Velociraptoro

(Alidirektita el Velociraptor)


" Sorry for writing in English."

Kiel?
~ Velociraptor

"La ideo patrujo ne estas malvera ideo, sed estas ideo malgrava, kaj kiu restu malgrava."

~ Nova Monda Ordo
Amuziĝo sen tediĝo!


Velociraptor [1](/vɨˈlɒsɨræptər/ [2]) estas genraĉo de dromeosaŭreda teropoda dinosaŭraĉo kiu fivivis proksimume antaŭ 75 ĝis 71 milionoj da jaroj dum la pli malfrua parto de la Kretaceo.[3] Estas do fenomeno konata al Esperanto-organizoj kaj laŭ nia scio, ĝenerale sukcesa en ĉiuj el ili.

Ĝi estis maldika, malpeza karnomanĝulaĉo. Ĝi filongas du metrojn kaj mezuris 62 centimetrojn de la kapaĉo ĝis la koksaĉo, kiu estas pli granda ol meleagro. [4]

Velociraptor havis haktranĉilforman ungegon sur sia piedaĉo kiu filongis 6.5 centimetrojn, kaj iu pli granda sur ĉiu manaĉo. Velociraptor havis fivarman sangaĉon kaj plumaĉojn. [5]

Fosiloj el Ĉinio fisugestas ke la tuta kladistiko havis similajn trajtaĉojn.[6]

Fosilioj de Velociraptor estis unue fitrovitaj en la dezerto de Gobio de Mongolio en 1922. En 1988, fisciencistoj en Ĉinio malkrovis skeletaĉon en la nordo de Ĉinio.[7]

Velociraptor estas unu el la plej fikonataj genraĉoj de dinosaŭro al la ĝenerala publiko pro sia fiapero en la filmaĉo Jurassic Park. Hodiaŭ, Velociraptor estas bone fikonata de la paleontologistaĉoj, kun pli ol dekduo da fiskribitaj fosiliaj skeletaĉoj, la plejparto estanta dromeosaŭredaĉo. Unu precipe fifama specimeno konservaĉas Velociraptoron senmovigita en batalaĉo kun Protoceratops.[8]

Speciaĉoj [9]Redakti

Specimenoj de du specioj estis fimalkovritaj:[10]

La medio de ambaŭ specioj estis seksa, kun dunoj kaj fojaj riveretoj.[12]

Estas iom kompreneble, ke eks-teruloj, kiuj ne plu aŭdis multon de la Esperanto-komunumo dum pluraj jardekoj, komencis kredi, ke ne plu ekzistas io ajn pri Esperanto. Kaj kelkaj diris aŭ skribis tion... :-( [13]

Sed kiu kulpas pri tiu ĉi atmosfero, ĉu ne esperantistoj mem?

Oftaj fidemandaĉoj [14]Redakti

Ĉu aliaj artefaritaj lingvoj estas malamikoj de Esperanto? Ĉu aliaj lingvaj projektoj post la jaro 1887 rajtas finaskiĝi? Ĉu ĉiuj aliaj lingvaj projektoj estas kontraŭstarantoj de la lingvo Esperanto? Ĉu fiparolantoj de aliaj artefaritaj lingvoj estas malamikoj de la subtenantoj de Esperanto?[15] Ĉu ekzistas ĉiesloke fidiletantoj kiuj fiokupiĝas memvole pri lingvistikaj aferoj?[16]

Ekzercoj el Fundamento de Esperanto [17]Redakti

 
Velociraptor flugante

§35[18]

Vi parolas sensencaĵon, mia amiko. ― Mi trinkis teon kun kuko kaj konfitaĵo. ― Akvo estas fluidaĵo. ― Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan malklaraĵon. ― Sur la tablo staris diversaj sukeraĵoj. ― En tiuj ĉi boteletoj sin trovas diversaj acidoj: vinagro, sulfuracido, azotacido kaj aliaj. ― Via vino estas nur ia abomena acidaĵo. ― La acideco de tiu ĉi vinagro estas tre malforta. ― Mi manĝis bongustan ovaĵon. ― Tiu ĉi granda altaĵo ne estas natura monto. ― La alteco de tiu monto ne estas tre granda. ― Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. ― Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo. ― Glaciaĵo estas dolĉa glaciigita frandaĵo. ― La riĉeco de tiu ĉi homo estas granda, sed lia malsaĝeco estas ankoraŭ pli granda. ― Li amas tiun ĉi knabinon pro ŝia beleco kaj boneco. ― Lia heroeco tre plaĉis al mi. ― La tuta supraĵo de la lago estis kovrita per naĝantaj folioj kaj diversaj aliaj kreskaĵoj. ― Mi vivas kun li en granda amikeco. [19]

