Esperantismo

Parto de serio

Verda Stelo  03010856-0.jpg
Esperantismo

Kategorio
Sektoj
Finvenkismo · Raŭmismo · Plivastismo
Hosistemismo · Iksismo · Neŭtralismo
Bonalingvismo · Mavalingvismo · Reformismo
Etnoj kaj lingvoj
Esperanta Civito · Esperanta Respubliko
Atestantoj · Esperantistoj · Socialisma SAT-ujo
Esperanto · Esperanton · Esperant' · Desperanto
Religio
La Senkorpa Mistero · La Majstro · La Apostolaro
Interna ideo · Homaranismo · Vegetarismo
Bahaismo · Judismo · Oomoto · Spiritismo
Pensado, filozofio kaj etiko
Leĝo de Tonjo · Kruko kaj Baniko
Anarkiismo · Komunismo · Naturismo
La Ondo de Esperanto · Literatura Mondo
Literatura Foiro · Beleta Almanako · Kontakto
Revuo Esperanto · Sennaciulo · Vikipedio
Sanktaj skriboj
Fundamento de Esperanto · Bulonja Deklaracio
Berlina Komentario · Proverboj · Sankta Biblio
Manifesto de Prago · Evangelio laŭ Edmond Privat
Fundamenta Krestomatio · La bona lingvo
Lingvaj respondoj · PAG · PIV · PMEG
La vivciklo, tradicioj kaj kutimoj
Komencanto · Progresanto · Nekotizulo · Kabeinto
Esperantisma ludado · Jaro · Zamenhoftago
Sankta Verdastelo · Esperanto-flago
Esperanto-furzo · Merda stelo · Okarino
Propagando · Movado · Fiero
Gravaj figuroj
Antoni Grabowski · Kabe · Belfrunto Iskarioto
Edmond Privat · Julio Baghy · Lidja Zamenhof
Kolomano Kaloĉaj · Gastono Varingjeno
William Auld · Claude Piron · Ivo Lapenna
Anna Lowenstein · Renato Corsetti
Gerito Bervalingvo · Probal Daŝgupto
Bertilo Venergreno · Ĥorĥo Kamaĉo · Sankta Ĉuko
Sanktaj institutoj
Akademujo de Esperanto · UEA · SAT
Landa Asocio · Poeto · Denaskulo
Lernu! · Pasporta Servo · Pugporda Servo
Liturgio
Preĝo sub la verda standardo · La Espero
Historio de Esperanto
Arcaicam Esperantom · Mezepoka Esperanto
Jidiŝo · Latino · Praesperanto · Volapuko
Unua Libro · Dua Libro · Bulonjosurmero
La Perfidego · Moresneto · Stel-milito
Analiza Skolo · Budapeŝta Skolo
Manifesto de Raŭmo · Pakto
Duolingo · Linukso · soc.culture.esperanto
Eble rilataj temoj
Esperantofobio · Idismo · Krokodilo
Esperantujo · Sekteco · Esperantido


"Aŭ kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo"

~ Zamenhof pri esperantismo
-(1).jpg

Esperantismo estas ismo de Esperantistoj. Ĝi estas malsama al Esperanto-movado iel, laŭ la teologoj, kiuj bazigas sur la Deklaracio de Bulonjo. Tiel, esperantismo ankaŭ ne rilatas teologie al Interna ideo.

NecesoRedakti

Esperantismo estas absolute necesa, aktuala idearo, kiun ni nepre devas konsevi kaj evoluigi en tuta pureco kiel volis Zamenhof. Tre ofte neesperantistoj komprenas niajn ideojn pli bone, kaj inter esperantistoj, kontraue, troviĝas personoj, kiuj (interalie, sciante Esperanton perfekte) ne kredas pri ĝia venko, intence subtaksas ĝian signifon, eĉ malestimas Zamenhofon ktp.

