Horloĝo

"Malaperis kiel vaporo"

~ Zamenhof pri ŝtelita horloĝo

"Laŭ mi jes. Kion opinias la aliaj?"

~ iu
Tiu ĉi estas la unua artikolo de 2011


Horloĝo estas aparato por mezuri la tempon kaj montri la horojn. Ĝi estas tre ŝatata de eksterteruloj kiu instruas lingvojn, eĉ Esperanton.

Hor.jpg

Teologia horloĝoRedakti

Estis la anglikana pastro el Transilvanio (1743-1805) kiu antaŭ pli ol du jarcentoj, en 1802, verkis la libron, laŭ kiu el poŝa horloĝo trovita en la kamparo oni povas dedukti ke la naturo devas havi dezajnanton. Tiu dezajnanto devas esti homo. Tiu homo estas DIO"

Brevier-HimnojRedakti

Brevier-Himno estas kantebla teksto por la Liturgio de la Horoj.

Kukola horloĝoRedakti

Hieraŭ vespere mi diboĉis iomete kun la kompanoj. Mi promesis al la edzino esti hejme je noktomezo ... je la plej sankta ĵuro. La horoj pasis rapide, la biero bone glitis. Ĉirkaŭ je la matena tria, en la plej iluminita stato mi ekiris hejmen. Mi estis jam enflanke de la pordo, kiam en la antaŭĉambro la kukola horloĝo ekfunkciis kaj kukolis tri fojojn. Subite, ĉar mi sciis, ke la edzino supozeble vekiĝis, mi aldone kukolis naŭ fojojn. Mi vere fieris pri mi mem, ĉar mi trovis tiel rapidan kaj saĝan solvon eĉ ebrie por eviti eventualan kverelon. Sekvatage matene mia kara edzineto demandis, je kioma mi alvenis hejme, mi respondis, ke je la 12-a. Ŝi tute ne ŝajnis afliktita. Mi havas bonŝancon! Mi opiniis. Tamen ŝi rimarkis, ke ni devas akiri novan kukolan horloĝon... Mi demandis ŝin, kial? Ŝi respondis: "Hieraŭ nokte ĝi kukolis tri fojojn, poste ĝi diris "diable" kaj kukolis kvar fojojn, akrigis la gorĝon, ĝi kukoli denove tri fojojn, ĝi mallaŭte ridetis iomete, poste ĝi kukolis ankoraŭ dufoje kaj fine ĝi laŭte furzis."

KukuloRedakti

- Sinjorino, kiel funkcias via horloĝo kun kukoleto post la riparo?

- Sinjoro riparisto, post kiam vi riparis mian horloĝon, la kukoleto akurate kaj afable demandas: kioma estas la horo?

Ĉu?Redakti

- Pardonu min sinjoro, ĉu vi povus diri la ĝustan tempon?

- Estas la kvara horo kaj dudek du minutoj.

- Estas strange, mi demandadas la homojn jam tuttage, kaj ili ĉiam diras ion malsaman.

Kantanta horloĝoRedakti

Ĥana horo en ĥalatoj kantas. Ĥimera hundo ĥantas

Donaca horloĝoRedakti

Du amiko renkontiĝas sur la strato kaj unu el ili diras la alian.

-Saluton kara Antono, vi ŝajnas tre malĝoja, kial vi estas tiel?

-Mi estas malĝoja ĉar Sanka Nikolao donacis belan horloĝon al mi.

-Kara Antono, pro tio ne povas esti malĝoja, ĝi esta tre bona donaco.

-Jes, sed mi ne povas ostenti ĝin, pro tio mi estas tre malĝoja.

-Mi ne komprenas la kialo vi ne povas ostenti ĝin, diru min kial vi ne povas porti tiel bela horloĝo?

-Nu, ĉar ĝi estas kukol-horloĝo, ĝi estas tre granda kaj mi ne povas porti ĝin.

AlieRedakti

La horloĝisto: Rebonigi tiun çi horloĝon mi ne konsilas al vi, çar vi elspezus por la rebonigo tiom, kiom vi pagis por la horloĝo mem.

La kliento: Ho, tre volonte mi akceptas la kondiçon: la horloĝo estas al mi donacita.

OficejoRedakti

„Mi bezonus iun horloĝon por oficejo.“

„Ĉu vekhorloĝon?“

ARTEFARITA INTELIGENTORedakti

Informadika scienculo, projektis kaj konstruis komputilon kun artefarita inteligento. Dum publika prezentado de sia maŝino, li klarigas, ke tiu komputilo kapablas respondi korekte al simplaj demandoj, kaj li invitas iun volontulon el la publiko provi konversacii kun ĝi. Iu el la publiko komencas: - Estas pli bona ne funkcianta horloĝo aŭ horloĝo, kiu malfruas po unu sekundo ĉiun jaron.

- Estas pli bona la horloĝo ne funkcianta.

- Kial?

- La horloĝo ne funkcianta donas la la precizan horon du foje tage, la alia nur unu fojon je ĉiu 43200 jarojn.

VekhorloĝoRedakti

Ŝi: Mi tuj iros en la urbon; ĉu mi povos aĉeti ion por vi?
Li: Jes vi povas aĉeti por mi vekhorloĝon.
Ŝi: Vekhorloĝon? Kion vi volas fari per tia horloĝo, vi, kiu estas noktgardisto?
Li: Nu, vidu, mi venis malfrue hejmen trifoje en la pasinta semajno, ĉar mi preterdormis la ĝustan tempon.”