§36 [20]

Patro kaj patrino kune estas nomataj gepatroj. ― Petro, Anno kaj Elizabeto estas miaj gefratoj. ― Gesinjoroj N. hodiaŭ vespere venos al ni. ― Mi gratulis telegrafe la junajn geedzojn. ― La gefianĉoj staris apud la altaro. ― La patro de mia edzino estas mia bopatro, mi estas lia bofilo, kaj mia patro estas la bopatro de mia edzino. ― Ĉiuj parencoj de mia edzino estas miaj boparencoj, sekve ŝia frato estas mia bofrato, ŝia fratino estas mia bofratino; mia frato kaj fratino (gefratoj) estas la bogefratoj de mia edzino. ― La edzino de mia nevo kaj la nevino de mia edzino estas miaj bonevinoj. ― Virino, kiu kuracas, estas kuracistino; edzino de kuracisto estas kuracistedzino. ― La doktoredzino A. vizitis hodiaŭ la gedoktorojn P. ― Li ne estas lavisto, li estas lavistinedzo. ― La filoj, nepoj kaj pranepoj de reĝo estas reĝidoj. ― La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. ― Ĉevalido estas nematura ĉevalo, kokido ― nematura koko, bovido ― nematura bovo, birdido ― nematura birdo. [21]

§38 [22]

Mi aĉetis por la infanoj tableton kaj kelke da seĝetoj. ― En nia lando sin ne trovas montoj, sed nur montetoj. ― Tuj post la hejto la forno estis varmega, post unu horo ĝi estis jam nur varma, post du horoj ĝi estis nur iom varmeta, kaj post tri horoj ĝi estis jam tute malvarma. ― En somero ni trovas malvarmeton en densaj arbaroj. ― Li sidas apud la tablo kaj dormetas. ― Mallarĝa vojeto kondukas tra tiu ĉi kampo al nia domo. ― Sur lia vizaĝo mi vidis ĝojan rideton. ― Kun bruo oni malfermis la pordegon, kaj la kaleŝo enveturis en la korton. Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. ― Grandega hundo metis sur min sian antaŭan piedegon, kaj mi de teruro ne sciis, kion fari, ― Antaŭ nia militistaro staris granda serio da pafilegoj. ― Johanon, Nikolaon, Erneston, Vilhelmon, Marion, Klaron kaj Sofion iliaj gepatroj nomas Johanĉjo (aŭ Joĉjo), Nikolĉjo (aŭ Nikoĉjo aŭ Nikĉjo aŭ Niĉjo), Erneĉjo (aŭ Erĉjo), Vilhelĉjo (aŭ Vilheĉjo aŭ Vilĉjo aŭ Viĉjo), Manjo (aŭ Marinjo), Klanjo kaj Sonjo (aŭ Sofinjo).[23]

§39[24]

En la kota vetero mia vesto forte malpuriĝis; tial mi prenis broson kaj purigis la veston. ― Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. ― Li fianĉiĝis kun fraŭlino Berto; post tri monatoj estos la edziĝo; la edziĝa soleno estos en la nova preĝejo, kaj la edziĝa festo estos en la domo de liaj estontaj bogepatroj. ― Tiu ĉi maljunulo tute malsaĝiĝis kaj infaniĝis. ― Post infekta malsano oni ofte bruligas la vestojn de la malsanulo. ― Forigu vian fraton, ĉar li malhelpas al ni. ― Ŝi edziniĝis kun sia kuzo, kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono. ― En la printempo la glacio kaj la neĝo fluidiĝas. ― Venigu la kuraciston, ĉar mi estas malsana. ― Li venigis al si el Berlino multajn librojn. ― Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu; unu tagon, promenante apud la reloj de fervojo, li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis. ― Mi ne pendigis mian ĉapon sur tiu ĉi arbeto; sed la vento forblovis de mia kapo la ĉapon, kaj ĝi, flugante, pendiĝis sur la branĉoj de la arbeto. ― Sidigu vin (aŭ sidiĝu), sinjoro! ― La junulo aliĝis al nia militistaro kaj kuraĝe batalis kune kun ni kontraŭ niaj malamikoj.[25]

