Malfermi ĉefmenuon

Neciklopedio β

"Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras"

~ Zamenhof pri siaj libroj
1923-uea-bib.jpg

"Ĉiuokaze, temas pri speciala sufiĉe interesa socia fenomeno kun longa historio."

~ Pejno Simono pri la supra diraĵo

"Kiam mi pripensas mian gigantan bibliotekon, taŭgas poemo de esperantista poeto"

~ Ralph Dumain pri sia giganta biblioteko

"La mondo-fino proximeskas"

~ idisto

"Ĝisnereveno!"

~ Hans-Georg Kaiser

"Hodie est le primo die del resto de tu vita"

~ Malesperantisto

"Ĉe la libroŝrankoj traspertu travivi la kulturscio!"

~ Bibliotekisto

La biblioteko estas biblioteko. En la biblioteko troviĝas ĉiuj penseblaj libroj kaj ĉiuj tiuj libroj estas de sama formato kaj grandeco. La libroj estas ordigitaj hazarde, aŭ sen ordo, kaj la biblioteko per si mem antaŭas la homaron kaj estas senfina.

Enhavo

Precizaj parametrojRedakti

Ĉiu libro havas 410 paĝojn, sur ĉiu paĝo estas 40 linioj kaj en ĉiu linio troviĝas 80 signoj. La teksto estas skribita sole per 22 diversaj literoj, al kiuj aldoniĝas ankoraŭ la G-punkto, la komo kaj la spaceto, tiel ke la nombro de diversaj signoj uzataj en la libroj estas sume 25.

Biblioteko de la Lingvo internaciaRedakti

Biblioteko de la Lingvo Internacia. Fondita en 1894 laŭ propono de Zamenhof (en la gazeto La Esperantisto, 1894, n-ro 3[1]), estis la unua kolekto de Esperantaj literaturaj verkoj; ĝi estis presata en Nürnberg ĉe W. Tümmel kaj ĝia eldonado daŭris ĝis 1898.

"La biblioteko, redaktita kun plej granda zorgemo de nia kara Majstro mem, aperadis laŭ formato 14x21. Ĝi enhavis pleje verkojn de rusaj aŭtoroj, aŭ tradukitaj, aŭ originalaj, kaj ankaŭ lernilojn en diversaj lingvoj. Netakseble valoraj estas por ĉiuj veraj Esperantistoj tiuj ĉi kajeroj kun verdaj kovriloj." (El artikolo de K. Steier, represita en Mobusz: Dokumentoj de Esperanto, p. 33.)

Listo de eldonaĵojRedakti

1894

1895

 • Iliado, Kanto I-IV, trad. Abram Kofman, (76)
 • Meĵdnarodni jazik Esperanto. Polni uĉebnik s predisloviem i dvmja slovarjami [lernilo kun antaŭparolo kaj du vortaroj por rusoj], (77)
 • Esperanto-eesti sõnastik [Vortaro Esperanto-esta] de W. Waher, (78)
 • Aŝik-Kerib : turka rakonteto de Lermontov, (79)
 • Dio ĉiam veron vidas, sed ne tuj ĝin aperigas: vera estintaĵo, Lev Tolstoj, Trad. Ivan Markoviĉ Lojko, (80)
 • La literaturisto kaj lia fianĉino de Emilie Flygare-Carlén, trad. Otto W. Zeidlitz, (81)
 • Polen uĉebnik po vsemirnij jezik Esperanto [lernilo kun du vortaroj por bulgaroj], (82)
 • Adresaro de Esperantistoj Serio XVI, (83)
 • La ŝtona gasto de Puŝkin, trad. Nikolaj Afrikanoviĉ Borovko, Folioj 31 kaj 32. (84)
 • Kratkia svjedenia o meĵdnarodnom jazikje Esperanto de Zamenhof, (85)
 • Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto" trad. Beaufront, (86)
 • Fantomoj de Vladimir Korolenko, trad. Vladimir Gernet, (87)
 • O języku międzynarodowym "Esperanto" de Zamenhof, (88)
 • Kurze Mittheilung über die internationale Sprache "Esperanto", de W. H. Trompeter, (89)

1896

 • Recueil d'exercices Esperanto. Traduko de la Ekzercaro, fare de L. de Beaufront. (90)
 • Unua brandfaristo aŭ kiel diableto meritis pecon da pano : komedio de Tolstoj, Trad. A. Burenkov, (92)
 • Kain de Byron, trad Abram Kofman, (94)
 • Korte brochure over de internationale taal Esperanto : vertaald uit het Esperanto, (97)
 • Kvar tagoj kaj Attalea princeps de Vsevolod Garŝin, tradukis Nikolaj Kazi-Girej, paĝoj 452-475
 • Nevola mortiginto : rakonto en versoj de Devjatnin, paĝoj 476-482, (101)
 • El la Vivo de Esperantistoj de V. Stankiević, paĝoj 563–589

