Leĝo de Murphy

"Ĉion rigardi tra sia persona vitro"

~ Zamenhof pri Murphy
1328247570417.jpg

"Jen la vivo"

~ Julio Baghy pri Leĝo de Murphy

"A sua pesquisa - Leĝo de Murphy – não encontrou nenhum documento"

~ Google portugale pri Leĝo de Murphy

"Vi havas novajn mesaĝojn ĉe Абсурдопедия"

~ Абсурдопедия pri Leĝo de Murphy

"Ni strebu, ke ĉiuj artikoloj al kiuj ĝi ligas, estu objektivaj."

~ Neŭtralisto
Lego de Murphy
SE IA MALSUKCESO POVAS OKAZI, ĜI OKAZOS


Saluton karaj samideanoj,

Leĝo de Murphy, ankaŭ konata kiel Naturleĝo de Misokazemo, leĝo de universala misfunkciemo, La Fuŝa Faktoro, La Fiaska Faktoro kaj La Panea Principo, laŭ superstiĉa popola kredo estas optimista leĝo kreita de usona inĝeniero Edward A. Murphy หลายๆครั้งเหตุการณ์รอบตัวเรามักจะทำให้นึกน้อยใจในโชคชะตา kaj kiu esprimas eldiron pri la misiro, respektive la erarfonto en kompleksaj sistemoj.

Dum unu tre multekosta eksperimento oni alfiksis al la korpo de la testpersono 16 mezursensilojn. Tiuj ĉi sensiloj povis esti alfiksitaj per du diversaj manieroj: Rekte, aŭ en la devio de 90°. La eksperimento fiaskis, ĉar oni sistematike alfiksis ĉiujn la sensilojn malĝuste. Tiu ĉi travivaĵo igis Murphy formuli la originalan leĝon:

Kiam ekzistas du aŭ pli da vojoj kiel ion fari, kaj unu de tiuj povas finiĝi per katastrofo, tiam oni elektas por si tiun ĉi vojon.

Multe pli konata versio, kiu fakte estas simpliigo por ke stultuloj kiel vi povas kompreni, jenas:

Se io povas misiri, ĝi misiros.
Optimismo.jpg

Duan leĝon de Murphy estas ที่มาและประวัติศาสตร์ logika konsekvenco de la unua:

Se nenio povas misiri, io tamen misiros.

Stalino, Hitlero kaj Francisco Franco kunvenis dum unua kongreso pri Leĝo de Murphy kaj deduktis la trian leĝon, fundamento de nuna marketingo:

Kion oni al sia subkonscio kiel veron komunikas, tio fariĝas vero.

La leĝo de Murphy kaj siaj sekvojRedakti

Sinjorinoj kaj sinjoroj!

 • Se io povas misiri, ĝi misiros.
 • Tio, kion oni serĉas, oni trovas ĉiam en la loko, kie oni serĉas plejlaste.
 • Ĉe ŝlosilringo ĉiam funkcias nur la lasta ŝlosilo.
 • Sendepende de kiom longe kaj pene oni provas iun objekton aĉeti, ĝi fariĝas, post kiam oni ĝin finfine aĉetas, ie pli malmultekoste aĉetebla.
 • La alia vico antaŭeniĝas ĉiam pli rapide.
 • Por akiri prunton oni unue devas pruvi ke oni neniun bezonas.
 • Ĉio, kion oni provas enordigi, daŭros pli longe kaj kostos onin pli multe, ol kiom oni pensis.
   
  Esperantista fakulino intervujita de Neciklopedio pri Leĝo de Murphy
 • Se oni sufiĉe longe pri iu afero okupiĝas, ĝi rompiĝos.
 • Se ĝi eltenas - eluzu perforton. Se ĝi rompiĝas, ĝi ĉiukaze jam antaŭe bezonis renovigon.
 • Maŝinoj, kiuj misiris, funkcias senprobleme, kiam venas la riparisto.
 • Konstruu sistemon, kiun nur frenezuloj povas eluzi, kaj tiel ĝi ankaŭ povos esti uzata nur fare de frenezuloj.
 • Ĉiu havas sian manieron, kiel riĉiĝi, kiu ne funkcias.
 • Oni neniam havas la tempon por fari ion ĝuste, sed ĉiam la tempon por fari ĝin denove.
 • Se oni dubas, oni murmuru. Se oni estas en problemo, oni delegu.
 • Ĉio bona en la vivo estas aŭ kontraŭleĝe, kontraŭmorale, aŭ ĝi dikigas.
 • La ora leĝo de Murphy: Kiu pagas, tiu ordonas.
 • La naturo kaptas ĉiam la partion de la kaŝiĝintaj eraroj.
 • Unu Smith and Wesson superruzas kvar asojn.
 • Se vi dubas, igu ĝin soni konvinke.
 • Ne diskutu kun frenezulo - la homoj povus ne rimarki la diferencon.
 • Amikoj alvenadas kaj foriradas, sed malamikoj kolektiĝas.
 • Beleco estas nur surfaca, sed malbeleco trairas profunde.
 • Por ion purigi oni devas malpurigi ion alian. (Sed oni povas ĉion malpurigi, sen ricevi ion puran.)
 • Ĉiu teĥnika problemo povas solviĝi se oni disponas je sufiĉe de tempo kaj mono. (Oni neniam ricevas sufiĉe de tempo nek mono.)
 • Se konstruistoj konstruus konstruaĵojn sammaniere, kiel programistoj faras programojn, tiam la unua pego, kiu aperus, rompus la civilizacion.
 • Komputila programo faras ĉiam tion, kion oni skribas, ne kion oni volas.
 • Frenezi estas homece - por fari la staton vere terura, oni jam bezonas komputilon.
 • Varma vitro aspektas tute same kiel malvarma.
 • Se oni ion ajn nur sufiĉe ofte apartigas kaj denove unuigas, oni fine ricevas du pecojn. (Leĝo de senspirita reprodukcio)
 • La leĝo de Murphy ne estis kreita fare de Murphy mem, sed fare de iu homo de la sama nomo.
 • La verŝajneco, ke pano falas sur la marmeladflankon dependas de la kosto de la tapiŝo.
 • Se oni pensas, ke ĉio iras bone, oni pretervidas ion.

