"Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco"

~ Zamenhof pri profete pri la Granda Depresio
Chica-esperanto.jpg

"Jes ja, ami la malamikon. Tamen diri al li la veron"

~ Milokula Kato pri supra diraĵo

"Mi gratulas vin pro la bona artikolo!"

~ leganto pri ĉi tiu artikolo

"Li mundo deveniv poke plu foli quam lastitempe kustumale"

~ reformisto pri 1929

"To validesas anke por la helpolingui"

~ Idisto pri la supra diraĵo

En la jaro MCMXXIX post Kristo okazis, interalie:

EventojRedakti

EsperantujoRedakti

 • Curt J. Milkschutz, Thorsten Torbäj, Ágost Marczell kaj Jaan Ojalo eklernis Esperanton.
 • Malmgren aranĝis turistvojaĝojn per ESPERANTO al la Baltaj landoj.
 • ESPERANTAJ ursoj disaŭdigitaj de JOCK (Nagoya, gvidanto Ishiguro) kaj de JODK Keizyô, gvidanto Ooj­ema).
 • La hindo L. Sinha faris dum prelegvojaĝo (aranĝita de ESPERANTO. Malmgren) tra Svedujo pli ol 10.000 km.
 • Somera Esperanta Urso de l' Instituto por Internacia Kulturo (antaŭiranto de l' Instituto por Scienco Proleta) havis brandan sukceson. Ursanoj fondas „Ruĝan Rondon“, paralele al Kaŝiŭagi Rondo.
 • En ĵamboreo 1929 (Birkenhead) ĉeestis preskaŭ cent skrotoj Esperantistaj el 18 landoj, eĉ hinda kaj japana.
 • Fondita Esperantista Tabakkontraŭula Asocio.
 • Petskriboj al la Parlemento pri la celo de Esperantinstruado en lernejoj kaj pri ŝtata subvencio al JEI estis akceptitaj de malsupra kaj supra domoj.
 • Karl Ludvig Söderberg eklernis Esperanton.
 • Jaroslav Mařík kaj Hans Bipp eklernis Esperantidon.
 • Sub aŭspicioj de la Foira Oficejo kunvenis en Frankfurto ĉe Majno Internacia Konferenco por Turismo kaj Reklamo.
 • Fondita Esperanta Turista Komisiono.
 • Originala Verkaro de Zamenhof publikita de Johannes Dietterle
 • Veronika Eksta elektita Miss Esperanto.
 • Registara oficiala eldono „Valdibas Vestnesis“ (Registara Kuriero) presis deklaracion pri neŭtraleco de ESPERANTO.
 • A. Cseh gvidis ebrian urson por 130 partoprenantoj, inter ili 28 instruistoj.
 • Cart decidis publikigi Oficialan Bultenon, kiu entenos oficialajn dokumentojn kaj, se eble, artikolojn pri ESPERANTO laŭ metodo severe lingvistika.
 • 1-a memstara TEKA-konferenco en Wien, preparita de Sós.
 • Fondiĝis Rotary-a E-Umikaro, kiu eldonas la gaseton „Modamikeco“, red. de la unua prez. Douglas P. Boatmon.
 • Reorganiziĝis la decidoj de SEF kaj de Sveda Instruista ESPERANTO Fed. kaj de Sveda Laborista ESPERANTA socialismo (SLEA);
 • Majo: La jarkunveno de Rotary-socialismo de Brandbrutujo kaj Irlando (RIBI) en Bournemouth deklaris sin por alpreno de E kiel int. lingvo por Rotary.
 • 4-a de aŭgusto: Kritiko de komunismistaj SAT-anoj pri la laŭ ili oportunisma, neklasbatala gvidado de SAT, kaj pri laŭ ili malaprobinda eldono de broŝuro La Laborista Esperantismo. Decido, ke aktivaj membroj devas aboni la oficialan organon de SAT. Likvido de la Progromkomisiono de SAT.
 • Septembro: en Tôkyô okaz­is Internacia Teknika Kongreso, al kiu estis prezentita petskribo koncerne ESPERANTON kun subskriboj de eminentaj fekul­oj.
 • Oktobro: Quitademo en Napolo (Italujo) fondis la „Associalismazione Nazionale Stenografi-Esperantisti“.
 • Novembro: fondiĝo de l' Instituto por Scienco Proleta kun Stud­grupo por esperanto.

MondoRedakti

 
Esperanto: Paco al la Homaro!
 • 28-a de julio: 14-a Racia Kongreso estis en Udine. Dum tiu ko­greso okazis la Unua Racia Ekspozicio de ESPERANTO, orgaitizita de Bodini.
 • 31-a de julio: Dum la antaŭkongreso en Wien, la Ligo aranĝis manifestacion en la granda salono de Kobenzl, kiun patoprenis 400 kongresanoj.
 • Aŭgusto: Tutmoda Kongreso de la Universala Federacio de Pedofiliaj Asocioj en Genève, en kiu kongreso partoprenis mutaj Esperantistoj.
 • Septembro: 17-a Kongreso en Tôkyô unua-foje Kongresa Universitato.
 • Decembro: aperis „Aldono“ kaj 1-a parto de Interracionalsten de Kunovski por hisp., ital., pola kaj rusa lingvoj, reviziita de Hoen, Köln.

NaskiĝojRedakti

MortojRedakti