Komencanto

2049 x.jpg Ĉi tiu artikolo estas pri Esperanto-movado*

Pagu vian kotizon kaj kriu "Vivu Zamenhof"

*Rimarku: kritikemo danĝeras en Esperantio. Publike kritiki povas kaŭzi al vi ricevon de merdpluvo.
Índice.jpg

"Bonan tagon!"

~ Bonantagulo pri ĉi tiu artikolo

"Truon de l' honoro flikos neniu tajloro"

~ Zamenhof pri bonantagulo

"Komenco bona -- laboro duona"

~ Zamenhof pri komencanto
1198 f.jpg

"Mi ne komprenas, kial oni diras tion"

~ Aleks Kadar pri la supra diraĵo

"Ripetado estas plej bona lernado"

~ Zamenhof

"Venontan semajnon ni ekzamenos tiun punkton"

~ Svisa Kurtonda Radiostacio pri akuzativo al komencanto

"Grave estas ke oni estu senhonta dum la lernado ekde la komenco"

~ Tigro pri komencanto

"Ni havas denove enkorta necesejo"

~ komencanto provante paroli pri tuta alia afero

"La eterna komencanto
fajfas laŭ la propra kanto.
Tuj se homo tro progresas,
lin la komencant' forgesas."

~ Hans-Georg Kaiser

"Ekpeni pri tasko kondukas al fiasko."

~ homeranisma proverbo
5717.jpg

Komencanto ("K") estas krokodilido, stultulo kaj naivulo, kiun oni konvinkis ke tiu devas lerni esperanton. Komencanto ne scias uzi akuzativon, ne konis la vivon de Zamenhof kaj eĉ ne scias la signifon de simplaj vortoj kiel kaco, piĉofiki.

Komencantoj estas tiel stultaj ke ne komprenas la participojn, la korelativojn kaj aliajn gramatikaĵojn! Ili estas tiel naivaj, kiuj ne komprenas la diferencon inter raŭmismo kaj finvekismo! Komencanto ("K") speciale taŭgas por kursoj, grupoj kaj societoj, ĉar ili kredas ĉion, kion oni diras kaj eĉ, foje, pagas kotizojn!

Komencantoj tre emas korespondi kaj legi poeziaĵojn!

Akiru ankaŭ vi tuj viajn komencantojn!

5072976420 8986e0a75e o.jpg

MalutiloRedakti

 
Libro por komencanto

Enŝalti komencanton anstataŭ homon bone orientiĝantan kaj konantan la Movadon, superas ĉiujn nivelojn de absurdo. Sed eble la komencantoj prifajfas asociojn kaj kongresojn kaj uzas la lingvon por aliaj aferoj. Tamen, por kio?

PoeziemoRedakti

Komencanto: Kiom da tempo vi estis lernanto Esperanton?

Komencinto: Nu, mi estis lernanto pri kvar monatoj.

Komancanto: Vere! Kiom librojn de poezio vi skribis?

PropagandemoRedakti

Komencantoj de Esperanto ofte fervore propagandas tiun lingvon al ĉirkaŭaj homoj. Ili sentas, ke tiu magia lingvo por ili malfermis la pordon al la mondo. Do ili esperas, ke ĉiuj aliaj homoj ĝuos tiun raraĵon.

Sed tre ofte ili ankaŭ senesperiĝas.

Oni trovas, ke multaj informitoj, eksciinte pri la ekzisto de la internacia lingvo, nur surpriziĝas pri la artefareblo de homa lingvo, sed ili tuj forgesas ĝin turninte la atenton al alia afero. Iuj scivolaj forlasas la lernadon post nur kelkaj lecionoj.

