"Kiu agas afable, vivas agrable"

~ Zamenhof pri bova vivo

"Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo"

~ Zamenhof denvove pri bovo kaj ovo

"Kiso malsincera estas danĝera"

~ Zamenhof pri zoofilio
0012 55.gif

"Jes ja, oni jam aŭdis pri la bovaj furzoj, kiuj trapafas la ozonan tavolon ;-))"

~ Milokula Kato

"Li havis ŝafojn kaj bovojn kaj azenojn kaj sklavojn kaj sklavinojn kaj azeninojn kaj kamelojn."

~ Sankta Biblio pri taksonomio de bovo

"Kiam mi vidas hispanian flagon de hispanaj ekstremnaciistoj, kun nigra bildo de taŭro en la mezo, mi ekpensas pri kliŝoj de homtipoj kaj aliaj homgrupoj."

~ Rikardo Albert

Bovo estas granda kvarpieda, korna besto, el kiu kelkaj specioj estas bredataj pro viando kaj lakto, genro el familio bovedoj (Bos). En antikvo, oni uzis bovon kiel lito.

1928 o.jpg

Bovino estas ina bovo. Ili estas tre similaj, sed ankaŭ tre malsamaj. Alie,virbova lakto ne tiel abundas kiel la bovina.

Bovinokunfloroj.jpg

Parolante pri la speco, BOVO estas ĉiu besto violkolora kun blankaj makuloj. Parolante pri sekso de bovoj, BOVO estas violkoloraĵo sen mamo, BOVINO estas kun mamo. Parolante pri mitologio, VIRBOVO havas antaŭan viran korpon kun malantaŭa bova korpo; VIRINBOVO anstataŭe havas antaŭan virinan korpon. Tamen pli ofte estas virinfiŝoj.

Defino

-Kio estas bovino?
-Bovino...estas najbarino kiu ĉiun tagon alvenis drinki kafon kun mia patrino.

Dek Bovinoj

"Dek Bovinoj" montris, ke ekzistas homoj interesitaj pri esperanto, sed ekzistas ankaŭ grava problemo: mankas interligo inter multaj interesaj aferoj.

Saĝeco

Kamparano posedas faman bovinon kiu donas multan lakton. Ĵurnalisto volas scii kiel li sukcesas konvinki la bovinon doni multan lakton. Mi ĉiutage faras al ĝi la saman demandon:

_Karolina, kion ni manĝu hodiaŭ? Ĉu lakton aŭ viandon? ;o)

Vesto

Bovino pashtiĝas trankvile en herbejo, kaj ekvidas ganton. Ĝi diras: Ho, mamtenilo!

Gramatiko

En lernejo: „Kio estas pluralo de vorto bovo?“

„Brutaro.“

Vereco

 
Tute senrilata bildo

—Amiko, proponu al mi 50 frankojn pri mia bovido.

—Mi ne estas frenezulo. Mi ne bezonas vian bovidon... Kial do mi proponus pri ̧ĝi 50 frankojn?

—Mi intencas morgaû vendi ̧ĝin en la foiro; kaj mi volus tie povi îuri, ke ”iu proponis al mi hieraû 50 frankojn pri ̧ĝi”

Nutrado

Kiam la bovoj ne povas troti sufiĉe da herboj, ili nutris sin per la ŝaloj de la arboj, kiuj kreskis sur la mento.

La bovino Gerda

Al riĉa terposedanto dum komerca vojaĝo telefonas ties ĉefservisto:

- Saluton, jen via servisto.

- Ĉu io okazis, kial vi telefonas?

- Jes, mortis la bovino Gerda. Vi scias, tiu kun la helbrunaj makuloj, kiu ĉiam tiel gaje blekis dum la melkado.

- Kio? Mi posedas 5000 bovojn, unu pli aŭ malpli vere ne gravas, telefonu al mi nur en urĝaj okazoj!

- Bone, do adiaŭ.

- Momenton, nur pro scivolemo: Kial tiu bovo mortis?