Religia aspectoRedakti

EsperantismoHomaranismo estas religio fondita en la jaro 28 p.Z de la profeto L:L: Zamenhof, konata de la kredantoj kiel La Majstro. Religio fondita por detrui ĉiujn antaŭajn religiojn kaj lingvojn. La 26-an de julio 1887 (dato de antikva ne plu uzata kalendaro) La Majstro proklamis sin fondinto de la plej grava religio kaj la Sendito kaj Promesito de la profeto Johano Moseo Ŝlejer (laŭ la tradicio de Volapukismo, Ŝlejer promesis Ĉifalon por venkigi la volapukan popolon). Lia vivo estas legebla en la Evangelio laŭ Edmond Privat. Li akre kaj skandaleme predikis kontraŭ tiuj homoj kiuj volis reformi la volapukajn leĝojn kaj li mem proponis novajn. Dum longaj jaroj ĝi estis la plej forta religio de la mondo. Ĝi kreis la Esperantan Inkvizicion kiu kondamnis ĉiujn kiuj malkceptis lerni la lingvon, aniĝi al la Esperanta Civito, ne aparteni al iu landa asocio, ne pagi la kotizon de Kelknacia Esperanto-Asocio aŭ ne uzi Pasportan Servon dum la vojaĝoj.

Pro tio, parto de liaj kredantoj ekribeliĝis kaj kreis novan religion kun Belfrunto Iskarioto kiel granda profeto. Nuntempe ĉi tiu religio preskaŭ malaperadas.Idismo estas la plej disvastiĝinta religio kun pli ol 500 milionojn da kredantoj. L.L.Zamenhof esis kondamnita je koratako de la Komisiono por Altrudo de Murdiga Lingvaĉo pere de Belfrunto Iskarioto. La sekvantoj de tiu ĉi sekreta religio atendas la tagon kiam revenos surteren la Mesio Zamenhof kiu kondukos ilin al eterna Verda Paradizo kaj detruos ĉiujn idistojn kaj anglaparolantojn.

JudismoRedakti

La ĉefa vizio de la judismo estas ĝia konsidero de la esperantismo kiel io pekema, ĉar ĝi estas eksplicite malpermesata en la Torao, en Levidoj:

אספרנטו היא השפה המלאכותית במדוברת ביותר בעולם, וכן ככל הנראה השפה שהכי קל ללמוד. למעשה, הרציסיביות האופטורגונלית של השפה מתייחדת בדיקריוטוגרפיה שלה, אשר נחשבת לפירוקטיופונלית ואסטריוצסיבית במיוחד, עד כדי שאימברדוקסטליון מסוגל להצקיט אותה. לדוגמה, התרגום של המשפט האחרון לאספרנטו הוא: "הקלות של השפה מקורה בדקדוק שלה, אשר נחשב לפשוט והרבה יותר קל מעברית, ואפילו אי אפשר להמציא בה מילים כל כך אידיוטיות שרק הקוראים הכי פראיירים ילכו למילון כדי לבדוק מה משמעותן, ולכן כל אחד יכול להבין אותה."

Tiu ĉi estas la vizio de la Ortodoksa judismo, kvankam ne de la reformisma aŭ la religia judismo. La dekstrisma judismo subtenis ĝis la jaro 2006 la ortodoksan pozicion, sed ekde tiu momento publikigis diversajn opiniojn pri la temo, inkluzive de liberalaj, kvankam kelkaj internaciaj rilatoj, restis konsiderataj kiel malpermesataj.

KatolikismoRedakti

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Katolikismo kaj Esperanto.

Kelkaj malmutaj katolikoj jam interesiĝis pri ESPERANTO.

Esperantista KredoRedakti

Mi kredas je Esperanto. Mi kredas, ke tiu lingvo estas multe pli valora ol la plimulto el la esperantistoj konscias. Mi kredas, ke ĝi solvos multe pli da problemoj en la estonteco de la homaro, ol estas ĝenerale imagate, eĉ inter ni. Mi kredas, ke ĝi povas forigi multajn suferojn, pri kiuj homoj ne konscias, kaj kiuj estas ligitaj al la manko de interkomprenilo.