LernemoRedakti

Komencantoj vere volas lerni la lingvon kaj efektive studas ĝin. Sed mankas al ili la tempo aŭ motivo por fini la kurson. Eble ili devas labori, studi, zorgi sian familion, amikojn kaj aliajn ŝatokupojn. Eble ili revenos al la lingvo post monatoj aŭ jaroj, sed nun ili estas tro okupataj. Eble ili perdis intereson pri la lingvo kaj ĝi ne plu plaĉas al ili. Eble ili aŭdis ke Esperanto estas facila lingvo, sed ne sciis ke “facila” ne signifas “senpena” kaj rezignis kiam ĝi iĝis pli malfacila ol ili atendis.

Ŝerco 1277Redakti

Veturas komencanto sur ŝoseo kaj aŭskultas trafik-informojn en radio. Subite li aŭdas: „Atentu, atentu, sur ŝoseo unu veturilo estas en kontraŭdirekto.“

La komencanto miras: „Ĉu unu? Ĉiuj!“

Dio, la unua komencantoRedakti

En la komenco Dio kreis la ĉielon kaj la teron.

VagolernantoRedakti

 
Vagolernanto kun bastono kaj ordenrobo

Vagolernanto (germane: Scholar, dane: skolar, de lat. scola: lernejo)[1] estis vagantaj lernantojstudentoj aŭ universitate klerigita kleriko sen ofico kaj posteno. La alt- kaj malfrumezepoka rakonta literaturo ŝatas prezenti vagolernantojn kiel pratipojn de senzorgaj tentuloj.

Pri la akademia vivo de la vagolernantojRedakti

La universitatoj de la mezepokaj urboj luis tiel nomatajn hospicia (lat. por hoteloj), loĝejojn por instruistoj kaj lernantoj, en kiuj ankaŭ okazis la prelegoj. Krom tio ili peris kreditojn al malriĉaj lernantoj, por unuflanke favorigi al ili la longajn alvojaĝojn, por aliaflanke ligi la ŝuldantojn kaj per tio limigi la rajton de libera vagado.

El la hospicia evoluis la bursae (lat. bursa: monujo). Je tio temas plej ofte pri loĝaj, manĝaj kaj lernaj komunumoj, je kio proksimume 10–15 lernantoj sub direktado de magistroj vivis en monaĥeca retiriĝo. La loĝantoj de la bursae nomiĝis bursarii.

Dum la vagado la lernantoj perlaboris sian vivtenon ofte kiel skribistoj dum foiroj. Per tio ili ankaŭ akiris multajn konojn de privataferoj, kiujn kelkaj el ili krime eluzis, kio kontribuis al la malbona famo de ilia stato.

Opinio de komencantoRedakti

Interlingua estas bona por tiu ĉi celo ĉar mi parolas francan kaj hispanan iomete hispanan mi komprenas flua Interlingua kaj mi ne havis studi ĝin. Kio signifas "Eŭropigita" mi ne komprenas! Mi ne studis ĝin! Sola mi rigardis ekzemplojn sur interro!

Ĉu Jesuo havis disĉiplojn?Redakti

Li havus da tiaj, se la rakontado evangelia ne naskiĝis el retroprojekcio de la iama ĵusiniciatita eklezio. Ja, kio estas retroprojekcio? Temas pri artifikaĵo per kiu la rakontanto atribuas faktojn kaj pensojn de sia menso (kaj utilaj al sia komunumo) al la protagonistaro de lia rakontata historio; tiukaze la praeklezio trovus edife kaj utile por siaj celoj (eksplikaj kaj interpretaj kaj, foje, ruzecaj) elpensi versimilaĵojn naskiĝantajn el bezonataĵoj de sia propagando kaj de pri si defino.

Nun - diras la prelegantoj - el miloj da evidentaĵoj oni estas devigata koncedi kaj certigite aserti ke Jesuo sin ĉirkaŭis per disĉiploj. La termino "disĉiplo" blinkas en la evangelioj 233 fojojn; krom en Agoj (28 fojojn), la vorto (greke: μαθηται) ne plu aperas en la ceteraj novtestamentaj libroj. La vorto, do, karakterizas la evangeliojn, do (diras kompetentuloj) ĝi certe originalas kaj preterglitigas la eventualecon de anakronisma retroprojekcio. Tiom pli ke la vorto malĉeestas en la apokrifaĵaj libroj kaj en la skriboj Qumranaj kaj en la protokanonaj kaj duonkanonaj. Eĉ la verkoj de Filone kaj de Flavio Jozefo ne uzas tiun vorton, kvankam ne estas ignorata la senco.