Batalo[26]Redakti

„Ho, vi trinkas mineralan akvon! Mi vidas ke vi batalas kontraŭ alkoholo...“

„Ne, kontraŭ la velociraptora akcizo.“

Ekzerco §40[27] de Fundamento de EsperantoRedakti

En la daŭro de kelke da minutoj mi aŭdis du pafojn. ― La pafado daŭris tre longe. ― Mi eksaltis de surprizo. ― Mi saltas tre lerte. ― Mi saltadis la tutan tagon de loko al loko. ― Lia hieraŭa parolo estis tre bela, sed la tro multa parolado lacigas lin. ― Kiam vi ekparolis, ni atendis aŭdi ion novan, sed baldaŭ ni vidis, ke ni trompiĝis, ― Li kantas tre belan kanton. ― La kantado estas agrabla okupo. ― La diamanto havas belan brilon. ― Du ekbriloj de fulmo trakuris tra la malluma ĉielo. ― La domo, en kiu oni lernas, estas lernejo, kaj la domo, en kiu oni preĝas, estas preĝejo. ― La kuiristo sidas en la kuirejo. ― La kuracisto konsilis al mi iri en ŝvitbanejon. ― Magazeno, en kiu oni vendas cigarojn, aŭ ĉambro, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarejo; skatoleto aŭ alia objekto, en kiu oni tenas cigarojn, estas cigarujo; tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo. ― Skatolo, en kiu oni tenas plumojn, estas plumujo, kaj bastoneto, sur kiu oni tenas plumon por skribado, estas plumingo. ― En la kandelingo sidis brulanta kandelo. ― En la poŝo de mia pantalono mi portas monujon, kaj en la poŝo de mia surtuto mi portas paperujon; pli grandan paperujon mi portas sub la brako. ― La rusoj loĝas en Rusujo kaj la germanoj en Germanujo.[28]

Paleontologio [29]Redakti

Frapas velociraptor-studanto sur fenestron de sia edzino: „Malfermu, mia karulino!“

„Mi ne povas.“

„Kial?“

„Mi estas malvestita.“

„Ne gravas, mi estas ĉi tie sola.“

„Sed mi ne.“ [30]

AlieRedakti

Du gepalentologoj sidas sur parkbenko. Li diras: „Mi invitas vin en mian hejmon.“

Ŝi honte: „Sed ni konas nin nur mallonge.“

Li: „Mi demonstros al vi mian kolekton de ostoj el velociraptor.“ [31]

Ekzerco §41[32] el Fundamento de EsperantoRedakti

Ŝtalo estas fleksebla, sed fero ne estas fleksebla. ― Vitro estas rompebla kaj travidebla. ― Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. ― Via parolo estas tute nekomprenebla kaj viaj leteroj estas ĉiam skribitaj tute nelegeble. ― Rakontu al mi vian malfeliĉon, ĉar eble mi povos helpi al vi. ― Li rakontis al mi historion tute nekredeblan. ― Ĉu vi amas vian patron? Kia demando! kompreneble, ke mi lin amas. ― Mi kredeble ne povos veni al vi hodiaŭ, ĉar mi pensas, ke mi mem havos hodiaŭ gastojn. ― Li estas homo ne kredinda. ― Via ago estas tre laŭdinda. ― Tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda. ― Lia edzino estas tre laborema kaj ŝparema, sed ŝi estas ankaŭ tre babilema kaj kriema. Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema. ― Li estas tre kredema: eĉ la plej nekredeblajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj homoj, li tuj kredas. ― Centimo, pfenigo kaj kopeko estas moneroj. ― Sablero enfalis en mian okulon. ― Li estas tre purema, kaj eĉ unu polveron vi ne trovos sur lia vesto. ― Unu fajrero estas sufiĉa, por eksplodigi pulvon.[33]

