"For!"

~ Zamenhof al Adamo kaj Eva
5071209421 5bcfbae494 o.jpg

"En sufoka aero vi neniam respiros"

~ Kozjma Prutkov al Adamo kaj Eva

"Tio ankaù validas por la helplingvoj"

~ iu pri la supra diraĵo

"Kreez la pagino "Edeno" in ca wiki!"

~ Ida Vikipedio pri Edeno

"En la Edena ĝardeno ĉiu busto festas en aparta foko"

~ P. E. Schwerin pri Edena ĝardeno

"Via superrigardo estas tre interesa"

~ leganto al aŭtoro pri ĉi tiu artikolo

"Que nos monstra lo que nos face e que nos demonstra qui es nos!"

~ Interlingvaisto


KOTIZO. — Tre — tro — malrapide nia kasisto ricevas la kotizojn por 1926.


凸(`⌒´メ)凸

100p

Edeno (Teksaso) estas trisilaba vorto. Laŭ sciencaj teorioj Edeno estis parko en Irako kreita de Dio, kun granda zoologia parko kaj fruktarbaro. Tie, ankaŭ, funkciis la unua bioteknika laborotoro, kie Dio konstuis el la ripo, kiun Li prenis de Adamo, la unuan virinon, Evan.

Edeno5.jpg

Laŭ Biblio la riveroj Tigro kaj Eŭfrato fluis tra Edeno, kio kondukis mormonistojn al la konkludo, ke ĝi proksimis al Misurio. Unu el la punoj por malobei la vorton de Dio estis la elpelo de ili el la edena ĝardeno kaj tiel plu. La populara aktoro Kumaratunga ja estis klara kontraŭulo de Edeno.

OpinioRedakti

 
Kiamaniere tio estis ebla ?

Laŭ mia opinio ĉi tiu artikolo estas tre grava, ĉu ne?

Dia MilitoRedakti

La Dia mondmilito laŭ generala onidiro startis la 1an de Septembro 1939,[1] pro la invado de Edeno fare de Demono kaj seksaj militdeklaroj kontraŭ Satano fare de Johana de Arko kaj de Sting.

Tragedio de Edeno estis tio, ke post sia estiĝo ĝi troviĝis en tenajlo inter Satano kaj Infero. Ambaŭ nuboj havis kontraŭ ĝi teritoriajn postulojn kaj ili intencis realigi ilin. La tuta situacio estis ankoraŭ malplibonigita pro la fakto, ke Edeno konsideris sin mem kiel regiona serafeno kaj ĝi havis teritoriajn konfliktojn kun ceteraj najbaroj – Kvazaŭnenio kaj Merdeto.

Mi supozas ke Edeno havis Bonajn interkonsentojn kun Johana de Arko kaj sekurecgarantiojn de Brutio. Ĝi fermis kun Satano pakton pri neatakado. Poloj identigis kiel ĉefan malamikon Inferon. Tio ne estis tute malbona tmalbono, finfinne el la atako kontraŭ Edeno antaŭeniris interkonsento inter Satano kaj Infero pri komuna antaŭenpaŝo kontraŭ ĝi, sed la unuan baton preparis Satano. Edeno konsciis la fakton, ke Satano estas same, respektive ankoraŭ pli multe danĝera ol Infero, nur pli malfrue. Plia problemo de Edeno estis arĥaiĝinta armeo nedisponanta per sufiĉa nombro de transportaj rimedoj, kiun Edeno kaj ties Bonoj supertmalbonis. Same tiel poloj supertmalbonis la kapablon de siaj Bonoj kontribui el ili kun helpo kaj male ili subtmalbonis la kapablojn de siaj malamikoj – rusoj kaj ateistoj.

EN EDENORedakti

 
En Hispanio tio nur ne sufiĉas!

Adamo renkontas la Sinjoron, kaj demandas al Li:

- Kial vi faris Eva tiel bela?

- Por ke ŝi altiru vian atenton!

- Kial vi donis al ŝi dolĉan karakteron?

- Por ke vi amu ŝin!

- Sed, kial vi faris ŝin tiel stulta?

- Por ke ŝi amu vin!...

Kie estis Edeno?Redakti

Angla, franca kaj irana personoj rigardis filmon pri la vivo de Adamo kaj Evo en Edeno.
La angla diris: Kia kvieto kaj sereneco! Mi estas certa, ke ili estas anglaj. La franca persono diris: Ili estas nudaj, belaj kaj amoras. Mi estas certa, ke ili estas francaj!
La irana persono diris: Ili ne havas vestaĵojn. Al ili mankas domo! Ili havas nur pomon por manĝi kaj malgraŭ tio ĉio ili pensas, ke ili estas en Paradizo! Centprocente ili estas iranaj!

