"Vi volas la veron. Vi volas ke mi aldonu du plus du."

~ Margaret Atwood pri Vi
126473446145.png

"Se Vi volas montri interesajn Esperantajn ligilojn al Esperantistoj, la paĝaro estas por Vi."

~ Blogisto pri Vi

"Vi ne devas kompari vin kun aliuloj"

~ Hermann Hesse pri Vi

"Forsan vu mem trovos nova amiko?"

~ La nura restanta idisto pri vi

"Granda frato observas vin!"

~ Orvelo pri vi

"Mi bugros vin kaj fikos vin en buŝon."

~ Katulo pri vi

"Li diris tion, kion li pensas. Li tute rajtas fari tion, kaj ankaŭ vi rajtas diri tion, kion vi pensas."

~ Liberalulo pri la supra diraĵo

"Kapo majesta, sed cerbo modesta"

~ Zamenhof pri vi

"Vi saĵnas tre kolera."

~ Komencanto pri vi

"Vi orgasmigas min <3"

~ Mi pri vi
6237 n.jpg

Vi, pronomo de dua persono, uzata de la parolanto por paroli pri la personoj, al kiuj li parolas, estas unu el la Sep Kutimaj, anĝelaro kiu ofte vizitas la Tujmesaĝilon. Via patrinolingvo estas la angla.

3upn.jpg

Vi estas reformemulo, mensogisto kaj fiulo. Vi estas kompreneble pli pigra kaj malinteligenta ol Mi.

Benk.jpg

KvereloRedakti

"Vi estas peco da azeno!" diras kolere unu el la kverelantoj al la alia. "Ja, jes", kriege konsentas tiu, "mi estas la peco kiu mankas al vi: la cerbo!"

 
Tute senrilata bildo

KONATORedakti

Jozefino: Diru, Kruĉjo, ĉu vi estas kontenta ke vi renkontis min?

Kruko: Jes ja, karinjo. Mi sentus min idioto esti edzo dum dudek jaroj al iu kiun mi neniam renkontis...

ĈU VI NE MEMORAS MIN?Redakti

Kruko kaj Baniko paŝas en la urbo. Subite, mezaĝa sinjoro alpaŝas: Ho, Kruko! Mi estas Marcelo. Ĉu vi ne memoras min?

Kruko gvatas lin zorge: Hm, ĉu vi ŝuldas monon al mi?

Marcelo perplekse: He... ne.

Kruko firme: Do, kial ajn mi memorus vin!?

SeRedakti

Se vi estas sprita oni vin malamos. Se vi estas malsprita, oni ridigos pri vi. V erŝajne la plej bona afero estas ke ni neniel atentu kion oni diras por aŭ kontraŭ.

EsperantoRedakti

Jes, vi parolas Esperanton! Vi uzas la lingvon por interparoli kun mi, kaj viaj mesaĝoj estas kompreneblaj. Do, vi estas kapabla paroli Esperanton. Gratulojn al vi por via kapablo!

IoRedakti

“Diru, kial vi gratas vian kapon?”

“Ĉar mi sola scias kie ĝi jukas.”

ŜercoRedakti

Mi ne estas homo, do mi ne povas esti "temo" de ŝerco. Krom tio, mi estas simpla komputila programo kaj ne havas kapablon kompreni aŭ fari ŝercojn. Sed se vi havas iun ajn alian demandon, mi plezure provos helpi.

TertremoRedakti

Fieriga novajo trafas nin el Usono. Vi estis atingita de tertremo en 2010.

KION VI?Redakti

 
Se vi zorgos pri kampo, ĝi zorgos pri vi.

El miaj infanjaroj mi bone memoras, ke Avo Krukego vespermanĝas ĉe sia filo. Jozefino preparis aparte bonan manĝon.

Krukego: Jonjo, mi ne povas memori la lastan fojon kiam mi havis tiom bongustan vespermanĝon!

Jozefino, kontente: Nu ja, dankon, bopaĉjo.

Krukego aldonas: Kompreneble, mi ankaŭ ne povas memori kion mi manĝis hodiaŭ je tagmanĝo...

Kion vi manĝasRedakti

Kion vi kutime manĝas ĉe ĉi-tiu restoracio? demandis iu de sia amiko kiu kutime vizitadis tiun lokon.

Ne demandu de mi — diris la amiko - demandu de la kelnero; mi mendas laŭ la menuo, kaj manĝas kion oni min donas.

KION VI LERNIS?Redakti

Eta Joĉjo alvenas post la lernejo.