Speciala vekhorloĝoRedakti

Fraŭlino: Ĉu vi havas vekhorloĝon, kiu vekos min sen ĝeni ĉiun en la tuta domo?
Vendisto: Ne, mi bedaŭras, fraŭlino, ni havas nur la ordinarajn, kiuj vekas ĉiun en la tuta domo escepte de vi!

Fidinda aparatoRedakti

Horloĝisto: „Ĉi tiun vekhorloĝon aĉetu. Ĝi estas fidinda. Ĝi tiktakas tiel laŭte, ke vi tute ne ekdormos.“

Ho, ve!Redakti

-Kial vi ploregas, Maria?

-Mia edzo min jam plu ne amas! Ĝis hieraŭ mi vekis lin per kiso. Kaj hodiaŭ - li aĉetis horloĝon...

MalfeliĉeRedakti

Mi estis belega, saĝa, riĉa, seksuma - kaj poste eksonoris la stulta vekhorloĝo...

AlieRedakti

- Mia vekhorloĝo tiel bruas, kiel mitralo.

- Vi ŝiras sin, ĉu ne?

- Ne, mi dormas kiel mortinto.

LernejeRedakti

Instruisto: „Franĉjo, vi ĉiam venas al lernejo malfrue. Ĉu vi povas agordi vian vekhorloĝon?“

„Mi faras tion, sed ĝi sonoras, kiam mi dormas.“

FabeleRedakti

Kiel perdis kunikleto sian horloĝon? La horloĝo haltis, la kunikleto kuris plu.

LeĝoRedakti

Juĝisto: „Vi estas liberigita pro manko de pruvaĵoj, ke vi ŝtelis oran horloĝon.“

Akuzito: „Do, ĉu mi povas nun ĝin laŭleĝe lasi al mi?“

ProblemoRedakti

Diras kliento al horloĝisto: „Majstro, ĝi tiktakas.“

„Kaj kial tio malbonas?“

„Mi ne scias, sed antaŭ riparo ĝi estis barometro.“

AkuratecoRedakti

-- Pardonu min sinjoro, ĉu vi povus diri la ĝustan tempon?
-- Estas la kvara horo kaj dudek du minutoj.
-- Estas strange, mi demandadas la homojn jam tuttage, kaj ili ĉiam diras ion malsaman.

MatematikeRedakti

Je kia horo vi revenis hejmen el la trinkejo.

— Je kvarono de la dekdua.

Vi mensogas. Mi bone aûdis, ke la horloĝo batis tri.

Nu, tri estas ja ̧uste kvarono de dekdu.

NuloRedakti

Post noktomezo revenas hejmen la edzo. Lia edzino riproĉas al li lian malfruecon.

Sed mia kara, — diras li, — estas nur la deka horo.

En tiu momento la horloĝo sonorigas unu.

Ho, mensogulo! La horloĝo mem protestas kontraû via diro.

—Konsideru, ke ̧ĝi ne povas sonorigi ankaû la nulon

Nova horloĝoRedakti

„Mi aĉetis en bazaro novan horloĝon,“ fieras Jozefo al amiko.

„Kaj ĉu bone funkcias?“

„Bonege. Tiu ĉi estas ĝis nun la plej rapida!“

KuracistoRedakti

Patrino: „Ĉu kuracisto stetoskopis vin bone?“

Filo: „Mi opinias, ke ne. Li nur tenis mian manon kaj poste ekrigardis, ĉu funkcias lia horloĝo.“

RaboRedakti

— Policisto, oni forŝtelis mian manhorloĝon!

— Estas la dua kaj duono.

KreditoRedakti

Gasto: Tiu granda horloĝo aspektas tre malnova.
Mastrino: Jes, ĝi estas de antaŭ kvarcent jaroj.
Gasto: Ĉu ĝi estas via propraĵo?
Mastrino: Mi kredas ke jes, kvankam mi ankoraŭ ne pagis ĝin.
Gasto: Dio mia, mi dezirus, ke oni donu al mi krediton por tiel longa tempo!

Vivanta horloĝoRedakti

— Bonvolu diri al mi, kioma horo estas?

— La kvina.

— Ĉu matene aŭ vespere?

— Matene.

— Dankon. Kaj nur tion bonvolu ankoraŭ diri al mi, ĉu hodiaŭ matene aŭ hieraŭ matene?


HejmeRedakti

Kruko: La plej ĝene, kiam mi suferas pro dumnokta sendormo, estas ke mi neniam scias kioma horo estas.

Baniko: Faru kiel mi. En tia okazo, mi ekkaresas mian dormantan edzinon. Tio neniam malsukcesas! Shi ekhurlas: "Ho granda porkulo, ĉu vi frenezas? Je la tria matene!?"

PekemeRedakti

Sinjoro paroĥestro, diras pedelo, post kiam mi pasigis la hieraŭan vesperon kun amikoj, mi konstatis, ke iu ŝtelis mian oran poŝhorloĝon.

Post pripenso la pastro konsilas:

— Invitu viajn amikojn kaj legu al ili la 20an ĉapitron de la Eliro. Kiam vi citos la okan ordonon de Dio: «Ne ŝtelu», certe akuzos sin vole nevole la ŝtelinto.

Post du tagoj la pedelo ĝoje diras al la paroĥestro:

— Fine mi retrovis mian horloĝon.

— Do, ĉu vi vidas, kiel efikas la legado de la Biblio?

— Jes, kiam mi venis al la sepa ordono: «Ne adultu», mi subite rememoris, ke mi forgesis mian horloĝon sur la noktotablo de la sakristianino.