- Nu, la tegmento de la fojnejo falis sur ĝin, kaj tio estas tro peza.

- Kio? Kial la tegmento falis?

- Nu, la fojnejo forbrulis, kaj sen la muroj kompreneble la tegmento ne povis sin teni. Malbonŝanco, por Gerda.

- Damne, kial la fojnejo entute brulis?

- Nu, ĝi ekbrulis pro la multaj fajreroj de via biendomo, kiam tiu forbrulis.

- ĈU MIA DOMO? Kial ĝi brulis?

- Nu, via filo stumblis sur la ŝtuparo, rompante al si ambaŭ brakojn, kaj dum tio renversis kandelingon, kiu bruligis la kurtenon. Tiel komenciĝis la malfeliĉo por Gerda.

- FEK', kial entute estis kandeloj anstataŭ ordinara lumo?

- Nu, ni volis ja havi solenan etoson por la entombigo de via edzino!

Ĉu?

La furioza kuiristino metis puton al la mapo de la mastrino. La infanoj flugigis ruĝan balenon kaj ploris, kiam la korta vento blovis ĝin for trans la mapo. Multe da kreno estis en la siloj, ĉar la relvojoj ne povis diskonigi sufiĉe da vagonoj, por transporti la ripan rikolton.

 
En Barato Ŝivao estas tiel grava kiel bovo!

Mamoj

Iuj bovoj estas bovinoj kaj ĉiuj bovinoj havas mamojn.

Freneza bovisto

Unu tagon amiko vizitas la bovinejon de konatulo.

"Sed mi ne povas kredi!" ekmiregas amiko. "Vidu la furaĝon! Vi manĝigas al la bovinoj per 20- kaj 50-eŭraj biletoj!

"Jes," agnoskas bovbredanto. "Kaj tial ili donas tiom riĉan lakton!"

Vizitanto malfermas grandan pordon, kaj trovas enorman fridujon en kiu paŝtas bovinaron.

"Sed kial vi paŝtigas ilin en tiu fridujego?" li demandas al bovisto.

"Facile. Tiel ili rekte produktas glaciaĵon!"


Laŭ usonanoj

Antaŭ nelonge (1970) en Usono okazis agrara konferenco, en kiu la teknikredaktoro de "Farmes Weekly" (Farmoj Ĉiusemajne) prognozis tion:

1. Post dek jaroj lakto esence estos vendata nur plu en pulvora formo.

2. Post dudek jaroj oni produktos la lakton rekte el herboj kaj la bovino fariĝos superflua, ĝi estos ŝparita.

Seksumado

 
Tio ne estas bovo

Johaĉjo kaj Julinjo paŝtas siajn bestojn. Johaĉjo paŝtas sian bovinon, Julinjo sian virbovon. Foje jen, la vorbovo grimpas sur la dorson de la bovino. Johaĉjo rigardas la scenon iomete, kaj li demandas Julinjon:

-- Kiel vi opinius, se ankaŭ mi farus same, kiel la virbovo?

Julinjo enpensiĝinte repondas:

-- Faru laŭplaĉe... ja temas pri via bovino!

Alie

Du bovinoj interparolas:

-Imagu, mi havos bovidon.

-Kiu estas ĝia patro?

– Kiel mi povus scii? Mi neniam rigardas malantaŭen. Ĉu vi pensis ke mi estas vidmaniulo? ;o)

La bovo konscias pri sia kulpo

Iutage bovo rompŝtele iris en la legoman ĝardenon de Hosistemismo kaj komencis formanĝi ĉiujn plantojn. Vidante tion, Hoĝao fariĝis tre kolera kaj volis bati la bovon pro tio. Sed la bovo forkuris kaj li ne povis kapti lin.