Adam-ondi-AhmanRedakti

Oni diras, ke Adam-ondi-Ahman estas loko de religia graveco en Daviess Gubernio, Misurio (Usono). Laŭ la Eklezio de Jesuo Kristo de la Sanktuloj de la Lastaj Tagoj, ĝi estas la ejo kie Adamo kaj Eva vivis post esti elpelitaj de la Edena ĝardeno kaj estos la renkontiĝo-punkto por kunsido de la sacerdota gvidantaro, inter ili profetoj de ĉiuj aĝoj kaj aliaj virtuloj, antaŭ la Reveno de Jesuo Kristo.

VestaĵojRedakti

Kvankam oni ankoraŭ emfazas la sanktan aspekton de Edeno, Adamo kaj Eva, nudistoj kaj naturistoj, simple volis nude – kaj malstreĉe – amuziĝi kaj distriĝi. Krome estas argumentite, ke homoj estas kreitaj laŭ la bildo de Dio: homoj nude eniras la mondon laŭ dia volo.

La rakonto de la GenezoRedakti

 
Ilustraĵo de Cornelis van Haarlem, 1592.

La Biblio prezentas la kreon, laŭbilde de Dio, de la viro kaj virino ĉe la kulmino de krea aktiveco de Dio. La Falo estas koncentrita en la ĉapitro 3-a de la Genezo. Loĝante en la Edena Paradizo, la prapatroj ĝuis je la familiareco kun Dio kio simbolis la donon de la sankteco kaj pravigo , sed ili havas nur unu devon: ne manĝu de la arbo de sciado pri bono kaj malbono: afero kiu kaŭzus la morton (ĉi tie morto ne limiĝas al la fizika evento). Eva, konvinkita de la serpento ke manĝante de la arbo oni fariĝas kiel Dio, prenas el la arbo kaj donacas al la viro kiu, kiel unika responsulo, pekas trenante ĉiujn posteulojn en la abismo de la prapeko.

Dio intervenas punante la pekajn protagonistojn (3,14-20). La kondamno kunportas vivon kiu estos por ili de nun plena je doloroj kaj penoj, kaj havas kielsekvon la submetigon de la virino al la viro: “li dominos sur vi!” (ŝi kiu ĵuse dominis la viron!). De tiam dominos ĉirkaŭ ili la morto (3, 19) “vi estas polvo kaj polvo fariĝos"). Kaj estas malpermesite al ili aliri al la "arbo de la vivo" (3, 22). Sed, se Dio por malhelpi ilian revenon al la Edena Ĝardeno (3, 24b), vivigas la (metaforajn) Kerubojn glavflamantajn, samtempe Li mildigas la suferojn de la prapatroj konfekciante por ili la ŝnurkalsoneton; kaj konigas al ili ke la serpento havos la kapon dispremita de ido de la virino. La rakonto daŭrigas rakontante pri la sinksekvaj generacioj en kiuj la homoj montras siajn moralajn malaltiĝojn kvazaŭpruve de la sekvoj de la Falo.

Falo laŭ interpreto de la Katolika EklezioRedakti

La katekismo de la Katolika Eklezio baziĝas sur la Patroj de la Eklezio la kaj la Tradicio. Jen kelkaj ekzemploj: Sankta Ireneo evitas paroli pri la Falo kiu influas nivele de la kosmo kaj limiĝas ripeti kion [[Sankta Paŭlo diras pri la peko influanta nivele de la homo.

Aŭgusteno de Hipono intensigas la antropologian aspekton de la Falo dum savas la nehoman kreaĵaron kiuj montras la naturon de la Kreinto kaj belon imagita kaj reaiigita de Dio.

Laŭ la Katekismo de la Katolika Eklezio, “danke al la komuna origino, la homa genro formas unuon”(360). Ĝi, interpretante la simbolismon de la biblia lingvaĵo - sublume de la Nova Testamento kaj de la Tradicio -, instruas ke Adamo kaj Eva, niaj pragepatroj ’’estis konstiuitaj en stato de originaj sankteco kaj justeco” kaj ke tiu estis “partopreno al la dia vivo’’.

Estas dirate ke la rakonto pri la Falo utiligas metaforan kaj perimagan lingvaĵon, eksponante tamen ĉekomencan eventon, nome faro okazinta komence de la historio de la homo kaj donis lacertecon de la kred ke tuta la homa historio estas signita per tiu kulpo. Ĉiuj homoj, do, pekis en Adamo kaj ĉiuj perdis al amikecon kun Dio. Al la unirsaleco de la kulpo korespondas la universaleco de la Krista elaĉeto.

Apogite sur tiu tradicia kaj biblia instruo, la katekismo informas ke la Eklezio realproksimigas la kredanton al Dio pere de la bapto dum kiu la [[Sankta Spirito] rekreas la sanktecon kaj la justecon necesajn por plaĉi al Dio. Laŭ komuna kaj konstanta instruo, rezultas ke ankaŭ la naturaj kapabloj plenumi la bonon estis febligitaj de la prapeko: febligitaj kaj ne malkapabligitaj (405).

