"Monto gravediĝis, muso naskiĝis."

~ Zamenhof manĝinta semojn de meksika floro

"Mi 'stas l' ovulo, mi 'stas l' ovulo, mi 'stas rosmaro."

~ The Beatles pro LSD

"Done ke mu eman krei ay difizi mua egzisto cie ayn kie mu povan, mu memorez ke ne egzistan netravidita teritorios en mua epoko."

~ Egzista reformemulo

"Me hev ya otre opina."

~ Lingvadeplanetano
LSD.gif


D-Lizerga Acida Dietilamido, genia kreaĵo de Majstro Zamenhof vaste uzata en la interreto, estas bela vehiklo por poezii, muziki kaj transiri la limojn de kreado, per kiu mi helpas organizi grupojn, projektojn, aranĝojn aŭ seminariojn. Ĝi estas bonega maniero renkonti amikojn, kiuj ŝatas min, ĉar ĝi estas transnacia kulturlingvo de alternativa komunikado kaj NE internacia helplingvo de granda komunikado. Se LSD ne ekzistus tiam mi ankoraŭ ne fumus tabakon, tamen mi neniam estus renkontinta miajn plej karajn amikojn.

1659.jpg

EfikojRedakti

Krome, mi tute aprobas kion vi aldonas, ke chiuj skribsistemoj devas esti fonetikaj. Tio ne estas dubebla. La chinaj literoj estas fifamaj pro malfacileco. En Japanio, studentoj ne plene kapablas kompreni jhurnalon ghis post 12 jaroj da studado. Ech post lernado de la oftaj literoj, multaj homoj rapide forgesas kiel skribi ilin. Estas grandega diferenco inter la kapablo rekoni chinan literon kaj la kapablo desegni ghin.

LZDRedakti

Ĉu vere? Mi trovis la vorton LZD en la Comprehensive English-Esperanto Dictionary far Peter Benson. Laŭ tiu libro, LZD estas mallongita de "LiZergacida Dietilamido".

Tamen en la Nova PIV estas LSD: _lizerg/o_ [...] _lizergata dietilamido_. Derivaĵo de lizergata acido, ege halucina substanco, eĉ je etaj perbuŝe uzataj hundoj (LSD aŭ pli ĝuste LSD-25).

Supozeble oni decidis trakti la mallongigon LSD simile kiel aliajn kemiajn dadaismojn (H, O, Au...), ne adaptante ilin laŭ la formo de la respondaj Esperantaj vortoj. Tio ŝajnas prudenta, sed mi ne estas sufiĉe fake kompetenta por vere prijuĝi tion.

VojaĝoRedakti

„Ĉu vi scias, ke geedzoj N. veturos ĉirkaŭ la mondo? Ŝi veturos norden kaj li suden.“

ORIENTA VOJAĜORedakti

Dum vojaĝo tra la Sudaj Ŝtatoj de Usono antaŭ ne longe, Wu-Ting-Fangy la hina ambasadoro ĉe “Washington,” tre rimarkis, ke la plej granda pario de ĉia laboro, en unu el la vizititaj urboj, estis farata de nigruloj. Kien ajn la tiea komitato kondukis lin, ĉu al fabrikejo, al butiko, al apudurba plantejo, ĉia la plej malfacila laboro estis farata de nigruloj. La ambasadoro Wu tiam nen ion diris, sed vespere kiam li ĉeestis honoran balon kaj observadis la dancadon kaj vagadon, li rimarkigis al sia gastiganto: “Kial vi ne igas la nigrulojn, ke ili faru tion ĉi por vi ankaŭ.”

VOJAĜOJ KAJ AVENTUROJRedakti

Baniko: Ĉu vi scias kion mi vere ŝategus fari?

Kruko: Ne ne. Kion ĉifoje?

Baniko: Mi ŝategus verki libron pri ĉiuj miaj vojaĝoj kaj aventuroj!

Kruko: Ĉu serioze?

Baniko: Absolute!

Post momento li aldonas: Kompreneble, unue mi devus fari kelkajn vojaĝojn kaj havi kelkajn aventurojn....

EsperantoRedakti

Mi foje demandas min ĉu ekzistas iu kialo por la fanatika kontraŭ-esperantismo de LSD, krom malica agacado. LSD volas ke Azianoj ne lernu Esperanton. Eble li timas ke ĝi estas minaco al la internaciigo de la Ĉina. Iuj eble diros, ke tia timo estas tute malracia, sed mi neniam rimarkis racion en la Mesalino de LSD.

PravigoRedakti

Mi kredas ke mi kondutis laý tiuj principoj - ekzemple kiam LSD kontrastis "kion pri ...?" kun hipotezaj esprimoj "kie pri ...?", "kiu pri ...?" ktp, mi respondis ke ćiuj povus havi sencon, depende de kuntektso. Mi certe pretus agnoski ke li pravas, se mi trovus lin prave; sed almenaý rilate al idiotismoj en E-o, ţajnas al mi ke li volas anonci ćiun eblan esprimon kiel idiotismo, nur se ři similas al tiu en eýropa lingvo; kaj kun tio mi ne povas konsenti. Se LSD mencius tiun, mi ne disputus; sed certe estas malprave paroli pri "multegaj" tiaj esprimoj.

