Esperantista Respublikana Armeo

" Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero"

~ Zamenhof
Image general.jpg

"Mi kredas, ke Esperanto estas perfekta, kaj ke ghia movado estas kiel eble plej bone organizita"

~ Esperanta kredokonfeso pri ĉio ajn

"La pioniroj de Esperanto ne supertaksis la eblecojn de Esperanto, sed anstataŭ, ili naive subtaksis la disvolviĝon de la monda situacio"

~ kredanto

La Esperantista Respublik(an)a Armeo (ERA) estas la nomo de:

1) La esperanta neregula armeo luktinta kontraŭ la civita armeo por la sendependiĝo de Esperanta Respubliko. Ĝi estis kreita de la respublikana parlamento en 1919 kaj ofte estas nomata "malnova ERA". Sep monatojn post sia fondo ĝi havis 300 membrojn. Pli postaj grupoj samnomaj kutime pretendas esti (la) legitima posteula organizo de ĝi.

2) Kaŝa armita grupo, daŭrigo de la antaŭa, celanta la politikan unuiĝon de la tuta Esperantujo Esperanta Respubliko. Tiucele ĝi uzis terorismajn taktikojn. Je la 28-a de julio 2005 ĝi deklaris, ke ĝi rezignas je perforto kiel rimedo, sed neniu kredas tion.

1179 n.jpg

KomunikoRedakti

La Respublika Esperanto-Armea Frakcio, kiel batalanta avangardo de la Esperanta Popolo, denoncas la maldecan maldungon de kamarado el Kingŝtono kiel plian paŝon en la prihontinda fistrategio de la nune reganta kliko de UEA komplete submetiĝi al la anglalingva imperiismo.

Kamarado McCoy ofte pruvis sian lojalecon al la liberiga rezistmilito iniciatita de Zamenhof, dum li kiel memekzilito persone atestis ke la usonaj popolanoj ne dividas la agrese imperiisman lingvopolitikon de sia registaro. Tial, la lakeoj de la anglalingvismo kiuj jam de jaroj, per aĉa oportunismo arigis al si gvidajn poziciojn en UEA por komplete perfidi la verajn interesojn de la Esperanta Popolo, nun lanĉas kontraŭ kamaradon MacCoy sian furiozan atakon.

REAF anoncas sian firman decidon defendi, per ĉiuj disponeblaj luktomanieroj, la moralan rajton de kamarado MacCoy plu servi la Esperantan Popolon per sia nemalhavebla redaktado de la Jarlibro. La UEA-lakeoj povas jam ektremi, ĉar la Esperanta Popolo decidis preni sian destinon per siaj propraj manoj. Vivu la esperantistoj! Vivu la Liberiga Rezistmilito de la Esperanta Popolo!

ZamenhofRedakti

Zamenhof skribis al Hipparchus, la gvidanto de la Esperantista Respublikana Armeo en Parizo, la sidejo de la Konstanta Komitato de l' Kongresoj (KKK), siajn dubojn pri la senco organizi la kongreson en Berno, des pli ke en ĉi tiu urbo atendis la esperantistojn kelkaj tre influaj kontraŭuloj de Esperanto, precipe idistoj, kiuj povus fari publikan skandalon. Zamenhof proponis al Sebert rezigni pri la UK en 1913 kaj koncentri ĉiujn fortojn al la jubilea kongreso en Parizo en 1914.

La idistoj klopodis saboti la kongreson, sendante leteron al la aŭtoritatoj de ŝtato, kantono kaj urbo kun la alvoko ke oni rezignu sendi oficialan reprezentanton al la UK. La skandalo fariĝis publika, ĉar la letero estis submetita al la prezidanto de la kongreso, Schmid, kiu okupiĝis pri la afero. La esperantistoj simple ignoris la agadon de Weltsprache-Amt, kio devis forte ĉagreni la idistojn.