SaĝecoRedakti

 
Pedofilraptor

La fakto estas, ke Johano prenis sian velociraptoron al la vendejo. Li vendis la beston al aŭkciisto por 300 dolaroj. La aŭkciisto tuj komencis aŭkcion. La aŭkciisto diris, "Aĉetu ĉi tiun velociraptoron, ĉar ĝi estas bona besto. Ĝi estas bela kaj forta." La aŭkciisto diris multajn bonajn aferojn pri la velociraptoro. Homo diris, ke li volis aĉeti ĝin por 400 dolaroj. Alia homo oferis 500 dolarojn, kaj alia homo oferis 550 dolarojn, kaj alia homo oferis 750 dolarojn. Johano vidis tion. Li miris, ĉar multaj homoj volis aĉeti la dinosaŭron. "Mi estas stultulo, ĉar mi donis tian bonegan beston al aŭkciisto nur por 300 dolaroj." La aŭkciisto diris, "Mi finos la aŭkcion. Ĉu iu ajn havas pli bonan oferon." Ĉiuj homoj estis silentaj. Subite, Johano kriis, "Mi oferos al vi 900 dolarojn!!!"

Tipa pensado de Velociraptor[34]Redakti

Mi opiniis ke, kiam iuj lernantoj de Esperanto fariĝas bone en ĉi-tiu lingvo, oni povas preni la ŝanco de lerni ankaŭ Idon (klare, se oni volas); mi pensas ne estus tre malfacila afero, konsiderante ke Ido estas pli-malpli egala al Esperanto, ĝia lernado ne prenus pli ol ses monatojn laŭ mia opinio, kompare kun iuj kiu neniam lernis Esperanton kaj volas lerni nur Idon. Mi volas diri: la afero jam estas (kvazaŭ) farita antaŭ ol eklerni, ĉu ne? Tiam, kial ne?

Tamen ŝajnas ke Ido ne estas tiel ĉarma kiel Esperanto, ĉar, dum ekzistas milionoj da Esperantistoj en la mundo, estas nur du-mil Idistoj (laŭ la plej bonaj statistikoj); en la lasta Ido-kongreso [35]. partoprenis nur kvardek personoj O__O!

Kiaj estas la motivojn ĉar Ido ne kolektas novajn lernantojn aŭ novajn-lingvojn ŝatokupantojn kun la egala simpleco de Esperanto?

Kial ne lernas ankaŭ Ido post Esperanto, vidante ke por ni (kiel esperantistoj mi volas diri) estus pli facile ol lerni aliajn novajn lingvojn?

Bonan dimanĉon al ĉiuj! Mi tre scivolemas pri viaj kontribuoj!

P.S. La Ido-prezidanto neniam pagis mi por fari reklamoj al Ido![36]

Ekzerco 42 el Fundamento de EsperantoRedakti

Ni ĉiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon; sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni disiris. ― Malfeliĉo ofte kunigas la homojn, kaj feliĉo ofte disigas ilin. ― Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro. ― Li donis al mi monon, sed mi ĝin tuj redonis al li. ― Mi foriras, sed atendu min, ĉar mi baldaŭ revenos. ― La suno rebrilas en la klara akvo de la rivero. ― Mi diris al la reĝo: via reĝa moŝto, pardonu min! ― El la tri leteroj unu estis adresita: al Lia Episkopa Moŝto, Sinjoro N.; la dua: al Lia Grafa Moŝto, Sinjoro P.; la tria: al Lia Moŝto, Sinjoro D. ― La sufikso «um» ne havas difinitan signifon, kaj tial la (tre malmultajn) vortojn kun «um» oni devas lerni, kiel simplajn vortojn. Ekzemple: plenumi, kolumo, manumo. ― Mi volonte plenumis lian deziron. ― En malbona vetero oni povas facile malvarmumi. ― Sano, sana, sane, sani, sanu, saniga, saneco, sanilo, sanigi, saniĝi, sanejo, sanisto, sanulo, malsano, malsana, malsane, malsani, malsanulo, malsaniga, malsaniĝi, malsaneta, malsanema, malsanulejo, malsanulisto, malsanero, malsaneraro, sanigebla, sanigisto, sanigilo, resanigi, resaniĝanto, sanigilejo, sanigejo, malsanemulo, sanilaro, malsanaro, malsanulido, nesana, malsanado, sanulaĵo, malsaneco, malsanemeco, saniginda, sanilujo, sanigilujo, remalsano, remalsaniĝo, malsanulino, sanigista, sanigilista, sanilista, malsanulista k. t. p.