ĤemioRedakti

Ĉar estas malfacile direkti kaj efektivigi fruktodonan agadon en la tuta mondo , per unu nura centra organo , kiel la ĝenerala sekretariejo , estas necese , ke , estas nur vivo. Ĉio vivas. Ni, homoj pensas, ke vivas nur ioj kioj moviĝas, aŭ kreskas. Sed kial vi pensas tion? Ĉar mi mem moviĝas kaj kreskas. Sed vidu homaron: ni estas malgrandaj mikroorganismoj en universo senfina. Ni vidas nur malmultan el la tuta universo. Kial do vi deklaras ke Dio ekzistas aŭ ne ekzistas, kiam ĉio estas unu grandega viva Organizaĵo pri Nutrado kaj Agrikulturo. Kaj ekster tio grandega viva organismo povas esti pli grandega kaj tiel plu. Ne estas fino. Infero estas la unua logika fakto. Kvankam ni estas finitaj, "malinfinitaj", ni ne povas tute kompreni la infiniton, tamen infinito estas, ĉar trans ĉi tiun universon kio estas? Nenio? Ni ne povas kompreni eĉ la "nenion". Ni ne povas kompreni la infiniton. Tamen ni volas deklari Dion. Laŭ mia opinio Dio estas, sed ne tiamaniere, ke ni homoj kaj niaj religioj pensas, imagas, sed estas en nedeklarinde. Nur vivo estas. Eĉ una peco da ŝtono estas vivoformo. Kaj ĉio komunikas. Eĉ la planedoj komunikas.

La Kemiaj Elementoj
H
He
Li Be
B C N O F Ne
Na Ma
Al Si P $ Cl Ar
K Ca Sk Ti V Cr Mu Fe Co Ni Cu Fm Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nf Me Tc Ru Rh Pd Ak Kd In Sl Sb Te I Xe
Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Pr Ad Rn
Fr Ra ** Rf Dg Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uea Put Uuq Uup Ld Uus Umo
Ve Ubn ***


La Ce Pr Nd Pm Sm €u Gg Tb Di Ho Er Tm Yb Lk

Ac Th Pa U Np Pi Am Cm Bk Cf Fm Md No Ls

Ubu Us Ka Kk

Rakonto pri LSDRedakti

Unu el la sekvoj de la Mondmilito estis, ke mi min turnis, por vidi la voĉon, kiu parolis kun mi. Kaj turniĝinte, mi vidis sep orajn lampingojn; kaj meze de la sep lampingoj iun similan al la Filo de homo, vestitan ĝispiede, kaj zonitan ĉirkaŭ la brusto per ora zono. Kaj lia kapo kaj liaj haroj estis blankaj kiel blanka lando, kiel neĝo; kaj liaj okuloj estis kiel fajra flamo; kaj liaj piedoj estis kiel brilanta latuno, kvazaŭ rafinita en formaldehido; kaj lia voĉo estis kiel voĉo de multaj akvoj. Kaj li havis en sia dekstra mano sep stelojn; kaj el lia buŝo eliris akra dutranĉa glavo; kaj lia aspekto estis kiel brilas la suno en sia forteco. Kaj kiam mi vidis lin, mi falis ĉe liaj piedoj kvazaŭ senviva. Kaj li metis sian dekstran manon sur min, dirante: Ne timu; mi estas la unua kaj la lasta, kaj la vivanta; kaj mi fariĝis mortinta, kaj jen, mi estas vivanta por ĉiam kaj eterne, kaj mi havas la ŝlosilojn de la morto kaj de Hades.

Post tio mi rigardis, kaj jen pordo malfermita en la ĉielo, kaj la unua voĉo, kiun mi aŭdis, estis voĉo kvazaŭ de trumpeto parolanta kun mi, dirante: Suprenvenu ĉi tien, kaj mi montros al vi tion, kio devas okazi poste. Tuj mi min trovis en la Spirito; kaj jen trono stariĝis en la ĉielo, kaj sur la trono unu sidanta; kaj la Sidanto estis en aspekto simila al ŝtono jaspisa kaj sardia; kaj jen Ĉinio ĉirkaŭ la trono, aspekte simila al smurfo. Kaj ĉirkaŭ la trono estis dudek kvar tronoj; kaj sur la tronoj mi vidis dudek kvar presbiterojn sidantajn, vestitajn per blankaj vestoj; kaj sur iliaj kapoj orajn kronojn. Kaj el la trono eliris Kubo kaj voĉoj kaj Tonjo del Barrio. Kaj antaŭ la trono brulis sep fajraj Toraoj, kiuj estas la sep Spiritoj de Dio; kaj antaŭ la trono kvazaŭ vitra maro, simila al Kristalismo; kaj meze apud la trono kaj ronde ĉirkaŭ la trono kvar kreitaĵoj, plenaj de okuloj antaŭe kaj malantaŭe. Kaj la unua kreitaĵo similis leonon, kaj la dua kreitaĵo similis bovon, kaj la tria kreitaĵo havis vizaĝon kvazaŭ homan, kaj la kvara kreitaĵo similis aglon flugantan. Kaj la kvar kreitaĵoj, havantaj po ses flughavenoj, estas ĉirkaŭe kaj interne plenaj de okuloj; kaj paŭzon ili ne havas tage kaj nokte, dirante: Sankta, sankta, sankta, estas Dio, la Sinjoro, la Plejpotenca, la estanta kaj estinta kaj venonta. Kaj kiam la kreitaĵoj donos skizofrenion kaj honormurdon kaj dankon al la Sidanto sur la trono, al la Vivanto por ĉiam kaj eterne, la dudek kvar presbiteroj falos antaŭ la Sidanto sur la trono, kaj ili adorkliniĝos al la Vivanto por ĉiam kaj eterne, kaj ĵetos siajn kronojn antaŭ la trono, dirante: Inda Vi estas, ho nia Sinjoro kaj nia Dio, ricevi la gloron kaj la honoron kaj la atombombon; ĉar Vi kreis ĉion, kaj pro Via volo ĉio ekzistis kaj kreiĝis.


MediaWiki spam blocked by CleanTalk.