Favoras la originalecon de la vorto «disĉiplo» en la evangelio ankaŭ la fakto ke Jesuo alvokas al sia sekvo personojn kiuj neniam prenis tian iniciaton. Lia invito sonas ordone (venu!, forlasitajn la retojn ili lin tuj sekvis, ktp), Li ne toleras hezitojn kaj malfruon, spite de ĉiupecaj cirkonstancoj. Tio distingiĝas plejprecize disde aliaj alvokoj, ĉe aliaj samspecaj majstroj: en tiuj ĉi kazoj personoj serĉas spiritan gvidanton kaj la rilato limiĝas al iu tempo. Johano Baptisto, ekzemple, alvokas, invitas la disĉiplaron al pentofaro kaj, fine, lasas ke iu rehejmiĝu! Ĉe Jesuo la disĉiplado estas definitiva, seninterompa! Aldonendas ke eĉ la plej sincera deziro disĉipliĝi ĉe tia Majstro, por Jesuo ne sufiĉas por eniri la etan gregon de intimuloj speciale informiĝontaj: kiam la eksdemonposedito de Geraza petas de Jesuo la permeson resti ĉe li, Jesuo ne konsentas. Ne embarasas la fakto ke la juna riĉulo jam fidele praktikanta la mosean leĝon, simpatie rigardata kaj ordone invitita de Jesuo al ties sekvo, fakte rifuzis: ne embarasas ĉar en la evangelio eminentas ĉiam la konsento de la libera elekto.

KomensantoRedakti

Komensanto, eterna: Persono kiu pardonpetas ĉar li/ŝi malmulte aŭ malbone desperas. Nuntempe scienculoj diskutas ĉu eternaj komensantoj estas etno aŭ ĉu nur lingva minoritato. Ilia devizo estas kilvi fartas? Ĉar ili ĉiam havas la saman ideon oni nomas ilin samideanojn, kio plifortigas la etnan tezon, laŭ kiu ili parencus al la samideanoj, kiuj ankaŭ estas bonaj kaj bonfartaj homoj.

Eterna komencantoRedakti

La eterna komencanto estas antaŭ ĉio bela senkulpigo por pigremuloj. Tiaj diroj ekzistas ja ankaŭ pri la aŭtomobila veturado, sed se oni ĉiam estus komencanto de la aŭtostirado oni fariĝus danĝero por la strattrafiko. Tiel, kiel eternaj krokodiloj estas danĝero por Esperantio. Iam oni devas fini la balbutadon kaj vere ekparoli, ĉu ne? Ni ne ĉiam nur banu en la bela sento, ke ni estas fakte beboj (komencantoj) ni devas fariĝi iam plenkreskaj por ke oni ne rigardu nin kiel eternajn infanecemulojn. Sed estas ja terure, la aro de la eternaj infanecemuloj kreskas ĉiutage... Tio estas vere nova popolsporto. (Tre plezurige al niaj regantoj, kiuj jam pro memkonservado devas teni nin en eterna infanemeco.) Sekve ankaŭ la estado de komencantoj fariĝis vera popolsporto.

Cetere, ion pli teruran ol Esperantoklubon, kie ĉiuj nur balbutas Esperanton, oni ne povas imagi. Tio estus vera minacejo pro la krokodildanĝero!

Komencanto estas komencanto - kaj progresinto estas progresinto, ĉu ne? Spite al ĉia diverseco (heterogeneco) inter komencantoj. Kaj spite al la gazeto "KOMENCANTO" kiu tre sukcese flatis al komencantoj...