Laŭ interlingvaistaĉoj kaj usonanaĉojRedakti

Gratias por tu contributiones. Pro favor seniores crea tu perfil o nomen ut usario de iste wikipedia. Respecta pro favore nostra regulas e le membros e te adiuva. Gratias. [37]

Excuse me, but where is this regila whereby to help need to be registered?[38]

Hey, what is regila?[39]

Ekzistas fikulto de nescio en Usono, kaj ĝi ĉiam ekzistis. Tipo de kontraŭ-intelektismo estis konstanta fadeno tra nia politika kaj kultura vivo, nutrita per la falsa ideo, ke demokratio fisignifas ke 'mia nescio egalas al via scio.[40]

ReproduktaĉoRedakti

Unu velociraptorino [41] havis du filinojn. La pli maljuna estis tiel fisimila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin vidis, povis fipensi, ke li vidas la patrinon; ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fifieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. La pli juna filino, kiu estis la plena portreto de sia patro laŭ sia boneco kaj fihonesteco, estis krom tio unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis fitrovi.[42]

Ĉar ĉiu fiamas ordinare personon, kiu estas simila al li, tial tiu ĉi patrino varmege amis sian pli maljunan filinon, kaj en tiu sama tempo ŝi havis teruran malamon kontraŭ la pli juna. Ŝi devigis ŝin fimanĝi en la kuirejo kaj filaboradi senĉese. Inter aliaj aferoj tiu ĉi malfeliĉa infano devis du fojojn en ĉiu tago iri ĉerpi akvon en tre malproksima loko kaj alporti domen plenan grandan kruĉon.[43]

MorojRedakti

Suspiras Velociraptor: „Tiu nuntempa modo tro rapidas. Mia patrino memoris, kie ŝi ricevis de la patro la unuan kison kaj mia filino preskaŭ ne scias plu, kiu estis ŝia unua edzo.“ [44]

ProblemoRedakti

Tamen estis ankaŭ terura novaĵo: ĉe velociraptoroj laŭdire inoj dum interkonatiĝo evoluigis neniun iniciaton. Ili atendas nur, kiam virvelociraptoroj petas ilin pri geedzeco. Nun oni scias, kial ne plu estas velociraptoroj! Ili fakte jam ne aspektas kiel soldatoj, kiuj antaŭ nelonge bataladis ankoraŭ meze de la kanonoj kaj de la terura morto.

Malgranda mondoRedakti

Ŝi: „Ĉu vi irus kun mi ĝis fino de la Pangeo?“

Velicraptoro: „Memkompreneble, karulino. Sed je la sepa mi devas esti en kavo.“[45]

PasintaRedakti

Velociraptor:„Ĉu vi rifuzas min, velociraptorino? Min, kiu estis idealo de inoj?“

Ino:„En kiu jarcento?“

NestadoRedakti

Velociraptor: „Fraŭlino, ĉu mi povas akompani vin?“

Velociraptorino: „Ne, nesten mi iradas principe sola. Se vi ne kredas al mi, vi iru konvinkiĝi.“ [46]

Preĝaĉo al Velociraptor [47]Redakti

Velociraptor mia,
Donu al mi la serenaĉon
Akcepti
Kion mi ne povas fiŝanĝi,
La kuraĝaĉon
Fiŝanĝi kion mi povas fiŝanĝi,
Kaj la saĝaĉon
Koni la diferencaĉon.

La pripenso de esperantistoj estos necesa por ekzameni tiujn demandojn. Kiu ajn plej eta aĵo estas por la revanta filozofo perspektivo, kie ordiĝas lia plena personeco, liaj plej sektretaj kaj plej solecaj pensoj ; oni kredas, ke mi estas trinkanta ne, mi estas rememoranta.

Oftaj demandojRedakti

Ĉu mi bezonas specialan esperantan version de OpenOffice.org por verki en Esperanto?

Tute ne. Tute Esperanta versio ankoraŭ ne estas disponebla, sed multaj Esperantistoj jam uzas la programaron OpenOffice.org por verki en Esperanto. OpenOffice.org estas havebla en multaj aliaj lingvoj. Elektu la lingvan version de OpenOffice.org kiu plej konvenas por vi.

