Judismo kaj Islamo komparataj

"Ekspliku al ili, ke porko estis MOHAMMEDO, ilia falsa profeto! Ili mem Mohammedanoj ĉi tie estas porkuloj. Montru al ili direkton al Meka per forta pugbato kaj per meza fingro!"

~ Alexander Gofen pri islamo
0642-eta.jpg

"“La islamano” ne ekzistas"

~ Leen Deij

"Islamo estas kontraŭhomara krimo"

~ Pierre Pastedechouan

"Se en la Mezepoko oni malamis la judojn pro la rita murdado de la kristanaj infanetoj, nun oni akuzas la judojn pro la murdado de la infanetoj islamaj"

~ Milokula Kato pri judoj kaj islamanoj

"Kion vi faras, faru volonte"

~ Thomas Jefferson pri la supra diraĵo

"La homo projetas, Deo disponas"

~ idisto

"Mi ankaŭ volas emfazi, ke via verkado okazas en tre bona stilo"

~ iu pri aŭtoro de ĉi tiu artikolo

Kiujn similecojn havas Judismo kaj Islamo? Kiujn malsamecojn? Jen simpla gvido por stultuloj!

SimilecojRedakti

Kaj judoj kaj islamanoj kredas je unusola Dio, je profetoj, je sanktaj libroj. Ambaŭ religioj malamas idolojn kaj porkojn. Ambaŭ malkredas je la dieco de Jesuo.

AkceptecoRedakti

La judoj kredas, ke islamo eble estas dedia religio por nejudoj. Do islamo estas tute harmonia kun judismo. Tamen la judoj kondamnas kristismon kiel idolismon.

KoranoRedakti

Korano posedas eble nur unu negativetan konstaton pri judoj ("inter la plej fortaj malamantoj de la kredantoj vi trovos la judojn kaj paganojn" [5:82]), dum la evangelion laŭ Johano afliktas forta kontraŭjudismo ("Kaj la Judoj persekutis Jesuon pro tio, ke li tion faris en sabato. Sed Jesuo respondis al ili: Mia Patro ĝis nun laboras, kaj mi laboras. Pro tio do la Judoj des pli celis mortigi lin, pro tio, ke li ne nur malobservis la sabaton, sed ankaŭ diris, ke Dio estas lia propra Patro, kaj pretendis esti egala al Dio." [5:16-18], "Kaj post tio Jesuo iradis en Galileo; ĉar li ne volis iradi en Judujo, ĉar la Judoj celis mortigi lin." [7:1], "La amaso de la Judoj do sciiĝis, ke li estas tie; kaj ili venis ne nur pro Jesuo, sed ankaŭ por vidi Lazaron, kiun li levis el la mortintoj. Sed la ĉefpastroj konsiliĝis, ke ili mortigu ankaŭ Lazaron; ĉar pro li multaj Judoj foriris, kaj kredis al Jesuo." [12:9-11]).

MalsamecojRedakti

  • Judoj pli flue parolas la anglan.
  • Moko kontraŭ judoj jam iĝis malmoda, dank'al Hitlero.
  • La juda ŝtato ricevas multan helpon el Usono. Islamanaj ŝtatoj ricevas helpon malmultan, sed bombojn multajn (krom Saŭda Arabio).

AlieRedakti

La islamano pene ruliĝas matene el sia kuŝejo, saltegas en ĉemizon kaj pantalonon, ŝprucas akvon sur sin kaj tiam li kuŝas sur la genuoj kaj preĝas balbute. Post tio li drinkas glason plena de teo, voras krude pecon da pano en sin, iras sur la strateton kaj marĉandas. Se la malsato pelas lin reen en la kabanon, li sidiĝas al sia malpurulino kaj al siaj bastardoj, manĝaĉas kaj trinkas kaj ree kuras eksteren por trompi la mondon. Vespere li kuras en moskeon, surterigas sin kiel azeno, ree trotas en sian kabanon, plenŝtopas sian ventraĉon, lasas fali sin en la liton kaj ronkas.

Sed la judo! Matene li leviĝas de sia lito, vestas sin, lavas sin tiel, kiel tio decas kaj parolas sian matenan preĝon. Poste li gustumas glaseton de la plejbona teo, prenas pecon da pano al si, rapidas eksteren al siaj negocoj. Tagmeze li revenas hejmen, sidiĝas tablen kun sia edzino kaj la infanoj, parolas la benon, ke ili estu sanaj ĉiam, manĝas, dankas Dion kaj ree iras al siaj negocoj.Vespere li iras en la preĝodomon kaj celebras sian vesperan preĝon. Reveninte en sian hejmon, li nokte noble manĝas, preĝas kaj sternas sin por dormi.

Tiel la islamano vivaĉas siajn malmultajn jarojn kaj kiam li mortaĉas - tio ne celu vin - , oni ĵetas lin en fosaĵon kaj poste skrapas teron sur lin.

Sed la judo! Li vivas en paco, tiom longe, kiom Dio permesas tion al li, kaj se li transiĝis alimonden oni portas lin al la tombejo kaj kuŝigas lin en la lastan ripozejon.

Libera opinioRedakti

Respekto al judismo estas ege malforta en la plejparto de islamaj landoj. Per libero de presado oni tie presas kaj represas falsajn, mensogajn, kaj refoje refutitajn librojn kiel la "Protokoloj de la Plenaĝuloj de Ziono," kaj oni amplekse diskutas tiujn librojn tra arablingvujo en Al Ĝazira kvazaŭ ili estus veraj.

KontraŭislamismoRedakti

Kontraŭislamismo estas grava problemo inter usonaj kaj israelaj judoj.

Judismo kaj IslamoRedakti

Vojaĝanto en iu azia lando aŭdas la vokon de muedzeno:
"Laŭ la opinio de la loĝantoj de ĉi tiu urbo, ne estas Dio krom Alaho ... Laŭ la opinio de la loĝantoj de ĉi tiu urbo, Muhamado estas Lia profeto ..."

Evidentiĝas, ke post la morto de la lasta islama muedzeno neniu volis transpreni ties funkcion, kaj oni dungis judon kiu malvolis kompromisi kun siaj konvinkoj.

DuboRedakti

 
Ĉu judo aŭ islamano?
- Ĉu vi ne estas islamano?
- Laŭ mia rabeno ne.
- Ho vere? Ĉu vi havas rabenon?!
- Jeees! Mi ostaĝprenis lin!!

PacproponoRedakti

Liberpensantaj kaj liberprogramantaj uloj de Tel-Avivo proponas sian solvon por la palestin-israela konflikto. Dum diplomatiaj iloj ne multe funkcias kaj pac-tenantoj ne ĉiam sukcesas, oni celas interkomprenon kaj pacon pere de lingvo de ĉies bazbezonoj. Sekvante la frapfrazon “Amoru, ne militu“, oni invitas spekti erotikan tv-kanalon “Parpar” , kie aktoras tute pace araboj kaj judoj kune. La nura kondiĉo por aktori kaj aperi en la elsendo: esti naskita en la Sankta Tero. Titoloj de filmetoj estas ĉarme lokaj: “Sekso koŝera“, “La floro de milo kaj unu nokto” kaj klarigas intereson de ambaŭ flankoj. Aliroj al la paĝaro estas registrataj ne nur en Tel-Avivo kaj ĉirkaŭaĵoj, sed ankaŭ ene de araba mondo, kie pro sekureco kaj moralaj normoj ĝi maskas sin per “benzin-provizo“.