La leĝoj de Murphy de komputila programadoRedakti

 
Tiu bildo ne rilatas al la artikolo, oni nur erare metis ĝin tie
 • Ĉiu finita programo, kiu funkcias, estas malnoviĝinta.
 • Ĉiu programo kostas pli multe kaj daŭras pli longe, se ĝi denove forpasas.
 • Se programo estas utila, oni devas ĝin ŝanĝi.
 • Se programo estas senutila, oni devas ĝin dokumenti.
 • Programo etendiĝos tiom longe, ĝis ĝi plenigos la uzeblan memoron.
 • La kosto de programo malrekte proporcias la gravecon de ĝia tasko.
 • La komplekseco de programo plialtiĝas tiom longe, ĝis ĝi superiĝos la kapablojn de la programisto, kiu ĝin devas disvolvigadi.

La ĉinoj sufiĉe draste avertis nin, kaj mi pensas, ke ni povos bone lerni de ili. Tiel nuntempe oni decidis plifortigi la propagandon pere de radio kaj tiucele oni organizas specialan fakon.

การปรับปรุงกฎของเมอร์ฟี่Redakti

เพราะทางวิทยาศาสตร์พิสูน์แล้วว่า กฎของเมอร์ฟี่ไม่เป็นจริง โอกาส 50-50 ที่มักจะเกิดโอกาสเลวร้ายมากกว่า50%นั้นไม่เป็นจริง การปรับปรุงกฎนี้จึงเกิดขึ้น

 • การปรับปรุงอย่างแรก

ถ้าอะไรมีโอกาสเลวร้าย"บางอย่างในนั้น"มันจะ"เป็นไปได้"ที่จะเกิดขึ้น

 • การปรับปรุงอย่างที่สอง

"บางครั้ง"ถ้าคุณจะพลาดในรถเมล์คันแรก มันจะมีโอกาส"เกือบทุกครั้ง"ที่คุณจะต้องรอรถเมล์คันต่อไปอีกครึ่งชั่วโมง

La leĝoj de Murphy por la proksimbataloRedakti

La leĝoj de Murphy por la proksimbatalo (angle Murphy's Rules of Combat) estas kolekto de vivsaĝaĵoj por la proksimbatalo. Ili rilatas al multe pli konata leĝo de Murphy kaj apartanes i. a. en la bazedukado ĉe la usona ŝipinfanterio.

 • Se la malamiko troviĝas en trafdistanco, la samo validas ankaŭ por vi.
 • Pripafado fare de la malamiko prioritaton.
 • Ne rigardu suspekteme al la mondo, tio allogas pripafadon.
 • La facila vojo estas ĉiam minita.
 • Aspektu malgrava, povas esti ke la malamiko havas nesufiĉe da municio.
 • Profesiuloj estas anticipeblaj, la amatoroj estas vere danĝeraj.
 • La malamiko elektas ĉiam eluzi unu el la du okazoj: Unuaflanke kiam vi estas por ĝi preparita, aliaflanke kiam vi ne atendas tion.
 • Gruplaboro estas vivgrava, ĉar alikaze povas la malamiko ĉiun unuopan pafmortigi.
 • Kaze ke vi tion ne plu scias: La Damokla glavo leviĝas super vi!
 • Kaze ke via atako estas sukcesa, vi estas metita en embuskon.
 • Ne turnigu la pripafadon al vi, tio ĝenas la homojn ĉirkaŭ vi.
 • La pripafado fare de propraj trupoj estas pli fidinda ol tiu de malamiko.
 • Se vi eligis la stifton, la grenado ne plu estas via amiko.
 • Ĝi estas stulta kaj funkcias, do ĝi ne estas stulta.
 • En dubokazo malplenigu la storejon.
 • Ne kaŝiĝu kun iu, kiu estas pli aŭdaca ol vi.
 • Ĉio, kion vi faras, povas konduki al via morto, eĉ la nenifarado.
 • Aŭdacmedalo povas apenaŭ montri, ke vi estis sufiĉe inteligenta por elpensi iun planon, sufiĉe stulta por provi ĝin kaj sufiĉe feliĉa por travivi ĝin.
 • Neniam estu la unua, neniam la lasta kaj neniam la volontulo, kiu ion faras.