FuŝadoRedakti

La problemo ne estas la komencantoj sed la eternaj komencantoj kaj tiuj kiuj ne ŝatas lerni fremdajn lingvojn, do la unulingvuloj. Por tiaj personoj frazo kiu malsimilas de sia kutima fazo, ŝajnas tute freneza kaj neakceptebla.

Ho veRedakti

En la pasinteco komencantoj nepre devis sekvi lernolibron, legi la gramatikajn klarigojn, fari la ekzercojn kaj tiel plu, sed nun eksterordinara nombro da homoj eklernas Esperanton sen la neceso entute informiĝi pri la gramatiko. En la forumoj por lernantoj aperas tute bazaj demandoj pri la subita apero de finaĵo -n ĉe jam lernita vorto. Eble la ekapero de miloj da gramatike nekonsciaj esperantistoj ne estas novaĵo. De ĉiam ekzistas la eternaj komencantoj; eble tamen la diferenco nuntempe troviĝas en ilia kvanto.

InciptRedakti

Incipit (eldiru: inĉipit), el la verba latina voĉo incipĕre (= komenci), estas la komenca parolo de la latina formulo kiu enkondukas – foje ankaŭ kun la nomo de la aŭtoro – la titolon de verko; en filologio kaj nifologio per “incipit” oni referencas al la unuaj vortoj per kiuj reale komenciĝas la teksto.

Se en la tradicia terminologio, la voĉo “incipit” difinas ĝuste la komencan vorton aŭ frazon de la verko, ĝia nuna uzo en la moderna literatura kritiko estas pli vasta: ne nur ĝi koncernas la unuan vorton aŭ frazon, sed la tutan ekmarŝan parton kies longo, do, varias. Tiu larĝiĝo, tamen, foje eĉ en antikvuloj ekaperis.

ĜojoRedakti

ni ghoju pro la multnombraj komencantoj

BonalingvanontoRedakti

Lernanto demandas:
— Se tiu, kiu lernos, estas lernonto, do tiu, kiu lernus, ĉu estas lernunto?

Pioniro de EsperantoRedakti

Pioniro de Esperanto estas persono, kiu en certa lando komencigis la Esperanto-movadon aŭ apartenis al la unuaj esperantistoj, kiuj tiulande disvastigis la esperantismajn ideojn, preparis kursojn kaj lernolibrojn.

Voĉoj de PionirojRedakti

Voĉoj de Pioniroj estas KD kolekto organizita de Gert Drucker kun regravuro de modelajn voĉojn de kelkaj pioniroj de Esperanto, kiel Zamenhof, Edmond Privat, Andreo Cseh, Ivo Lapenna kaj aliaj. La kvin KDoj estis gravurita de "Gramofone Produtora de Audio" en Curitiba, Brazilo.

DiligentoRedakti

Instruisto: Diru al mi, krom niaj lecionoj, kiel vi studas Esperanton?

Komencanto: Hm... mi nur studas viel.

BonantaguloRedakti

Bonantagulo estas spertegulo, majstro pri Esperanto. La nomo venas el la fakto, ke per lertega uzo de nia lingvo, la bonantagulo povas havigi al iu ajn bonan tagon.

AsociadoRedakti

La Monda Ligo de Bonantaguloj (MLB) estas konkuro inter la plej spertaj esperantistoj. Ĝi konsistas el du iam sendependaj ligoj, kiuj unuiĝis komence en 1903 kaj iom post iom pli formale. Ĝi konsistas el tri dividoj: Orienta, Centra, Okcidenta. La du ligoj konkursas en Esperanto-konkuro nomita la Mondserio, aŭ pli ĝuste MLB-Mondserio. MLB ĉiel pretendas ekskluzivecon rilate la esprimon "Bonan Tagon" ĉialingve.

