La Ondo de Esperanto

"Jen lingva evangelio el la januara numero de La Ondo de Esperanto"

~ Bonalingvano pri LOE

"Dankon."

~ Komencanto pri ĉi tiu artikolo

"De' chu' ghItlh QaQ 'oH qar'a'?"

~ Klingono pri LOE
01.gif

La Ondo de Esperanto (LOE) estas Esperanta kontraŭkomunista revuo eldonata en Rusio. Unue ĝi aperadis en Moskvo inter februaro 1909 kaj majo 1917. La soveta registaro persekutis ĝin, sed post la fino de Sovetunio, rusaj dekstruloj rekomencis ĝin en 1991.

Kritiko

La Ondo de Esperanto estas perturbo kiu antaŭenigas sin tra esperanta medio; LOE translokigas energion de iu loko al alia sen daŭra formovo de la anoj de la esperanta medio. Anstataŭe, ĉiu esperantistaro oscilas ĉirkaŭ pozicio fiksita.

Abono

La abonpagon—2 rubloj=2,120 s.m.=fr.5.35=mk. 4,32, kr. 5,02, 4 ŝil. 3 p., 2,65 gul., sved. kr. 3,94, 1.03 dol. (laŭ la posta internacia konvencio)— oni sendu al Moskva Librejo "Esperanto" (Moskvo, Lubjanskij pr. 3, Ruslando) poŝtmandate, papermone, bankĉeke aŭ pere de enlandaj esperantaj librejoj.