1897

1898

 • Edziĝo de Figaro aŭ freneza tago : kvinakta komedio de Beaumarchais, trad. A. Kofman, (110)
 • En la brikejo. Jozefo Wasniewski, (116)
 • Du mirrakontoj de Otto W. Zeidlitz, (La knabo, kiu volis farigi verkisto kaj Sinjoro Polydoctus), (117)
 • La slavoj : tri artikoloj de Pavel Miljukov, trad. V. Laskin, (118)

UtiloRedakti

Ĉe la libroŝrankoj traspertu travivi la kulturscion!

Utilo al religioRedakti

La pretendoj de la religioj variis geografie kaj tempe. Laŭ konata Leĝo de Murphy, ĥalifo kiu ordonis forbruligi la Aleksandrian bibliotekon (kiu fakte jam delonge estis forbrulinta sub la kristanaj imperiestroj), rezonis tiel:

"Se ĝi entenas la plenon da veroj de Korano, ĝi estas superflua; se ĝi entenas instruojn aliajn, ĝi estas malutila".

Privata bibliotekoRedakti

Vizitanto: „Kiel eblas, ke vi havas en biblioteko nur unu libron?“

„Tio estas katalogo de libroj, kiujn mi pruntis al konatoj.“

Populara Esperanto-BibliotekoRedakti

Populara Esperanto-Biblioteko estas fondita en Amsterdam 1933 de neesperantistoj. Ĝi celis doni ĉiumonate bonan romanon malkare al abonantoj. Ĝi aperigis kvin numerojn, kaj poste ĉesigis la eldonon.

HelpoRedakti

Viro alproksimiĝas kaj demandas bibliotekistinon: Fraŭlino, kie estas la libro "Viro, perfekta estulo"?

Kaj ŝi respondas: En la fono, en la kategorio de sciencfikcio.

Universitata BibliotekoRedakti

Jiří Kořínek

Miloj kaj miloj en plej diversa vesto
kuŝas sur bretoj, zorgeme registritaj,
pretaj regali vin, pretaj por digesto,
sennombraj pensoj profundaj, grandaj, spritaj.
Kiom da horoj pasintaj en kreado,
kiom da sento, da scio, da ekkono,
kiom da amo la nigropresa svato
al vi elmetas ĉi tie por dispono.
Eĉ se vi povus jarmilojn pluajn vivi,
vi ne elĉerpus ĉi maron ĝis la fundo,
eĉ se mil vivojn vi povus inkluzivi,
vane vi luktus kun libra verk­abundo.
Darfas nur kelkajn posedi ni dorlote,
frandi nur kelkajn el kvanto senmezura,
mar’ plua kuŝos neniam eklegote,
kaj la plej multaj eĉ sen ekkono nura.
Lingvo kaj libro, miraklaj donoj Diaj,
en via mez’ ni spirhalte stari devus,
riĉojn apertas la blankaj paĝoj viaj,
kvazaŭ kurteno de trezorej’ sin levus.

Vidu ankaŭRedakti

LiteraturoRedakti

 • Ilustrita Biblioteko. Eld. HDE Köln Formato 18x121/2 cm. Serio I enhavas rakontojn pri la "Oriento" (1927), Se­rio II pri la "Maro" (1928). Ambaŭ serioj havas po 5 kajeroj.
 • Katalogo de la biblioteko (1888- 1911) de G. Davidov en Saratov 1911, 130 p. "En la daŭro de proks. 25 jaroj s-ro Davidov, avarante nek mo­non, nek tempon, kolektadis E-ajn librojn kaj nun la katalogo de lia lib­raro prezentas liston de 10. 000 nomoj. Inter alie la katalogo enhavas 66 libr­ojn de originalaj verkoj kaj 201 muzik­verkojn." (B, K., Ondo de E, 1912, p: 10.)
 • Nova Esperanto-Biblioteko. Korekto de originaloj kaj tradukoj el la germana literaturo. Formato 16x101/2 cm. Eld. Ellersiek kaj Borel (Berlin). La n-roj 1-4 estis primilitaj german­flankaj publikigaĵoj. Ĝis nun aperis 10 n-roj.
 • Skanitaj paĝoj ĉe Aŭstria Nacia Biblioteko: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e0a&datum=1894&page=41