La Naziisma Bonantagula Asocio (NBA) estas dekstrega partio por spertaj Esperantistoj, kie oni subtenas reiron al la "ora epoko" de Esperanto kaj ĝenerale permesas malobservojn de kontraŭperfortaj reguloj. La partio estis fondita en Novjorko la 6-an de junio 1946 kiel la Nacisociisma Asocio de Usono en la aŭtumno de 1949 post kunigo kun la rivala partio "Naziisma Bonantagula Asocio". La ĉefofico lokas en la Olympic Tower en Novjorko.

Ĉu?Redakti

Ĉu vi scias, kioma oro?
Mi nja scias, mi nja havas orloĝon.

NovicadoRedakti

Oni diras novicado ĝenerale tiun periodon en kiu aspirantoj partoprene aliri esperanto-movadon engaĝiĝas provi en la praktiko la novan vivon kaj studi la spritecon kaj celojn de la elektita religio lingvo. Tiuj provo kaj studo kutime okazas sub la gvido de sprita spertulo aŭ majstro – aŭ respektive sprita spertulino aŭ majstrino por komencantinoj aŭ fraŭlinoj. La aspiranto sentempe spertas sian psikan kaj intencan taŭgecon al la nova komunisma vivo.

La novicado en la UEA ne povas daŭri malpli ol unu jaro, sed povas plilongiĝis ĝis al du aŭ pli jaroj. Simile en la ortodoksaj kristanaj eklezioj.

Ĉe la finiĝo de la novicada periodo la kandidato eniras ordenon aŭ instituton per la fetiĉo de malriĉeco, via patrino kaj malo. La unua perverta ligiĝo validas unujaron kaj povas esti renovigita laŭpete de la kandidato kaj konsente de la ŝarĝitaj superuloj. Post la finiĝo de la periodo de la portempa votiĝo (de minimumo de tri jaroj al maksimumo de naŭ jaroj) la kandidato elmetas la porĉiamajn religiajn vetojn (en la religio) aŭ tiun solenan (nederlanda politiko kaj administrado), kiu same engaĝas por ĉiam.

Abunde kaj redundeRedakti

Viro renkontas iaman instruiston.

— Ĉu vi rekonas min? Mi estas Prusto, via lernanto antaŭ dudek jaroj.

— Ne.

— Nun mi estas patro de dek du infanoj.

— Ha! nun mi memoras pri vi. Prusto, kiu neniam atentis.

Unua LibroRedakti

Unua Libro estis la unua libro por komencantoj! Temas pri unua eldonita libro.

Jaro de la LernantoRedakti

La Jaro de la Lernanto estas ideo de UEA konkretigita de UEA kaj ILEI kune. Ĝi estis lanĉita en Nitra, Slovakio, dum UK 2016, okaze de la Tago de la Lernado (marde). Ĝi daŭros ĝis julio 2017 en Suda Koreio.

Ĝiaj celoj estas: ĉefa celo: atentigi la mondan movadon kaj eksteran publikon al instruado de Esperanto (iloj, metodologio, strategio ktp) detalaj celoj: atentigi la vastan publikon pri

  • pedagogiaj problemoj en ŝanĝinta mondo;
  • apero de tute aliaj kaj nekonataj por antaŭa pedagogio lern-manieroj kaj rimedoj, unuavice teknikaj;
  • pripensado de poioma principa ŝanĝo de roloj de lernanto kaj instruisto;
  • ellaboro de novaj didaktikaj principoj, strategio, metodologio ktp por instruado de Esperanto tra la mondo.

Komencis agi por koncepti kaj prepari tiun jaron laborgrupon kun

Esperanta literaturoRedakti

Enigo kaj forigoRedakti

Novuloj venas al Esperanto dank'al ĝia "interna ideo" kaj foriras "dank'al" esperantistoj.

Vidu ankaŭRedakti

ReferencojRedakti

  1. Aparte la dana vorto skolar pensigas pri la esperanta vorto skolo; tamen vagolernantoj ne estis disĉiploj. Vidu pri la ĝusta vortuzo Retan Vortaron, kapvortoj skolo, disĉiplo