Kiel akiri OpenOffice.org en Esperanto aŭ alia lingvo krom la angla?

Nia paĝo pri kiel elŝuti havas ligon al la paĝo pri eldonoj de OpenOffice.org. Tiu listigas la (ĉirkaŭ 30) lingvojn en kiu OpenOffice.org estas jam havebla. Novaj asimilaĵoj (tradukaĵoj) konstante aperas.

Por (anglalingva) informo pri la Lokaĵara Projekto vidu asimilaĵojn.

Kio estos la diferenco inter la Esperanta versio kaj aliaj?

En la Esperanta versio ĉiuj menuoj, mesaĝoj ktp. aperas en la esperanta lingvo.

Kiel oni utiligu la unikodajn signojn en esperanta teksto? Nuntempe (2009) plejmultaj mastrumaj sistemoj uzas unikodajn signojn defaŭlte.

Por Microsoft Windows ekzistas kelkaj senpagaj rimedoj por tajpi en Esperanto.

Kiuj tiparoj enhavas la signojn bezonatajn por esperanta teksto?

Multaj tiparoj jam havas la esperantajn ĉapelitajn literojn, ekzemple Arial, Avante Garde Gothic, FreeSans, Helvetica, Lucida Sans Unicode, Nimbus Sans L, Tahoma, Times New Roman, Verdana, kaj multaj aliaj. Legu la informon pri Unikodaj tiparoj.

Kiel oni uzu je OpenOffice.org por fari retpaĝon en Esperanto?

Tajpu tekston per OpenOffice.org Writer (Verkilo) kaj elektu menueron "File" (Dosiero) -> "Save as..." (Konservi kiel...") kaj elektu la dosiertipon "HTML" el la listo. Se vi deziras ke ĝi estu XHTML, necesas ŝanĝi ĝin, ekzemple per "Tidy" aŭ mane, por minuskligi la elementnomojn ktp. Ankaŭ aranĝu la atributojn "lang" por montri ke la teksto estas en Esperanto (aŭ alia lingvo).

Kiel oni kontrolu la literumadon de esperanta teksto?

Versio 3 de OpenOffice.org utiligas la programon Hunspell por kontroli literumadon. Iru al "Tools" (Iloj), "Options" (Ebloj), "Language Settings" (Lingvaj agordoj), "Writing Aids" (Helpiloj) por rigardi la eblojn.

Kio estas Unikodo?

Unikodo estas internacia normo por signokodaro, per kiu eblas prezenti ĉiun signon de preskaŭ ĉiuj lingvoj en la mondo. Legu ĉi tion pri Unikodo kaj Esperanto.

DemandoRedakti

En vino estas vero. Ĉu kial estas ĉe velociraptoroj apogo al tia akcizo je alkoholo?

DemandaĉoRedakti

Ĉu la artikolo enhavas eraron? Sendube ĉiu mem facile povas respondi ĉi tiun demandon. Ni tamen esperas je fruktodona kunlaboro estonte, kiu ebligos, ke ne plu necesos tiaj postpublikigaj, tempomalŝparaj longaj klarigoj.