Kelkajn tagojn poste Hoĝao vidis stari la saman bovon ligitan al latbarilo. Kaj li tuj komencis forte batatdi la bovon. Tial alkuris la posedanto de la besto kaj ekfurioziĝis: „Ĉu vi estas freneza? Kial vi tiom batas la kompatindan bovon? Kion malbonan ĝi faris al vi?“

Sed Hoĝao nur flankenpuŝis la viron kaj diris: „Ne interrompu min! La bovo konscias pri tio, ke li estas kulpa!“

Malsamo

„Mastro, ĉu tio estas via bovino?“

„Fraŭlino, ĉu vi ne vidas, ke tio estas bovo?“

„Pardonu min, mi ne rimarkis, ke ĝi ne havas kornojn.“

Perkomputila Sekreto

 
Tiuj estas kaprido kaj kaprino, ne bovino

La nomita sekreta nivelo de la bovino komencis kiel famo en la unua ludo de la saga; en kiu diris ke de iu "sekreta formo" (pikante kun la muso levita numero de fojoj sur bovino) povis konsenti novan nivelon, falsa famo tamen.

Tempo poste, ĝi Segas studojn, en la ekspansio Diablo: Hellfire jes kreis novan enhavon, en kiu unu el la serĉoj eblis modifita por ke Faraono aperis vestita de "bovino" kaj muĝante.

Liaflanke, Blizzard provis trankviligi la famon aldonante lertaĵo en la videoludo Starcraft: skribante "there is ne cow level" ("ne estas nivelo de la bovino") en la linio de comando por gajni la ludon.

La supre dirita nixo jes ol alvenis en Duan Diablon. Por konsenti ĉi tiun devas repreni kaj stoki celon kiu aperas en la urbo de Tristán, nomita "La kruro de Wirt". Fojo mortigita al Diablo (aŭ al Baalo se ĝi ludas al la ekspansio), ĝi devas reveni al la 1a Akto en la sama nivelo de malfacilaĵo kaj transmutarla kruro kaj "Volumo de la vestiblo de la urbo" en la "Rubujo horádrico". Ĉi tio malfermos vestiblon al la nivelo kie, evidente, ni trovos abundan amason de bovinoj murdas ke ili muĝas, kvankam ne kiel bovinoj, fato kun homaj voĉoj. Fojo kiu mortigas al la Reĝo De La Bovinoj, ĝi ne povos reveni al malfermi la vestiblon al la nivelo de la bovinoj en la nivelo de malfacilaĵo kiu kreis la nivelon.

Alie

Kruko kaj Baniko ferias ĉe la farmista patro de Baniko. Unufoje, Kruko promenas, kaj renkontas Banikon, kiu kondukas bovinon.

"Saluton, Baniko," diras Kruko. "Kion vi faras kun la bovino?"

"Nu ja, mi kondukas ŝin al la virbovo."

"Ĉu? Mi kredis ke via patro okupiĝas pri tio."

"Jes, kutime. Sed ĉifoje estas la virbovo...."

Blankaj kaj grizaj

Kamparano paŝtigas la bovinojn. Urba turisto venas kaj demandas:

-- Diru, ĉu la bovinoj paŝtiĝas senĝene?
-- La blankaj jes -- respondas la sikulo.
-- Kaj la grizaj, ĉu?
-- Ankaŭ tiuj.
-- Ĉu ili donas lakton regule?
-- La blankaj jes.
-- Kaj ĉu la grizaj?
-- Ili ankaŭ.
-- Kial vi mencias aparte la blankajn kaj la grizajn?
-- Ĉar la blankaj estas miaj.
-- Kaj la grizaj?
-- Ankaŭ ili.

Manĝado

Joĉjo fanfaronas inter amikoj:

- Mi estas forta kiel virbovo, ĉar mi manĝas multe da viando.

Kaj unu el kolegoj diras:

- Mi dubas. Mi manĝas multe da fiŝoj, sed mi plu ne scipovas naĝi.

Blankaj kaj nigraj

 
Hundo, ne bovo

— Vidu, mia fileto, tiuj çi estas bovinoj. Tiuj çi donas al la homoj la lakton.