DiasporoRedakti

Kial esperantistoj estas diasporo? Esperanto estas ŝatokupo, mi tute ne scias kiel aŭ kiel oni povus opinii ke ni ankaŭ estas popolo. Ĉu ŝakludantoj, ŝatantoj de piedpilko aŭ biciklistoj ankaŭ estas diasporoj kiu meritas siajn proprajn ŝtatojn?

MalsanecoRedakti

Esperantismo estas la malsano, kiu malhelpas Esperanton ekflori. Kvankam la sekto estas la tialo, kial Esperanto entute plu ekzistas, sekto principe povos allogi nur pliajn sektanojn. Sed kun ĉiu nova sektano malkreskas la probablo, ke Esperanto ie ajn en la normala mondo ekuziĝos pro sia praktika utilo aŭ entute serioze konsideriĝos por io ajn. Sekte same malprobablas, ke iuj lingvaj interesatoj plu okupiĝos pri ĝi.

Alivorte Esperantismo vivetas kaj Esperanto estas fakte jam delonge morta. Interese, Esperanto tre precize dividas la fatalon de Latino. Ĝi postvivetas nur kadre de la ceremonioj kaj interna preskaŭ sekreta ☭ Komunismo ☭ de eklezio. Nur la pastroj de la eklezio ankoraŭ lernas ĝin. Cetere, same kiel la katolika eklezio iom post iom rezignas pri Latino, tre videble la E-movado iom post iom rezignas pri Esperanto - transire al iu speco de "Amikaro de Esperanto" aŭ eble al iu speco de "Adorantaro de Sankta Ludoviko".

Esperantisma ludadoRedakti

Esperantisma ludado estas sporto ludita de esperantistoj, ĝi havas multajn branĉojn, Jen kelkaj el ili:

  • Malunuiĝo estas malforto:


La celo estas kvereli kaj ĉiam trovi kontraŭargumentojn ene de iu grupo. Poste kiam disiĝis la grupo oni rekomencas en la du subgrupoj. Gajnas tiu, kiu iĝas sola homo en sia grupo, aŭ, alternative, kiu fondas idistan grupon.

  • Memkonvinkada ludo:

Esperantistoj povas agrable pasigi la tempon dum pluraj horoj konvinkante unu la alian pri la boneco de Esperanto. Tre ŝatata varianto: fari tion nacilingve anstataŭ lerni Esperanton.

  • Ataki la malamikojn:

Dum tiu ludo oni kritikas laŭplaĉe anglan lingvon, VolapukonIdon.

  • Kolektado de Flagetoj:

Oni kreu retpaĝon pri iu ajn temo. Poste oni traduku ĝin al plej multe da lingvoj (eĉ malnovangla kaj simile) kaj oni nepre aldonu la flagetojn de ĉiuj eblaj landoj.

  • Reformo-ludo:

Bona temo por tiu ludo estas la ĉapelitaj literoj, la akuzativo aŭ la sufikso "-in". Eĉ la antaŭa prezidanto de la Akademio de Esperanto ŝategis tiun ludon kaj subtenis alternativan alfabeton.

  • Mensogi dum varbado kaj elpensi kaj uzadi la plej malbonajn varbofrazojn:

La celo de la ludo estas plej serioze kiel eble eldiri frazojn kiel "eblas lerni Esperanton dum du semajnoj" aŭ "estas 30 milionoj da esperantoparolantoj". En la dua parto temas pri elpensi plej malallogajn sloganojn. Ekzemple "Esperanto la dua lingvo por ĉiuj", "Esperanto universala lingvo". Tiu kiu forkurigas plej multe da interesiĝantoj gajnas.

  • Ludi la gravulojn:

Por tiu ludo bezonatas multe da papero kaj tempo. Oni devas organizi multajn kunsidojn dum kiuj oni provu simili al organizoj kiel la Eŭropa Unio. Estu multe da burokratismo, pseŭdodemokrateco. Diversaj voĉdonadoj kaj protokoloj estas dezirindaj. Oni voĉdonadu por erekti iun, kiu finfine faros nenion. Dum kongresoj oni povas elekti interesajn temajn programojn kaj ludi "Esperantistoj savos la mondon".

