Ŝablono:Angladevena

Bonən noväĝən!
Ĉi artiklo estis tradukata de Angla oriĝinalo per eksperta Usonana Esperantisto!