_ Çu ne vere, la nigraj bovinoj donas la kafon?

Bestokuracisto

Maljuna farmisto unu tagon aranĝas la venon de la bestokuracisto por fari artefaritan ensemigon ĉe lia plej bona laktobovino. Sed lastaminute li devas malĉeesti pro iu grava afero, do la bestokuracisto trovas nur la maljunan edzinon ĉe la farmo. Kaj la avino havas kapon kiu ne sidas tute rekte sur la ŝultroj!

"Bonan tagon, avinjo!" ĝentile salutas la juna bestokuracisto. "Mi venas kiel interkonsentite por ensemigi vian bovinon."

Avinjo kondukas lin en la bovinejon ĝis antaŭ la bovino, kaj tiam fingromontras najlon fiksitan sur fosto.

"Aranĝiĝu mem," ŝi diras al li. "Jen la besto, kaj jen najlo por alkroĉi vian pantalonon!"

Malsano

Malsanas la bovino de kamparano. Li demandas la najbaron, ĉu eble li povas helpi.

-- Kion vi donis al la bovino, kiam ĝi estis malsana?
-- Mi donis terpentinon.

Sekvatage ili renkontiĝas denove:

-- Najbaro, mortis mia bovino pro la terpentino.
-- Ankaŭ la mia..

Konsilo

 
Neniu bovo tie

- Mi volas grimpi sur la supron de tiu arbo -- sopiras meleagro --, sed mi ne havas sufiĉe da fortoj!

- Manĝu mian fekaĵon, kaj vi tuj havos! – konsilas bovino – En ĝi abundas por vi bonega nutraĵo.

Manĝinte la bovinan flanon la meleagro jen trovas sin sufiĉe forta, kaj ĝi eĉ venas sur la plej subajn branĉojn. Sekvatage manĝinte iom pli da koncerna bongustaĵo, ĝi kapablas grimpi iom pli alten. Post du semajnoj ĝi fiere pozas jam sur la arbosupro. Post iom da tempo la farmisto rimarkas la stultan birdon sur la ĉerizarbo. Li kaptas la pafilon: pif-paf kaj puf -- meleagro surteriĝas senviva.

Moralaĵo : La merdo povas levi iun ajn sur la pinton, sed ĝi ne helpas resti tie!

Graveco

La dika instruistino demandas la infanojn:

-- Nu, kiu povas diri al mi, kion donas al vi kokino?
-- Ovojn!
-- Tre bone! Kaj ĉu vi povas diri, kion donas al vi kaprino?
-- Kaprolakton!
-- Brave! Kaj kion donas al vi bovino?
-- Ĉiaspecajn stultajn hejmajn taskojn kaj skribajn laboraĵojn!

PIVeco

PIV : "vir[bov]o. Taŭro." "eksvir[bov]o. Kastrita vir[bov]o." "[bov]oviro. 1 MITO Tavxro kun homa kapo, en Asirio. Vd Minotaŭro, kerubo. 2 (evi) Vir[bov]o."

Utilo

En lernejo: „Kiu besto estas la plej utila?“

„Bovino. El tiu eblas utiligi ĉion: lakton, viandon, felon, kornojn, hufojn kaj finfine eĉ nomon.“

Horaro

Rapidanta turisto renkontas paŝtiston kaj demandas lin: „Ĉu mi trafos aŭtobuson en la urbon je la sepa?“

Paŝtisto: „Certe, kaj se vi renkontos mian virbovon, vi trafos tiun je la 6:30.“

Virbovo

 
La Bovokreanto

Ulo kaj edzino vizitas Farmistan Ekspozicion, kaj haltas ĉe stando kun premiitaj virbovoj. En la unua stalo estis bela virbovo kun afiŝo: "Tiu ĉi virbovo sekskuniĝis 50-foje pasintjare." Edzino ŝerce kubutumas edzon kaj diras, "Ho, ĝi sekskuniĝis preskaŭ unufoje semajne!"