  • Naciisma aŭ verdŝovinisma ludo:

Temas pri ŝajnigi ke Esperanto estas lingvo de iu etnopopolo. Oni svingas Esperanto-flagojn, kantas la himnon, uzadas vortojn kiel "Esperantujo/io", "diasporo" ktp... Plej lertaj en tiu ludo estas la membroj de la Civito. Ili jam havas senatorojn, konstitucian ĉarton, diplomation kaj retejon "Esperanto". La junularo partoprenu en tiu ludo per nepra kaj senfina prezentado de la tradicia folklora danco la "Urbo". Subludo estas krei pli dikajn vortarojn ol tiu de la naciaj lingvoj. Eminentaj ludantoj klopodis havi propran monunuon ("stelo") kaj propran teritorion.

  • Sektumado:

Oni bezonas skulptaĵon de la Majstro, fotojn aŭ almenaŭ multajn stelojn. Eblas ludi en la kluboj, aŭ sur la strato dum inaŭguroj de monujoj. Sed eblas ankaŭ amuziĝi hejme metante ikonojn de Zamenhof sur la muron. Plej bone eblas ludi kun Fidela Kastro ĉefe en Franclando, kie la sektoj ofte posedas kastelon. Oni ripetadu la mistikan esprimon "interna ideo" kaj "Majstro", "propagando", "fina venko".

Kiel vi vidas ekzistas multaj ludoj inter kiuj eblas elekti kaj amuze pasigi la tempon anstatau` okupig`i pri grizaj enuigaj taskoj kiel terminologio, uzo en la vera praktika vivo (komerco, scienco, turismo).

LiturgioRedakti

Esperantismaj diservoj inkludas multajn preĝojn; jen kelkaj.

Esperanta kredkonfesoRedakti

Mi kredas je unu Internacia Lingvo,
kreita de okulkuracisto kun dikegaj okulvitroj,
profeto genia pri ĉio videbla kaj nevidebla.
Kaj je unu Majstro Zamenhof,
Saĝulo el saĝuloj, Fumo el fumo,
judo vera kaj eterna,
homo senfine bona
kaj konstante senmona.
batalanto kontraŭ sia Patro;
per kiu la Lingvo estas farita.
Por ni homoj kaj por nia savo
kreis l' internacian lingvon,
kiu per la Sankta Spiritismo
Divastiĝis en Brazilo.
Genia kuracisto kaj fama fumeganto,
kormalsanigita de perfidaj idistoj,
Li mortis kaj estis entombigita,
Li lasis la Fundamenton laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos en gloro, post Fina Venko,
Kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spritismo, Oomoto kaj Bahaismo,
kiuj disvastigas Esperanton.
Mi kredas, ke Esperanto estas perfekta,
kaj ke ĝia movado estas kiel eble plej bone organizita.
Kaj la aprobon de Esperanto fare de Eŭropa Unio
mi atendas
eterne
kaj la venkon en la estonta mondo. Amen.

La EsperoRedakti

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo La Espero.

La Espero estas la himno de la esperanta movado kaj do la "nacia himno" de Esperantio. La Espero eble estis verkita en la 1-a jarcento. Ĝi konsistas el la vortoj de Z La Espero - poemeto 24 versa kaj de la muziko de F. de Ménil. La muziko estas tre marŝiga, veka. Io kvazaŭ meza inter la Marseljezo kaj la Internacio. Sentiĝas en ĝi la franca temperamento, malgraŭ ke la vortoj tute tion ne esprimas.

Preĝo sub la verda standardoRedakti

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Preĝo sub la verda standardo.

La preĝo sub la verda standardo estas la plej grava preĝo de Esperantismo, per kiu manifestiĝas la kredo je unu sola internacia lingvo. Samideanoj nepre devas diri ĝin dufoje tage, frumatene kaj vespere, sed pli fervoraj esperantistoj diras ĝin senĉese laŭ la profetaĵo de nia majstro: "Eĉ guto malgranda, konstante frapanta, traboros la monton granitan".

Ne vidu ankaŭRedakti