Klobasa.jpg

"Kapuĉo monaĥon ne faras."

~ Zamenhof pri klaso

"La socio bezonas klasojn."

~ Altklasulo

"Diri ke iuj estas bonuloj kaj aliuloj estas malbonuloj irigas nenien bonan."

~ Riĉulo pri klaso

Klaso estas iu el la du grupoj en la socio:

 1. la prenantoj (tre, tre eta grupo)
 2. la havuntoj (ege, ege granda grupo)

Aliaj pripensas ĝin tiel: ses bazaj klasoj ekzistas.

 1. tiuj kiuj havas neniom
 2. tiuj kiuj havas iom malpli ol sufiĉe por vivi
 3. tiuj kiuj havas iom sufiĉe por vivi
 4. tiuj kiuj havas iom pli ol sufiĉe por vivi
 5. tiuj kiuj havas iom pli ol plimulto de la popolo
 6. tiuj kiuj havas iom pli ol plimulto de la riĉuloj

Por ke la grandega grupo de malriĉuloj ne reprenu siajn produktojn, la prenantoj plu dividas ilin en diversajn subgrupojn, kaj disdonas malgrandajn kvantojn de tio, kion ili havas, al iuj subgrupoj, por ke la aliaj subgrupoj koleru kontraŭ ili.

BiblioRedakti

Jakobo 2:1-10

Miaj fratoj, ne kun personfavorado tenu la fidon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la glora Sinjoro. Ĉar se en vian sinagogon envenas viro kun oraj ringoj, en bela vestaro, kaj envenas ankaŭ malriĉulo en malpura vestaro; kaj vi respektas la bele vestitan homon, kaj diras:Sidiĝu ĉi tie en bona loko; kaj diras al la malriĉulo:Staru tie, aŭ sidiĝu sube apud mia piedbenketo; ĉu vi ne diferencigas en vi mem, kaj fariĝas juĝistoj malbone pensantaj? Aŭskultu, miaj amataj fratoj; ĉu Dio ne elektis la malriĉulojn laŭ la mondo, por esti riĉaj rilate al fido, kaj heredantoj de la regno, kiun Li promesis al tiuj, kiuj Lin amas? Sed vi malhonoradis la malriĉulon. Ĉu ne subpremas vin la riĉuloj, kaj mem trenas vin antaŭ la tribunalojn? Ĉu ili ne blasfemas la honorindan nomon, sur vin metitan? Tamen, se vi plenumas la reĝan leĝon laŭ la Skribo:Amu vian proksimulon kiel vin mem-vi faras bone; sed se vi favoras personojn, vi faras pekon, kulpigitaj de la leĝo, kiel malobeintoj. Ĉar ĉiu, kiu observas la tutan leĝaron, sed falpuŝiĝas pri unu punkto, fariĝis kulpa pri ĉio.

IsmojRedakti

Precipe ses ismoj traktas la problemon de klaso:

 1. faŝismo, kiu celas mortigi aŭ malliberigi la havuntojn;
 2. konservismo, kiu celas mortigi aŭ malliberigi nur tiujn havuntojn, kiuj provas repreni kion ili havus;
 3. liberalismo, kiu diras ke ĉiu rajtu fari ĉion ajn, krom reprenu kion ĝŝli havus;
 4. socia demokratio, kiu celas peti pli da havaĵoj de la prenantoj por la havuntoj;
 5. komunismo, kiu celas repreni ĉion, kion la prenantoj havas;
 6. anarkiismo, kiu celas forigi la tutan sistemon kaj rekomenci; kaj
 7. neŭtralismo, kiu celas samtempe plaĉi al anoj de 1-6.

RegilojRedakti

Ekzistas diversaj manieroj regi la havuntojn kaj preventi ilian reprenon, nome:

 1. alkoholo
 2. drogoj
 3. laboro
 4. mono
 5. naciismo
 6. pornografio
 7. raso
 8. religio
 9. sekso