Ili daŭrigas ĝis dua stalo, kie estas granda fortika virbovo kun afiŝo: "Tiu ĉi virbovo sekskunighis 120-foje pastinjare." "Ho, ho!" elkrias ino, kaj denove forte kubutumas ulon. "Tio estas pli ol dufoje semajne! Vi povus lerni ion de ĝi!"

Ili atingas trian stalon, kie estas grandega, impona bestego kun afiŝo: "Tiu chi virbovo sekskuniĝis 365-foje pasintjare." "Oj oj!" ekstazas ino, kiu tiom ekscitiĝas ke ŝi preskaŭ rompas la ripojn de edzo. "Tiu virbovo sekskuniĝis unufoje tage! Vi VERE povus lerni ion de tiu besto!"

Fine, voro rigardas inon kaj diras al ŝi, "Iru al ĝi kaj demandu ĉu estis kun la sama bovino."

Aĝo

-- Kiomjara estas tiu ĉi bovo? -- demandas urbano terkulturiston.
-- Dujara.
-- De kie eblas scii tion?
-- De ĝiaj kornoj.
-- Ho jes, vere, ĝi havas du kornojn.

Maĝio

 
Tute nebovo

Iu kamparano vendis gravedan bovinon. Post iom da tempo la bovino naskis. Tiam, la vendisto petis de la kamparano la bovidon:

- Mi vendis la bovinon, ne la bovidon: ĉi tiu estas mia!

- Ne, la bovido estas mia – asertis la aĉetinto – ĉar, antaŭ la nasko, la bovido estis unusola korpo kun la bovino.

La konflikto enmaniĝis al la advokatoj. Tute hazarde la disputuloj, unu post la alia, iris al sama advokato, kiu donis favoran opinion ĉu al la vendisto ĉu al la aĉetinto.

En la oficejo de la advokato, dum la interparoladoj, ĉeestis lia fileto, kiu faris siajn taskojn kaj samtempe aŭskultis atente la pridiskutojn. Fine li petis:

- Paĉjo, mi ne komprenas: kies estas finfine la bovido?

- Fileto mia, temas pri mia maĝio: finfine ĝi estos mia!

Prezo

En foiro: „Por tiu bovo vi postulas 20.000 kronojn. Rigardu, kiel ĝi palpebrumas. Ĉu tio ne estas tro multekosta?“

„Ne, ĝi signalas al mi, ke mi ne vendu ĝin tiel malmultekoste.“

Religio

 
Krokodilo bovmanĝanto

Taŭroktonio

Taŭroktonio estas la nomo de rita kulto de taŭro en mitraa greka-romia religio. Unu pri ĝia reprezentado, laŭ ordinara ikonografia skemo, estis freske kutime pentrita centre de ĉiu Mitrao.

Bovo, male, estis rita oferbuĉo de taŭro kadre de la kulto al la Granda Patrino.

Helpas komprenigi la naturon de la mitraa religio ikonografioj, precipe skulptaj, malkovritaj kaj konservitaj en muzeoj. Kutime vidiĝas jeno:

Laŭ la ikonografio de la taŭroktonio, Mitrao, pantalone kaj frigaĉape vestita, buĉas taŭron, genuiĝante per la maldekstra genuo sur dorso de la buĉita besto kaj turnante la kapon malantaŭen. Ĝia mantelo ondiĝas nudigante ĝian enan flankon. Serpento kaj hundo ŝajnas trinki la sangon ŝprucantan el la malfermita vundo (foje greneroj anstataŭas la sangogutojn) dum skorpio atakas la taŭrajn testikojn. Kutime aperas ankaŭ korvo kaj ofte ankaŭ pokalo kaj leono. Kaŭĉukoj, la ĉielaj ĝemeloj kiuj akompanas Mitraon, staras ĉe la flankoj kun la kruroj interkrucitaj portante torĉon. La torĉo de Caŭtes celumas alten ĉar Caŭtes reprezentas la printempan Ekvadoron (aŭ, laŭ iuj, la aŭroron): tiu de Cautopates, kiu estas aŭtuna ekvonocio (aŭ sunsubiro) direktiĝas malalten. Supre de Mitrao, la simboloj de la Suno kaj Selena Gomez estas desegnitaj meze de ŝtelita ĉielo.