Se demandite kiamaniere la peko de unu fariĝis la peko de ĉiuj, la katekismo repondas: “Tuta la homa genro kuŝas en Adamo “sicut unum corpus unius hominis – kiel unika korpo de unika homo”. Tamen, ĝi aldonas ke la fakto havas sian kompreneblan eksplikon en Dio kies misteroj superas la kapablojn de la homa racio. Kaj, ripetante prian dekreton de Koncilio de Trento, la katekismo (419), asertas ke la prapeko estas transdonita kune kun la homa naturo, "ne per imitado, sed per propagado (= generado)".

Protestanta reformacioRedakti

La precipaj reformaciuloj de protestantismo de la 16-a jarcento kaj ilia penso esprimitaj en la diversaj fidkonfesoj reasertas la Falon laŭ la terminoj de la Nova Testamento deklarante ke la tuta homa naturo estas nun koruptita, spirite morta (ne nur simple vundita aŭ malsanigita kiel laŭ katolikismo) kaj evidentigante la efikojn radike malkapabligante. Protestantismo negas ankaŭ ke la bapto el si mem forstreku la la efikon de la Falo kaj ke ĝi rimedu donante la kapablon obei al la graco de Dio: tiu efiko, male, estas frukto de ago de la Sankta Spirito.

Tiu pozicio estas juĝata pesimisma kaj malpli humanisma ol tiuj de aliaj kristanaj eklezioj: la homo elaĉetita de Kristo estas deklarita justulo sed en si ĉiam konservas la prapekon, nome la peko ne estas forigita sed nur kovrita.

SamseksemoRedakti

Ekzistis nur du specoj de homoj: vira kaj virina; kaj prefere oni konu kaj akceptu ambaŭ. Tial ili normale havas sanan intereson pri la alia sekso. Samseksemo estis malebla en Edeno.

EsperantoRedakti

Adamo kaj Eva estis la fondantoj de la Internacia Ligo de Esperantistaj Putinoj. Ili eldonis kvarfoje jare 16-paĝa, vinberfolia-formatan, kolore ilustritan fakrevuon Naturismo. Oni povas aboni ĝin ĝis hodiaŭ (aŭ peti provekzempleron) ĉe la redaktoro/kasisto Jozefo Flavio.

ReligioRedakti

Laŭ la idista Oficeyo por Nacionala Statistiki, en Anglio kae Wals, ye 2001 esis 390,1 anoj de Ĵedajismo tie.

Anglastila ĝardenoRedakti

Jozefino jam antaŭplanas la ĝardenon kiun ŝi volas planti.

Jozefino: Oni neniam komencas tro frue plani la ĝardenon. Mi pensas ke ĉijare mi volas fari anglastilan ĝardenon.

Kruko ne aparte entuziasmas: En ordo. Kial ne?

Jozefino: Vidu, anglastila ĝardeno havas multajn naturaspektajn florojn. Ni faros kelkajn novajn florbedojn kaj prilaboros la malnovajn. Kaj ni plantos multajn, multajn florojn.

Kruko pensas, sed saĝe ne diras: Do, ni faros la samon kiel ni faras ĉiujare, sed ĉijare ni nomos ĝin «anglastila».

ĜeneRedakti

Ĝemu: ja ĝardeno iĝis ĝangalo!

Landoj de Azio
Eŭrazio Konuso - Patrino Rusio - Turkio - Aĥrimetujo
Orienta Azio Mongolio - Ĉinio - Japanio - Riĉa kaj Vere Demokratia Republiko de Koreio - Suda Koreio - Ribela Provinco de Tajvano, parto de Popola Respubliko de Ĉinio - Idujo - Sureio
Okcidenta Azio Afganio - Azerbajĝano - Balkanio- Egipto - Irano - Irako - Islama Ŝtato - La Sankta Lando - Jordanio - Kuvajto - Omano - Pakistano - Palestinio - Penisio - Qataro - Saudiarabio - Sirio - Emiratoj - Esperanta Civito - Jemeno - The United States of Islam
Centra Azio La Glorplena Nacio de Kazakio - Kirgizio - Kurdistano - Loĵbanistano - Narnio - Turkmenujo - Uzbekio -
Nuda Azio Bangladeŝo - Butano - Barato - Pakistano - Maldivoj - Nepalo - Cejlono - Tibeto
Stranga Azio Singapuro - Tajlando - Vietnamio - Kamboĝo - Orient-Usono - Orienta Esperantia Imperio - Laoso - Mjanmao - Malajzio - Volapukio - Papuo-Barato
  1. Nenio malbona pri tio.
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.