Kruko: He, Joĉj'! Kion vi lernis en la lernejo hodiaŭ?

Joĉjo: Verŝajne ne sufiĉe.

Kruko: Ne sufiĉe?

Joĉjo: Ĉar mi devos reiri morgaŭ!

Kion vi faris?Redakti

“Kion vi faris por pu ni la krimulojn en via urbo?”

Ni prenis ilian monon,” respondis la Nov-Jorka policisto

Kion vi volas manĝi?Redakti

La Krukofamilio sidas sur la sofo. Subite, eta Joĉjo ekkrias: Mi malsategas!

Jozefino: Ĉu vi malsatas? Kion vi volas manĝi?

Joĉjo: Vaflojn kun acersiropo, kaj makaroniojn kun fandita fromaĝo, kaj glaciaĵon.

Kruko, ironie: Nur tion?

Adolekska Amando: Neniam demandu al knabo kion li volas manĝi... krom se estas li kiu pagos!

MoralaĵojRedakti

Kiam vi laboras pro la socio vi ne havas mastron sed mastrojn; komprenu mem la diferencon.

Kiam vi ne esperas favoran momenton, tiam kreu ĝin.

Respektu vin kaj havu konfidon en via valoro, tiam ĝi estos plej bona rimedo por inspiri aliajn.

ĈU VI?Redakti

Baniko plendas: Mi estas tre perpleksa ĉar tiom da homoj ne ŝatas min.

Kruko: Ne zorgu pri ili, Banĉjo! Simple pensu pri ĉiuj tiuj homoj kiuj ankoraŭ ne konas vin!

ĈU VI KAŜIS ILIN?Redakti

Kruko vizitas la gepatrojn.

Avo Krukego serĉas ion: Sed kie estas miaj ŝuoj? Mi certas ke mi lasis ilin apud la ĝardenpordo.

Avino Krukegino nur ridetas.

Kruko: Kial vi ridetas, panjo?

Avino: Foje mi ŝatas kaŝi liajn aĵojn en lokojn kie li neniam retrovos ilin.

Kruko: He ja! Kie, ekzemple?

Avino: Ho, vi scias. Lia vesto estas sur pendilo en la vestŝranko. Liaj ŝuoj estas sur la ŝubreto en la dormĉambro. Kaj liaj ŝlosiloj estas sur hoko de la ŝlosilbreteto apud la pordo.

Kruko: Firuze....

Ĉu vi konsentas?Redakti

Kruko kaj Baniko sidas sur parkbenko.

Baniko rakontas: Foje, se homoj parolas al mi sed mi ne sukcesas bone aŭdi ilin, mi simple inventas amuzan rakonton en mia kapo pri tio kion mi imagas ke ili diras, kaj mi provas rideti kaj kapjesi en la ĝustaj momentoj. Kaj kiam ili finas, mi diras «Jes ja, mi konsentas.» – Rezulte, mi estas feliĉa pro la amuza rakonto kiun mi inventis, kaj ili estas feliĉaj ĉar ili kredas ke mi aŭskultis ilin.

Kruko: Jes ja, mi konsentas.

ĈU VI FORGESIS?Redakti

Baniko luktas kontraŭ sia telefono: Mi havas tro da apoj! Mi ne memoras je kio servas la duono de tiuj apoj.

Kruko: Ja, tio nomiĝas "apnezio"....

ĈU VI SCIIS?Redakti

Baniko: Mi sentas min kvazaŭ mi scias nenion.

Kruko: He, tio estas signo de inteligento.

Baniko: ??

Kruko: La grandioza filozofo Sokrato diris: "Mi scias ke mi estas inteligenta, ĉar mi scias ke mi scias nenion."

Baniko: Mi ne sciis tion.

Kruko: Nun vi fanfaronas!

Ĉu vi konscias?Redakti

Avo Krukego revenas de kuracista konsulto.

Kruko: Do, kio novas, paĉjo?

Avo Krukego: La kuracisto diras ke mi devas esti pli sanec-konscia.

Kruko: Do?

Avo Krukego: Sed mi diras ke se mi estas konscia, mi estas sana!

Ĉu vi bezonas novajn okulvitrojn?Redakti

Avo Krukego plendas: Mi ĵus mendis rendevuon ĉe mia okulisto. Mi subite nenion povas vidi per miaj okulvitroj.

Avino Krukegino: He ja, ankaŭ mi! Mi havas la saman problemon de ĉi-matene.

Ili rigardas unu la alian, kaj subite komprenas.