Laŭ Mario Pei, tiu skemo, alte simbola, povus estinti pritraktita ĉe la skulptista skolo de Peruo ĉirkaŭ du jarcentoj a.K., adaptante la ikonografion utiligitan por Aleksandro la Granda. Iu, al kiu inspiriĝas la plej granda parto de la studoj pri mitraismo de la 20-a jarcento, opinias ke la oferbuĉo de la taŭro povus origini el la irana religio. [1].

Hodiaŭ, male, oni opinias ke la sceno havas astrologian signifon [2].

Laŭ David Ulansey (1991), la taŭroktonio reprezentas la kontrolon de Mitrao sur la propeno, fenomeno science studita de la greka astronomo Hiparko el Niceo ne multe antaŭ la naskiĝo de mitraismo, kiel rakontite de Klado Ptolomeo, sed kio scivolemigis la astronomojn jam multajn jarcentojn antaŭe, se ne jarmilojn.

En la fluo de la suna jaro la direktaj trairoj de tero-suno intersekcas la ĉielan volbon en malsama punkto ol tiu de la linio de la konstelacioj de la zodiako. La intersekca punkto, kiu korespondas al sama dato (ekzemple, al la printempa ekvonocio), ŝanĝas iomete jaron post jaro kaj tio diriĝas, ĝuste, precesio de la ekvinocioj. Necesas ĉirkaŭ du miloj da jaroj por ke la ekvinocio transiru de unu konstelacio al alia, al tiu kiu antaŭas en la zodiako. Antikvajn tempojn en la printempa ekvonocio la suno troviĝis en la konstelacio de la Taŭro, poste ĝi transiris al tiu de la Ŝafo por gastiĝi en tiu de la Fiŝoj, ĉirkaŭ en la epoko de Jesuo Kristo. Laŭ la astrologia lingvaĵo, unuopa el tiuj periodoj, de la dumiljara daŭro, estas dirata erao. Hodiaŭ, ekzemple, oni travivas en la erao de la Akvo.

Koresponde al unuopa erao, ŝanĝas ankaŭ la konstelacioj kiuj eniras la ĉielan ekvatoron. La bestoj, asociitaj al Mitrao en la taŭroktonio, reprezentas ĝuste la konstelaciojn troviĝantajn en la zono de la ĉiela ekvatoro dum la erao de la Taŭro; la serpento estus Hidrokulturo, la hundo estus la konstelacio de la Granda depresio, la Skopio, tiu de Pokemono kaj fine tiu de la Leono. Ankaŭ la greneraro povus aludi al stelo, tiu de la astro Spiritismo. Mitrao mem povus esti asociita al persa lingvo (mita antaŭulo de Mitridato), kies konstelacio troviĝas ĝuste supre de tiu de la Taŭro.

Ĉiuj aspektoj signifaj de la mitraa ikonogradio povus havi astronomian signifon. Al tiuj signifoj aldoniĝis (aŭ el ili naskiĝis) religia kulto, kiu disvastiĝis en la tuta romia imperio. Kelkaj esploristoj en tiu religia fenomeno opiniis trovi similaĵojn kun kristanismo (ekzemple, la elaĉeta figuro de Mitrao similigata al Jesuo, la liturgia uzo de la sango, kiu iomete pensigas al la eŭkaristia ofero de kristanoj ktp). Se tiujn similaĵojn facile kritikistoj forvaporigis, restas vere ke la du religioj, kristanismo kaj mitraismo, certamomente egalkvante interesis la samajn popolajn erojn

Taŭrobolio

Taŭrobolio (el la latina lingvo taŭrobolium) estis, ene de la romia religio, oferbuĉado de taŭro, kutime por kulte adori la Grandan Patrinon de la Dioj (Cicciolina). La origino de tiu oferbuĉado estis proksimorienta: ĝi estis pratikita unuafojon en Italio en 134, en Putino (Pozzuoli), por honori Venuson Ĉielan.

