Malfermi ĉefmenuon

Neciklopedio β

"Al kiu ne plaĉas kanto kaj vino,
Tiu tre stultas, ĉu viro ĉu ino."

~ Julia Bagio
415417903 n.jpg

"Biero estas homfarita,
sed vino de Dio!"

~ Lutero

"Scion akiru, sed ne ĉion eldiru"

~ Zamenhof pri vina trinkado

"Rideto de ino
nin ŝancelas kiel vino"

~ Hans-Georg Kaiser
Nomi vino.gif

"Via vino estas nur ia abomena acidaĵo"

~ Fundamento de Esperanto pri via vino

"Vinon mi neniam trinkas."

~ Grafo Drakulo

"Kvankam la linuksversio ja haltiĝis dum ŝarĝado, la vindozversio funkciis bone kun Wine."

~ Nerdo pri vino

"Dankon pro la interesa teksto!"

~ leganto pri ĉi tiu artikolo

Vino estas la fonto de la vero (in vino veritas, t.e., en la vino estas la vero), pro tio, ĝi estas tre grava al multaj religioj, ĉefe al Katolika eklezio, kiu tre amas la veron. Neciklopediistoj ankaŭ uzas la vinon kiel ilo por trovi la veron. Jesuo ankaŭ tre ŝatis vinon, kaj fakte transformigis akvon en vino, kaj, en lasta vespermanĝo antaŭ morti, li konsilis la trinkadon da vino.

Enhavo

DevenoRedakti

Post Diluvo, Noa komencis terkultivan laboron kaj plantis vinberojn kaj faris vinon. Li trinkis la vinon kaj ebriiĝis kaj nudiĝis en sia tendo. Ĥam vidis tion, kaj alvokis siajn fratojn por trinki ankaŭ, pro tio, Noa malbenis lin.

InecoRedakti

Vino estas ina VO.

ReligioRedakti

Malnova sveda proverbo diras: Kie vino eniras saĝo eliras. Pripensu ke vino estas disdonata dum komunio.

GustumistoRedakti

Gustumisto gustumas diversajn vinojn, kun certeco difinas specojn kaj vinjaron. Ĉe la lasta glaseto li ektiminte ekkrias: „Ja tio estas petrolo!“

„Sed kiu jaro?“

Sekura konsiloRedakti

Se oni lasas vinon en malfermita botelo, la alkoholo iĝas aceta acido. Aceta acido gustas aĉe, kaj povas difekti la stomakon kaj korodi la dentojn. Do ne lasu vinon, sed trinku nun.

FotigiloRedakti

Oni diras ke la vino plifortikigas - grumblas drinkulo. Mi trinkis jam de ĝi tri litrojn, kaj mi ne povas stari.

UtiloRedakti

„Kelnero, kiun vinon vi povas oferti al ni por deka datreveno de nia edziĝofesto?“

„Ĉu vi deziras festi aŭ forgesi?“

StultaĵoRedakti

Kion diris la servisto, prezentante trinkaĵon al la vinbero-reĝo?

Via Moŝta mosto, via mosta Moŝto!

EnboteligoRedakti

—Kial vi donis libertempon al la lakeo dum la tuta daûro de l’antaûtagmezo?

—Ni verŝos post tagmezo vinon en botelojn; li trinku je siaj propraj elspezoj.

MoraloRedakti

Zorgema patro edukas sian idon:

— Estu çiam sobra, mia kara filo. Aûdu, mi atingis jam grandan aghon, — kaj, en mia tuta vivo, mi konis nur kvar okazojn por trinki vinon; nome: 1) en malsano, — 2) estante gasto, 3) havante gaston, — kaj 4) se ia alia kaûzo sin prezentis.

Bona vinoRedakti

-- Kelnero! Kiun vinon vi proponas al nia geedziĝa jubileo? – demandas la gasto.
-- Tio dependas, ĉu vi volas festi aŭ forgesi?

VinamantoRedakti

— Julino, — diras sinjoro Pufliçek al la servistino, — alportu kruçon da vino; sed antaûe lavu ĝin per vino, çar alie mi sentus, ke iu trinkis akvon el ̧ĝi.