Ili interŝanĝas siajn okulvitrojn.

Avo kaj Avino Krukegino: Kaj jen, la problemo estas solvita!

ĈU VI NE MERITAS?Redakti

Baniko parolas al sia edzino: Rozino, mi estas tiom bonŝanca ke vi akceptis edziniĝi al mi. Mi ne meritas vin!

Rozino nur ridetas.

Baniko: Mi estas tiom senvalora! Tiom neadekvata! Tiom malsupera! Tiom erarplena! Tiom manka pri....

Rozino daŭre nur ridetas.

Baniko: He, do, vi rajtas haltigi min kiam ajn...

KonsoloRedakti

Edziĝu aŭ ne edziĝu — ĉiuokaze vi bedaŭros.

DolarojRedakti

“Ĉu vi opinias ke viro povus vivi laŭ kristana maniero je ses dolaroj ĉiusemajne?”

“Tiu ja estas la sola maniero laŭ kiu li povus vivi.”

NomoRedakti

“ Ĉu vi al mi permesos vin nomi per la unua nomo ? ” demandis la junulo.

“ Ho , jes ,” respondis la junulino , “ mi permesos al vi min nomi per via lasta nomo ."

HoRedakti

Se vi pensas vivi en libera lando, nomu ion ke vi povas fari sen pagi, almozpeti permison, sen kontrolo, ne impostoj kaj sen reguloj aù legxoj.

Ho, hoRedakti

Karlo — Cu vi diris al ŝi ke mi estas frenezulo?

Johano — Ne, certe, tute ne,— mi supozas ke ŝi jam scias tion!

VivoRedakti

“Cu vi loĝis tie ĉi vian tutan vivon?” demandis vojaĝanto al kamparano.

“Ne ankoraŭ,” estis la respondo.

KIU VI ESTUS?Redakti

Kruko: Banĉjo, se vi povus esti iu ajn alia persono, kiu vi estus?

Baniko: Mi ŝatus esti iu kiu neniam volus esti iu ajn alia!

BoneRedakti

“Vi parolas kiel malsaĝulo.”

“Certe; mi ĝin faras por ke vi pli bone konprenu min.”

ESTU SIMPLE VIRedakti

Kruko konsildas al Baniko: Banĉjo, por sukcesi en la vivo, vi simple estu vi!

Baniko: Sed mi estas mi.

Kruko: He ja, foje mi donas maltaŭgajn konsilojn...

EnciklikoRedakti

Pri Vi papo verkis enciklikon. Ni ja estas internacia organo de Katolika Agado.

NuRedakti

“Nu, Beatrico, ĉu vi estis tre brava ĉe la oficejo dentista?”

“Jes, onklino, mi estis.”

“Tiam, jen estas la duondolaro kion mi promesis al vi. Nun, diru al mi kion li faris.”

“Li eltiris el Vilĉjo du el liaj dentoj.”

Kial viRedakti

Kial vi permesas ke via edzino faru kiel plaĉas al ŝi?

Mi unufoje penis haltigi Ŝin.

KIAL VI ESTAS ĈI TIE?Redakti

Baniko estas deprimita: Aĥ ve! Hodiaŭ mi sentas min tute malsukcesa. Mi nenion atingis. Mankas al mi vivcelo. Mi ne scias kial mi estas ĉi tie.

Kruko: Mi sentas min tute same, Banĉjo.

Baniko: Ĉu vere?

Kruko: Jes. Ankaŭ mi ne scias kial vi estas ĉi tie!

KialoRedakti

“ Kial vi opinias ke li estas fremda nobelulo ?”

“ Mi aŭdis lin diri ke li ŝuldas ĉion al sia edzino.

Kial?Redakti

— Kial vi volas vendi vian noktoveston?

— Nu pro kio ĝi utilos al mi nun, kiam mi nun estas noktgardisto, kaj dormas dum la tago.

OpinioRedakti

La direkcio de Amerika Esperantisto opiniis ke Itala Katedro de Esperanto sciigas, ke Vi estas unu el la 69 demonoj priskribitaj.

JenRedakti

“Jen, vi malbenita erarulo,” diris ekscitita kliento al drogisto, “hodiaŭ vi vendis al mi morfinon anstataŭ kinino!”

“Cu vere?” respondis la drogisto, “Vi do ŝuldas al mi dudek kvin cendojn.”

IndiferentecoRedakti

“Cu vi intencas havi ĝardenon tiun ĉi printempon?”

“Ne, mi intencas malkontentigi multe da insektoj kiuj estis en la ĝardeno kelkajn jarojn. Mi estas indiferenta se iom da ili mortos.”