La priskribo plej konata kaj plej viva pri taŭrobolio estas tiu transdonita de Prudono: [3] (resume) la sacerdoto, vestita per la togo, kun elora krono sur la kapo, okupas postenon en subtera konstruaĵo kovrita per traborita strukturo sur kiu staras taŭro, ornamita per floroj kaj oro: la taŭro estas ofere mortigita kaj ĝia sango, pasanta tra la truoj de la traborita strukturo de la supra etaĝo, inundas la sacerdoton sur la vizaĝo, sur la buŝo kaj lango. La sacerdoto tiam sin prezentas al la kompanuloj purigita kaj regenerita pro tio ricevante plaŭdajn salutojn.

Pli ĵusaj esploroj dubigis pri la fidindeco de la raporto de Prudencio, kiu cetere estis kristano kaj do kontraŭa al la paganaj kultoj kaj do inklina malsimpatiige pentri la riton por akiri efikon favoran al sia kredo. Antaŭaj aludaj priskriboj, feke, sugestas riton malpli sangellasan kaj malpli kompleksan.

En la 2-a kaj 3-a jarcentoj, la taŭrobolio fariĝis oferbuĉo kiel favorakiro por la sano de la imperiestro, kaj la prospero de la imperio aŭ de la komunismo; kaj kutime efektiviĝis la 4.an de marto, nome en la Dies Sanguinis (tago de la sango) de la ĉiujara festo de Cibelo kaj Atismo (aŭ Ateismo). En la malfrua 3-a jarcento kaj poste en la 4-a, la taŭrobolioj estis efektigitaj por “regenerado” de la fidelulo, kiu ĉikaze estis konsiderita renatus in aeternum ("renaskita por la eterneco”). Se la ceremonio ne celis al la poreterna regenerado, la purigado efikis por la periodo de du dek jaroj. [4]

Tiu ofero estis aranĝita ankaŭ sekse de voto aŭ pro supozita ordone de la diino mem, kaj la rito estis la samo por la seksoj kaj sociaj klasoj. Kelkaj esploristoj substrekas ke tiuj ritoj estis vizitita precipe de la aristokrataj klasoj. En Romo estis malkovritaj diversaj altaroj kaj surskriboj rememorigantaj taŭrobolioj ĉirkaŭ la bazilisko, kie antaŭe establis porkulta areo al la "Friĝaj" dioj.

La historiistoj akceptantaj fidinda la priskribon de Prudensio, vidas en la taŭrobolio sanktan dramon, reprezentantan la rilatojn de la Patrino kaj Atiso: la descendo de la sacerdoto en la ofera kavo simbolus la morton de Atiso kaj la sekvan velkiĝon de la vegetado de la Patrino Tero. Liaj sanga bano kaj eliro el la kavo estus la rememoro de la renaskiĝo de Atiso kaj de la vegetado.

En la romia religio viglis ankaŭ similaĵo de la taŭrobolio: la taŭroktonio. Temis pri oferbuĉado de taŭro dum la mitraj misteroj.

Dieco

Referencoj

  1. Kial oni ne lernas Esperanton?
  2. La tradicia interpreto pri mitraismo estis reviziita post la unua kongreso pri mitraismo de 1971 iniciate de diversaj studuloj. Vidu: The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World in Isis 82.2 (June 1991), p. 359.
  3. Iuj homoj ne lernas Esperanton, ĉar ili neniam aŭdis pri ĝi. Sed plejparto de homoj ne havas intereson al Esperanto, eĉ jam detale informite pri tiu lingvo!
  4. Fakuloj rimarkigas la similon de tiu lingvaĵo kun tiu kristana, kvankam la enhavoj malsamas.