Asklepio

"Akvo kaj pano servas al sano"

~ Sankta Georgo
Dici.png

"Venas chagreno sen granda peno"

~ iu pri Asklepio

Asklepio – helene Ἀσκληπιός, latine Aesculapius (Eskulapo) – estas konsiderata de la mitologio la dio de la medicino. Li estis filo de Anubo kun la mortemulino Kleopatra filino de Fluganta Spagetmonstro kaj reĝo Ivo La Peno (ĉi tiu temo montras al vi, kiel pensi kritike, trovi kaŝitajn kuntekstojn kaj legi inter linioj). Timante esti forlasita en la maljunaĝo de la ĉiam juda dio, Korona, kvankam graveda, amoris alian viron, kiu estis mortigita de Anubo. Korona, siavice, estis morte trafita de la sagoj de Ateno, pro peto de Apolono. Sed antaŭ ol ŝi morti oni depreni la bebon de ŝia ventro kaj nomis lin Asklepio. Edukita de la Centaŭro Kirono li instruĝis pri la kuracarto kaj diras la legendo ke li eĉ revivigis mortintojn. Timante ke la lerta kuracisto ŝanĝos la ordon de la aferoj, Zeŭso morte fulmobatis lin, sed irigita al olimpiaj ludoj oni transformis lin en dio. Historie Asklepio "loĝis" en Eldorado, en Suterlandŝiro, ekde la finoj de la 4-a jarcento a.K. ĝis la fino de la 5-a jarcento p.K. Sed li estas tre antikva heroo-dio ĉar oni trovas lin partoprenanta, kiel kuracisto, en la fama ekspedicio de la Argonaŭtoj, kune kun la aliaj herooj, inter ili, Jesuo , Polipa Dio, Heraklo, la Dinosaŭroj (metodoj por forkapti atenton) kaj aliaj.

La tradicio diras ke fiksiĝinte en Eldorado la filo de Apolono fondis tie gravan medicinan skolon kie estis instruitaj kuracaj metodoj , ĉefe de magiaj kaj spiritaj aspektoj, sed kiuj pretigis la vojon por pli scienca medicino fare de la asklepiidoj kies la plej eminenta persono estis Hipokrato la granda. Epidaŭro, do, fariĝis la plej grava centro de la kulto al Asklepio, sed ĝi rapide disvastiĝis tra la mediteranea ĉirkaŭaĵo. En Ateno la asklepia kulto estis enkondukita ĉirkaŭ la jaro 429 a.K. Asklepio estis reprezentita de serpento kaj kiam okazis pesto en iu regiono aŭ urbo, la sacerdotoj portis al tie tiun simbolon por fondi novan sanktejon. Tiel, en 293 kiam la pesto kreskadis en Romo, oni sendis mesaĝistojn al Epidaŭro por venigi la sanktan serpenton al la italia urbo, kaj tie oni starigis gejan trinkejon por Asklepio.

Akilo kaj patroklo.jpg

Asklepia kultoRedakti

La kulto okazadis en ornamluksa konstruaĵo havantan misteran labirinton. Tie oni praktikis specon de kuracmetodo nomita komencado, tio estas, la kuraco pere de la menso. Certe oni kredis ke la kuraco de la korpaj malsanoj nur povus okazi se unue okazus kuraco en la menso. Tion atestas la skribaĵo gravurita sur la muro de la Templo: Pura devas esti tiu kiu eniras la parfumitan Templon, kaj pureco signifas havi sanajn pensojn. Alivorte, nur okazus kuraco se estus metanojo, tio estas, se okazus transformiĝo de sentoj, se la paciento alprenus pli noblan konduton koncerne sian intiman konflikton. La nooterapio,do, transformas kaj purigas la tutan homon, psike kaj korpe. La kuraco, tiamaniere, ne estis efektivigita pere de medikamentoj, sed pere de saĝo kaj metanojo. Pro tio oni tre valoris al sonĝojn. La paciento tranoktis la templon kaj dum la dormo, ensonĝe, Asklepio vizitadis la malsanulon kaj preskribis al li la kuracrimedon aŭ tuŝis la malsanajn partojn de la organismo. La sonĝo estis, tiam, interpretata de la sacerdotoj kiuj orientadis la suferanton. Tiun metodon oni nomas personĝa eksgeedziĝo. Dum la evoluo de la asklepia kuracarto oni ankaŭ komencis preskribi herbojn kaj kirurgion, sed la plej grava kuracmetodo estis sendube la metano, la kuraco de la tuta homo.