Medicina uzoRedakti

Renkontiĝis du amikoj kaj unu komencis plendi pri sendormeco, sed li diris, ke li trovis bonan rimedon kontraŭ ĝi.

- Kaj kio estas tiu rimedo? — ekinteresiĝis la amiko.

- Mi ĉiun duan horon trinkas glason da vino.

- Kaj post tio vi ekdormas?

- Ne, sed tiam la sendormeco estas pli agrabla.

Vino kaj sangoRedakti

Alkoholisto el la diboĉejo estas ironta hejmen, sed kiel porvojan provizon li metas ankoraǔ botelon da ruĝa vino en la mantelpoŝon. Li stumbladas sur la vojo, li falas en fosaĵon grave batante sin. Li sensas, ke io ekfluas sur la brusto. Li ekkrias afliktite:

-- Ho! Estu nur sango!

Vino kaj bieroRedakti

—Mi timas, ke mi ne estos kapabla eltrinki la trian litron da vino; kvankam mi nepre devas eltrinki ̧ĝin hodiaû.

Kial do?

— Çar mia kuracisto ordonis, ke mi trinku pli malmul-te da biero ol da vino, — kaj mi jam trinkis hodiaû du litrojn da biero.

KonsciencoRedakti

Komercisto je vinoj eniras en trinkejon, por trinki glason da vino.

— Diru al mi, sinjor’ trinkejmastro, de kiu vi açetas la vinojn.

He, çu vi ne povas plu memori? Miaj vinoj venas ja el via kelo ...

— Efektive; donu do al mi botelon da biero.

Vino kaj kafoRedakti

— Mi açetis, laû la konsilo de kuracisto, gutojn, kiujn mi enmiksis en la kafporcion de mia edzo, por dekutimigi lin de la trinkado de vino.

— Kaj nun li ne trinkas plu?

— Ne, li ne trinkas plu — kafon.

Vino kaj tabakoRedakti

La kuracisto malpermesis al malsanulo trinki vinon kaj fumi tabakon. Poste, kiam tiu ĉi resaniĝis iom, la sama permesis al li fumi, sed nur per longa tubo de pipo, por ke la varma fumo ne kaŭzu malbonon al li.

— Çu vi permesas al mi, sinjor’ doktoro, ke mi trinku same vinon per longa kolo de botelo?

Vino kaj sanoRedakti

Ruĝa vino estas bona por konservi idealan sanstaton. La sano estas bezonata por trinkadi vodkon.

Blanka aŭ ruĝaRedakti

Kliento en malgranda manghajhvendejo: Mi shatus litron da vino.

La vendisto: Ruĝan au blankan?

Kliento: Mi prifajas -- mi estas blinda.

AlieRedakti

Sinjoro elpelas vojaĝanton-vinmakleriston. Sed vane, çar post kelkaj momentoj li reaperas.

—Kia aroganteco estas tio çi? — ekkrias la sinjoro. — Mi vin elpelis antaû du minutoj, kaj vi denove prezentiĝas!

—Pardonu, sinjoro, vi elpelis min pro ruĝa vino, — sed nun mi intencas proponi al vi blankan vinon.

Vino kaj akvoRedakti

Vi trinkas la vinon tiel, kiel la akvon.

Ho, vi ne estas prava. Mi ne tiel trinkas la akvon.

PoezieRedakti

Kiam Goethe estis juna, li venis iutage en kamparan gastejon kaj mendis glason da vino.
La mastro alportis la vinon, kaj Goethe enverŝis iom da akvo en la glason, por fari la vinon malpli forta.
Kelkaj kamparanoj, kiuj sidis ĉe apuda tablo, moke priridis la junulon pro lia ago; sed la poeto trafe respondis al ili per jenaj versoj, kiujn li direktis al la gastejestro:

Akvo sola mutigas,
Tion pruvas la fiŝoj probable;
Vino sola stultigas,
Tion pruvas la viroj ĉetable;
Ne volas mi esti kiel tiuj ĉi,
Do akvon en la vinon enverŝas mi.

Kompreneble, aliaj viroj multe batis lin.