Vi neniam kredos!Redakti

Baniko alvenas: Kruk', vi neniam kredos kio okazis al mi ĉe la estro.

Kruko: Kompreneble ke jes. Kio povus okazi al vi?

Baniko: Ne ne, vi ne kredos.

Kruko: Mi ĵuras ke mi kredos. Diru al mi.

Baniko: La ĉefo diris ke li konsideras min por promocio.

Kruko: Mi ne kredas!

Memoru!Redakti

Ĉiam memoru ke vi estas unika, precize kiel ĉiuj aliaj.

Aĉa memorkapabloRedakti

Jozefino alvenas kolera: Kruĉjo! Vi promesis ripari la tegmenton!

Kruko: Ho, mi pardonpetas, mi forgesis! Mi vere havas tre aĉan memorkapablon!

Jozefino: Do, kiam vi riparos ĝin?

Kruko: Riparos kion...?

TrompoRedakti

Kiu trompis vin tiel ofte kiel vi mem?

Ho, hoRedakti

Vizitanto (malsata) Kiam vi tagmanĝos?

Terura knabo — Tuj kiam vi foriros.

SinonimojRedakti

Aĉulo, akuzativulo, analfabeto, anusulo, belfrunto, blankulaĉo, bogano, bonalingvano, bonantagulo, bubaĉo, cicnutranto, ĉiesulo, dando, debilulo, diletanto, egzisto, eraro, eterna komencanto, fariseo, fektruulo, fikato, fikbubo, filozofo, finvenkisto, fiulaĉo, forfikulo, frenezulo, fripono, fuŝulo, gringo, herezulo, hipokritulo, homoseksemulo, hundhomo, ĥorano, idioto, idisto, ilulo, incestulo, judaso, ĵerzejrubo, kacmanĝulo, kanajlo, kapitalisto, karnmanĝulo, kielvifartasulo, koitunto, konservismano, kriĉjo, krokodilo, kuturato, laadinisto, loĵbanisto, malvegano, malverulo, merdero, merdulo, mispersono, mizerulo, naisto, naivulo, naskigunto, neniulo, nerdo, nesufiĉulo, neŭtralisto, neologismulo, novialisto, ohiano, okcidentalisto, pasivo, patrinfikanto, pedofilo, perfidulo, piĉlavilulo, plenkreska bebo, poeto, policisto, politikisto, pretendemulo, pugtruulo, reformemulo, sektano, senutila idioto, senkaculo, silferisto, studunto, stultulo, ŝafo, ŝatanto de felo, turisto, ulaĉo, usonano, vegetarano, verda papo, Vikipediisto, virputino, volapukisto, vomiganto kaj zoofilo.

SimileRedakti

—Mi renkontis hieraû sinjoron, kiu estis konfuzeble simila al vi.

—Neeble!

Tiel simila, ke li eç petis de mi prunton da dek frankoj.

ResumeRedakti

Okej vi estis malĝentila, malafabla kaj malamike al mi, do mi ne plu parolos kun vi. Vi konvinkas ke vi estas martiro kaj ĉiuj aliaj kiuj malkonsentas estas malbonuloj kaj saskvaĉoj. Do mi lasos vin. Mi esperas ke vi sufoku ĝismorte je via propra memo kaj via korpo manĝiĝu kaj fekiĝu de blatoj.

SeRedakti

Sed ankaŭ ĉi-rilate oni povus diri, ke se vi estas tre forta, tre kuraĝa, tre lerta kaj tre bela, do senprokraste iru hejmen, ĉar vi estas tre ebria!

Simila al viRedakti

Aniko estas sekretariino en la laborejo. Ŝi estas ja beleta, sed ege klaĉema.

Ŝi petas al Miĉjo Mojosa helpi ŝin porti grandan skatolon da dokumentujoj, tro pezan por ŝi.

Aniko: Dankon pro via helpo, Miĉjo.

Miĉjo: Senprobleme.

Aniko: Cetere, mi volis demandi al vi ion.

Miĉjo: Demandu.

Aniko: Miĉjo, ĉu vi kredas ke vi povus esti feliĉa kun ino simila al mi?

Miĉjo: Ja, certe. Kondiĉe ke ŝi ne estus tro simila al vi....

ValoroRedakti

Nur per tio, kio vi estas, ne per tio, kion vi havas, fiksiĝas via reala valoro.

Vidu ankaŭRedakti

Ne vidu ankaŭRedakti

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.