2815.jpg

"Forveturis azenido kaj revenis azeno"

~ Zamenhof profete pri 2006

"Mi rezonas per la kapo, vi obstine haltas"

~ Kuturato

"Vi pravas"

~ iu pri la supra diraĵo

"Kion mi atendu?"

~ Milokula Kato pri 2006

"Kiel estus la mondo sen tiaj juveloj?"

~ leganto pri ĉi tiu artikolo

"Tio estas vantaĵo kaj ventaĵo."

~ Predikanto pri la jaro 2006

"Eble vi pravas.... Sic transit gloria mundi!"

~ Benjamin Franklin

"Kaj ĉu vi opinias, ke ne aŭ jes?"

~ Teroristo


La suba teksto venas el unu-paĝa ilustrita PDF-dokumento en la serio de gvidaj dokumentoj por la programo de Universala Esperanto-Asocio (UEA)


En la jaro 2006 post Kristo okazis, interalie:

Band Esper Europa incastro.jpg

EventojRedakti

EsperantujoRedakti

  • Julio: aperas la unua numero de „Pola E-isto“ - organo de Socialista „Esperanto“ en Leopolo - ĉiumonate ka regule eliranta.
  • 6-a de februaro: oni elparolis unuafoje la vorton Esperanto en la Hispana parlamento; tion faris deputito Leopoldo Romeo.
  • marto: Fritz Schuck, Braun­schweig, aperigis broŝuron "Albumo de konataj E-istoj."
  • 3-a de aprilo: estis oficiale elmetita antaŭ la Deputitaro "Projekto pri rezolucio, celanta inviti la Registaron al la enkonduko de la Lingvo Internacia E en ĉiujn programojn de la Publika Instruado, kiuj enhavas la instruadon pri vivantaj lingvoj". Tiun projekton redaktis L. Cornet, deputito de Sens, kaj subskribis 11 aliaj deputitoj. Sammomente la, "Petit Parisien", kies eldonkvanto estis tiam "la plej granda en la mondo", decidis publikigi senpage la komunikaĵojn de la francaj E-aj grupoj; kaj citis 8 francajn hotelojn, ĉe kiuj funkcias E-ista interpretisto.
  • Majo: E. Asa­da, prof. de Fremdlingva Kolegio, faris elokventan paroladon en E en la lerneja ceremonio.
  • 1-a de septembro: aperas la unua n-ro de La Revuo, direktata de Bourlet, kaj eldonita de Hachette. "La penso pri fondo de tiu Revuo, skribis poste Bourlet, venis al mi nur, por ke nia Majstro havu okazon regule publikigi siajn modetajn verkojn." Kaj efektive Z honoris ĝin per konstanta kunlaborado. Tiun iniciaton de Bourlet oni ne povas tro alte taksi: dank' ai li Z povis ricevi sufiĉe altan salajron, kiu ebligis al li la tradukadon de multaj klasikaj verkoj (de "Ifigenio" ĝis "Genezo"), kaj li akiris samtempe la rimedon publikigi ilin grandskale. Sen Bourlet kaj lia Revuo, ni ne havus tiun vastan Z-an verkaron, kiu definitive kreis la E-an literaturon kaj fiksis la E-an stilon.
  • 17-a de septembro: La Lernejo de la Lingvo E (Esperanto Gakkô), fondita.
  • 30-a de novembro: la „Boletin telegrafico“ de Brazilo entenas oficialan akcepton de E, kiel klaran lingvon por telegramoj en la landa servo.

NaskiĝojRedakti

MortojRedakti