popolo de la tero kolektas kune kontraw ĝi. `Zec_12:2,3

FlegejeRedakti

- Apokalipsa Libro mordis al mi la manon!
- Ĉu vi desinfektis ĝin?
- Ne ĝi tuj forfuĝis.

NotojRedakti

  1. Ĉiusemajne, nova lingva aktivulo kaj subtenanto administros laŭvice la Tviter-konton @AsiaLangsOnline por kundividi siajn spertojn, bonajn agadojn kaj lernitajn lecionojn rilate al la revigligo kaj antaŭenigo de sia denaska lingvo, kun speciala atentigo pri la rolo de Interreto.
  2. Mi estas ĉina esperantisto.
  3. En la origina ĉinlingvo ne ekzistis "ŝi" kaj "li", nur estis neŭtralaj pronomoj homo(他) kaj besto(它).
  4. Kiam necesas la sekseco, oni aldonas sufikson.