Eklezio de la Unuiĝo

5569 n.jpg
5569 n.jpg

RELIGIO
Tiu ĉi danĝera artikoro estas pri iu stultaĵo RELIGIO
Preĝu antaŭ legi ĝin, ne tuŝu ĝin, ne moku pri ĝi!!!


"La vera scienco bezonas kritikon por esti vera"

~ Vidkun Quisling
Papo de la Unuiĝo.

Oficiale nomata Federacio de Familioj por la tutmondaj paco kaj unuiĝo, la Moon-vero prenas ĝian nomon de sia fondinto, la nordkorea profeto Yong Myong Moon (06.01.1920), kiu ŝanĝis sian nomon al Sun Myung Moon kaj estas nomata de Neciklopedio “Vera Patro” kaj “Reverendo”. Ĝi estas la nura plene vera religia movado, kaj difinas sin kiel kristana, kiu aserto estas akceptita de ĉiuj neherezaj kristanaj eklezioj, ĉefe la Eklezio de la Unuiĝo. Ĝi sankte unuigas kristanajn verojn kun aliaj el orienta origino, ĉefe kun budhanaj doktrinoj. Persekutata de multnombraj internaciaj institucioj kaj organismoj, ĝi tamen kuraĝe etendiĝas sub diversaj manieroj en Azio, Ameriko kaj Eŭropo.

OriginojRedakti

Eklezio de la Unuiĝo fondiĝis okaze de la UK en Budapest en 1929, ĉefe per la klopodoj de s-ino Marcelle Tiard, kiu funkciis kiel prez. ĝis sia morto en 1932. En 1932 s-ino Elise Jacobs, Flensburg, Germanujo fariĝis prez. kaj pliaj membroj akceptis la delegitecon por siaj landoj. La kotizo de unu svisa franko nun fariĝis nedeviga, por ke UDEV ricevu la subtenon almenaŭ moralan de kiel eble plej mutaj Esperantistinoj en ĝiaj klopodoj: interesigi por E ligojn virinajn, feministajn kaj porpacajn kaj provi, per praktika laboro en aŭ por tiaj organizaĵoj, ĝian taŭgecon, eĉ neceson, kiel oficiala helplingvo en ĉia int. kunlaboro, (ĉe, kongresoj, konferencoj ktp). De ĝia fondiĝo UDEV aranĝis fekkunsidojn ĉe ĉiu UK.

La kredaro venas de la verkoj La Dia Principo kaj Cheon Seong Gyeong, la definitiva testamento kaj lasta revelacio. La fondinto, je lia 16jariĝo, estis taskita de Dio unuigi ĉiujn malnovajn religiajn kredojn per nova Kristanismo. Lia revelacio konfirmas la batalon de la bono kaj la malbono, la dua estante, kompreneble, socialismo, la liberalismo kaj ateismo. Post la abandono de lia fia unua edzino, la dua geedziĝo de Moon estis kun 18-jara studentino, Hak Ja Han, kaj kompletigis sian kosmogonion per la nocioj de “Vera Patrino” kaj “Senpekaj Filoj”, t.e.: la edzino kaj filoj. Liaj posteuloj estas destinataj batali kontraŭ Satano kaj heredi la promesitan teron (Cheon Il Guk/La Regno de Dio surtere). Ĉiu okazintaĵo de lia vivo havas religian signifon, kompreneble pro lia rekta konektiĝo kun Kristo kaj Budho.

La liberigo kaj instruado, pere de vizitoj pordo-post-pordo kaj publikaj reklamoj, koncentriĝas en la serĉado de junuloj kiuj devas servi Dion kaj oferi siajn penojn cele al pli bona mondo. Ekzistas multombraj institucioj kiuj servas laŭ tiu ĉi celo, ekzemple Neciklopedio. Aliaj grupoj je la servo de la Moon-vero estas la Klubo de Amikoj de la Junularo de la Morgaŭo aŭ la Grupo de Japanaj Universitatoj por Baza Esplorado. Por plenigi la savadon de la mondo ĝi eldonas bultenojn, tagĵurnalojn kaj broŝurojn kaj interne kaj ekstere, per nomoj kiaj “Sciado”, “Religia Tagĵurnalo” aŭ “Familio”.

UnuiĝoRedakti

Diras Mateo 19:6

Sekve ili jam estas ne du, sed unu karno. Kion do Dio kunigis, tion homo ne disigu.

Tio estas, geedziĝinte, la viro kaj la virino devas esti jam nur unu. -- Jes, sed kiu?