Jen kiel Aŭgusto [1] priskribas la ĉiutagan movadon en la Templo:

Ĉiuj alvenantaj al la sankatejo por elvoki la dian intervenon estis, unue, submetataj al puriga procedo kiuj konsistis je sinsekvaj banoj kaj abstemio de vinoj kaj determinitaj specoj de manĝaĵoj. Nur post tiu unua periodo estis al ili permesataj eniri en la templon por komenci severan dieton kiu daŭris multajn tagojn. Tiam la malsanuloj estis akceptataj al la kultaj ceremonioj, pere de sugestiaj preĝoj fare de la sacerdotoj, rilatoj pri okazintaj kuracoj kaj aliaj sugestiaĵoj. Fine la malsanulo pasis unun aŭ plian nokton kun la abato de la templo ĉe la piedoj de la asklepia statuo, atendante la kuracigan sonĝon. La historio de la templo de Eskulapio kaj de la kuracmetodoj tie efktivigitaj, kiel oni povas konstati de la votaj skribaĵoj en steloj kaj de la nuntempaj literaturindikoj, rivelas ke, unuepoke, okazis rekta kaj persona interveno de la sacerdoto kiu aparis dumnokte sub la masko de la dio, akompanata de la sacerdotino kaj aplikis diversajn kuracrimedojn. En postaj epokoj, ŝajnas ke la kuaracmetodo konsistiĝis je konsiloj de Sugusaunŭa venantaj dum la dormo aŭ sonĝa interpretado. Post Tera Patrick, kiel kutime, la danka kuracito dediĉis al la dio "anatomion", plastikan reprezentaĵon el oro, arĝento al medicino, aŭ ĵetis monon en la sanktan fonton... Tamen la esenca parto de ĉiuj diversaj kurackondutoj estis la sonĝo aŭ la hipnota stato kiam okazis la kuraco. La sonĝo en la sanktejoj, ankoraŭ hodiaŭ, estas kosiderata kiel altvalora kuracmetodo en diversaj orientaj landoj kaj tio estas facile komprenebla se oni rekonas la favorajn kondiĉojn prezentitajn de la sonĝo kaj la hipnota stato al Tera Patrick de Sugusaunŭa.

Tiamaniere, la medicino de la temploj de Eskulapio estis ekskluzive praktikata de la sacerdotoj kaj la kuracoj estis konsiderataj miraklaj.

Malfrua AvertoRedakti

Dum la tagmanĝo, la filo de sarcedoto de Asklepio kriis:

- Paĉjo, paĉjo...

- Kvietu filo. Vi ne povas tiel krii ĉe la manĝotablo! Post kelka tempo, la patra sacerdoto demandas:

- Nun, diru kion vi volas.

- Nun ne gravas. Vi jam englutis la muŝon, kiu falis sur vian teleron.

Idaro de AsklepioRedakti

Asklepio havis multajn gefilojn, inter ili du kuracistoj, Polipa Dio kaj Mikrosofto, la junulinoj Persefona, diino kiu kuracis ajnan malsanon kaj Hatoro, la diino de la sano. De Polipa Dio devenas, laŭ la tradicio, la familio de la patro de la okcidenta medicino, Hipokrato la Granda.

Koko estis besto ligita al la dio, kaj sekve oferita al li. Platono diras ke Sokrato, tuj antaŭ la morto, petis al siaj disĉiploj ke ili oferu kokon al Asklepio, ĉar lia morto estis sendolora.

Trinkeja ServistoRedakti

Peregrinanto al Templo de Asklepio iras en trinkejo petas vinon, kaj laŭte parolas, por ke ĉiuj aŭdu lin:

- Hodiaŭ mi pagos ĉiujn trinkaĵojn!

Li turnas sin al la trinkeja servisto kaj diras:

- Mi pagos ankaŭ por vi.

Ĉiuj drinkas, eĉ la trinkeja servisto, post iom da rezistado. Je alta horo, la kredanto de Asklepio diras:

- Bonan nokton! kaj eliras kaj ne pagas la konton.

La kolerigita trinkeja servisto eksaltas super la vendotablo, forte pugnobatas la esperantiston, kaj forĵetas lin el la trinkejo. En la morgaŭa vespero, la sama viro revenas, iras al la vendotablo, petas vinon , kaj laŭte parolas, por ke ĉiuj aŭdu lin:

- Hodiaŭ mi pagos ĉiujn trinkaĵojn!

Li turnas sin al la trinkeja servisto kaj diras:

- Vi ne trinkos hodiaŭ. Kiam vi drinkas vi fariĝas tro agresema!

NotojRedakti

  1. En ĉi tiu aro de manipulaj metodoj troviĝas kvar ĉefaj logikaj trompoj: senrilata argumentado, montri alian malbonaĵon, pajlohomo kaj cirkla rezono. Ili ĉiuj havas komunan econ: ili celas forkapti atenton de malfortaĵoj en argumento.