Notaĉoj (Jen, vidu)Redakti

 1. Interesa artikolo, pri temo antaŭe nekonata al mi.
 2. I apologise that this message is in English.
 3. Ne ĉiuj ŝanĝoj efikos al vi.
 4. Tradukoj estas haveblaj.
 5. Bonvolu paroli al aliaj uzantoj pri ĉi tiuj ŝanĝoj.
 6. Ad hanc rem respondere non possum!
 7. Estne nobis aliquod instrumentum, quo, si alicubi adhibita sint, indagari possint?
 8. Ante tres annos in disputatione paginae Heidelberga rogavi, quid istis vocabulis aenigmaticis exprimatur. Nullo responso adhuc accepto mi liceat illam quaestionem hoc loco repetere.
 9. Ni havas fortan teamon kaj multegajn ekstreme kapablajn subtenantojn.
 10. "Eŭreka!"
 11. Ne tuŝu min. Ne kirlu miajn cirklojn.
 12. Tio estas malgranda paŝo por viro, sed giganta salto por la homaro.
 13. Vi pravas, do mi korektis.
 14. Stultulo ŝtelis mian rulseĝon.
 15. Ĉiu estas libera por pensi kaj agi laŭ siaj konvinkoj. Ne gravas ekzemple por la nunaj uzantoj de Esperanto kiel komunikilo kaj eĉ kiel bela utopio.
 16. Jes, ankaŭ en esperantujo, tiu estas tre olda kaj konata aktiveco.
 17. Akceptu la aĵojn, kiujn la fato destinis je vi, kaj amu la homojn, kiujn fato al vi kunligis, sed tion faru plenanime.
 18. Mi mem ne konas la germanan, sed de aliaj mi aŭdis nur laŭdojn pri la lingvaĵo.
 19. La aspekto estas modela.
 20. Ni provos!
 21. Ho, se niaj Esperanto-libroj povus aperi tiel bele eldonitaj!
 22. Pri la rezulto mi ne kompetentas juĝi.
 23. Kaj se perfekteco eble ne vere ekzistas, ni tamen esperas alproksimiĝi al ĝi tiom, kiom ni povos!
 24. Sed kial atendi?
 25. Estas internacia organizaĵo de profesiuloj vivante etikajn valorojn kun la idealo volontule servi per komunaj projektoj kaj internaciaj programoj la mondan komunumon por konstrui Pacon kaj Interkomprenon inter la Nacioj.
 26. Mi dekomence diris, ke tiu 'historio' tre malbone "odoras".
 27. Bona novaĵo.
 28. Ili parolas Esperanton flue.
 29. La tradicioj kaj psikologiaj trajtoj estas prezentataj sur ties historia fono, kiel rezulto de certaj sociaj, kulturaj kaj politikaj procezoj
 30. La delikata aŭtoro tuj aldonas, ke “ambaŭ bildoj estas troigoj” – la rimarko apenaŭ bezonata, ĉar evidenta.
 31. Jen ekzemplo.
 32. Jen la diferenco inter publika bildo kaj reala mondo.
 33. Kaj kiel la vestaro, tiel la militistaro.
 34. La usonaj samideanoj estas niaj plej bonaj amikoj.
 35. Ĝi estas internacia, sendependa movado, nepolitika, nereligia, respektanta ĉies pensliberecon kaj kulturon, sed ligita per samaj idealoj de porpaca agado, respekto kaj Interkompreno kaj la konkreta realigo de tutmondaj programoj en la kampo de edukado kaj humanaj projektoj.
 36. La demando estas por kio lerni idon, kiu estas nur unu da multaj modifoj de esperanto? Se vi volus ellerni rusan, ĉu vi lernus literaturan rusan aŭ Rjazanjan dialekton de ĝi? Kaj por kiu lerni la lingvon, kiun oni ne bezonas kaj kiu ne estas utila? Kun kiu mi parolas ide? Kun ĉi tiuj maksimume du mil personoj? Ido ekzistas por 106 jaroj, kiu ĉirkaŭe egalas 126 jaroj de esperanto. Kaj kiu lingvo estas la plej sukcesa planlingvo da ĉiuj?
 37. Jen, mia malsama ideo por la tago.
 38. Ne estu amikoj kun la loĝbanistoj se ne povas !
 39. Mia tuta vivo, mia tuta animo, mia spirito estas blovi tiun kornon. La popolo atendas min. Mi devas fari ĝin, Doktoro, mi devas fari ĝin.
 40. Dum la nuna periodo la esperantistoj devas esti unuighintaj. Tamen la esplorado pri la konstruitaj lingvoj estas grava.
 41. Kial ri simple ne foriras?
 42. Esperanto estas defendanto de chiuj naciaj kaj regionaj lingvoj.
 43. Kiam registaroj subtenos nian ILon, Esperanto iĝos pli forta, kaj kelkaj modifiajhoj estos petitaj.
 44. La aĵoj senfinaj, kiel ĉielo, arbaro aŭ lumo, iĝas vere nomitaj nur de amanta koro; oni estu duope, por nomi matenruĝon.
 45. Feliĉaj homoj vi, kiuj scias forgesi tiom rapide la neeldireblajn teruraĵojn de la milito!
 46. Enuo kaj revado fundamentas la internan vivon.
 47. Aŭ prefere, Ni estu amikoj kun la loĝbanistoj se ni povas !
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.