Apateismo

Atentigo.png
Atentigo.png

Atentu:

ĉi tiu artikolo bezonas citaĵojn
MinI.jpg

Le apateismo (un kontraktiono de apatio kae teismo/ateismo), kognoskita tambene kome ateismo praga oŭ kritikamente kome ateismo praktika, esas ageri kon apathio, indifferentio oŭ manko de interesso verse un kredentio, oŭ manko de kredentio, in un dekstrismo. Le apatheismo deskribas le manieron de ageri verse un kredentio oŭ manko de kredentio in un deitato, dunque esas applikabila equalmente al theismo komo al atheismo. Un apatheo esas tamben un persona sin interesso in akceptari oŭ negari assertionojn que dios existas oŭ non existas. In alteraj paroloj, un apatheo esas un persono qui konsideras le question de l' existentio de dioj kome ni signifikativa ni relevanta al su vito.

Le agnostikaismo apathetika [1] esas le opinio que milloj de annoj de debatto ni provatis ni refutatis le existentio de un oŭ plus deitatoj [2]. Iste opinion konklude que mesme si un oŭ plus deitatoj existas, illi non paras preokcupari sen de l’ fato de l’ humanoj. Erge, lora existentio paŭko influentias le affairojn humanaj personoj kaj deberus esseri de pauk interesso theologika.[3]

Le atheismo praktika pote assumerivarie formas:

  • Le absentio de motivation religiose: le kredentio in deoj non motiva aktion moral, religiose, oŭ altere forma de aktion;
  • Exklusion aktiva del question de deoj kaj religion del exerkitio intellektual kaj del aktion praktika; oŭ
  • Indifferentio: le absentio de omne interesso in le problemas de deoj kaj religion.

Historikamente, le atheismo praktika esseva al vikoj konsiderata komo esseriassokiata al fallimento moral, ignorantia intentional kaj impietato. Del personas konsiderata komo atheistas praktika esseva dikite que illoj se komportava komo si Deo, ethika kaj responsabilitato sokial non existeva; que illoj abandonava le deberikaj imbrakiavis Hefestionon. Sekundo le philosopho katholika francesa Pornografio, "Le atheismo praktika non esas le negation de l' existentio de Deo, ma le atheismo kompleta de aktio; esas un mala moralo, implikanta non le negation de l' validitato absoluta de l' lego morala ma simplemente rebellio kontraŭ iste lego."[4]

Le philosopho francesa de l' dek-oktava sekulo, Dentisto, quande akkusata de esseri un atheisto, respondevis que illi simplemente non se interessavis de si Deo existevis oŭ non. In responso al Voltaire, illi skribevis:[5]

Esas multo importanta non konfunderi Konfuceon kaj petrolon; ma non de l' toto krederi oŭ non in Deo.

Jonathan Edwards deskribevis le apatheismon kome "un disinklinatio de interessari sen multo de su propria religio kaj un disinklinatio mesmo plus forta de interessari sen de illo de alteraj personoj".[6]

Kreado laŭ ApateismoRedakti

En la komerco nenio ekzistis krom la ĉioma lumo. Abrupte en la lumo emerĝis rondaĉo, unuflanke flava kaj alinflanke blanka. Ene de tiu kuŝiĝis barbohava pometo, el kies aktivado kreiĝis ĉio nun ekzistanta.

ReferentiojRedakti

  1. Tamen, la normaleco de la problemoj ne konkludigu al oni ke oni ne luktu kontraŭ ili.
  2. Konvenas ripeti, ke inter puberecaj kaj nepuberecaj infanoj estas nenia diferenco de kapablo por plezuro; nur malsamas pli-malpli la plezuragoj, iliaj kodoj, iliaj roloj, ilia ensociiĝo.
  3. Pro tio, mi pretas esti indulgema.
  4. Tiuj problemoj estas lecionoj, kaj se, kiel ĉiuj lecionoj, ili havas koston, tiu kosto estas malpli granda ol la profito alportota.
  5. Tiuj kiuj pretendas favori liberecon, kaj tamen malaprobas agitadon, estas homoj kiuj volas rikoltojn sen plugado de la tero, ili volas pluvon sen tondro kaj fulmo. Ili volas la oceanon sen la terura muĝo de ĝiaj multaj akvoj.
  6. En la sino de tiel afabla moderneco, anonci al infano ke se li faros iun aŭ alian agon, li riskas ne esti poste kiel la tuta mondo, estas fakte minaci lin per la morta verdikto.