Oldulo

(Alidirektita el Maljunulo)

"Ne ŝovu nazon en fremdan vazon"

~ Zamenhof al oldulo
Maljunulo.jpg

"bona intenco, sed kiom da tajperaroj!"

~ iu ajn pri Necikopedjo

" Idistoj prezentis malsuperan lingvoprojekton kaj amariĝis, ke ni ne transdonis la torĉon al ili"

~ Kejhano Sajjadpuro

Oldulo (bonalingve malbebo) estas iu, kiu jam atingis la tridekan jaron sed ankoraŭ ne mortis.

Ĉu oldulo aŭ maljunulo?Redakti

Maljunulo estas maljuna mojosulo, kiu povas rakonti pri aferoj antaŭ via nasko, ekzemple francaj frankoj, Orienta Pakistano kaj soc.culture.esperanto.

Oldulo estas kontraŭŝanĝa, kaduka kaj (fizike, mense kaŭ spirite) malbela stultulo.

PensiuloRedakti

Rakontiĝas du pensiuloj;

-Kiel vi fartas hodiaŭ?

-Ho, dorso doloras min , kolon same kaj mi rimarkis ke mi ekis forgesi. Kaj kion pri vi?

-Mi estas kiel bebo.

-Vi ŝercas kun mi.

-Ne , vere mia kapo estas kalva, mi malhavas dentojn kaj mi regule pisas en kalsonojn!

IdismoRedakti

Yen oldulo sidanta sur mikra stulo an la rivo di l' maro, ilqua, segune semblo, esas peskanta. Kaj yen homulo qua, kurioza, proximeskas al oldulo kaj observas, ke ilca tenas juste la peskokanon, ma, maxime stranje, ĝi esas nura kano, sen filo kaj sen vermo. Lore, mokeme, la kuriozo questionas l’oldulon:“Quio, amiko! Ĉu oni mordas l’angelon?”

“Ho, yes! Vu esas ja la kinesmo quiu mordis ĝin!”

✡ Memoro ✡Redakti

Maljuna juda viro en trajno ekplendas: "Ho ve, mi soifas; ho ve, mi soifas!", ĝenante la aliajn pasaĝerojn. Finfine, alia pasaĝero portas tason de akvo al la maljunulo, kiu kore dankas lin kaj glutas ĝin. Kontente, la alia pasaĝero sidiĝas, nur por aŭdi, "Ho ve, mi soifis; ho ve, mi soifis!"

AlieRedakti

Oni demandas centjarulon :
- Ĉu vi amis la virinojn ?
- Jes, ĉiel. Ilin mi kisis, ilin mi karesis, ilin mi... Ha ! bedaŭrinde mi tute forgesis la trian manieron.

PrikonsiderojRedakti

Estas triste maljuniĝi! Vere, sed estas la ununura sistemo por vivi longe.

VidvoRedakti

Inter pensiuloj: „Kial vi daŭre ne laboras?“

„Mi ne devas.“

„Ĉu vi estas vidvo?“

GerontofilioRedakti

Gerontofilio estas seksa prefero de relative juna persono por pliaĝuloj kaj maljunuloj.

La fenomeno estas malmulte priskribita, kvankam en rilatoj povas aperi grandaj aĝodiferencoj. Tamen tiuj plej ofte baziĝas je aliaj faktoroj: la serĉo de patra aŭ patrina figuro, statuso kaj ŝatateco (la fama filmostelulo kun 'juna objekto'), platona rilato bazita je sekureco, aŭ financa dependeco kaj havemo (heredo).

La altira forto kion pliaĝulo havas por la gerontofilo, estas nur seksa, bazita je esti 'maljuna'. La scienco ankoraŭ ne havas respondon por la kaŭzo de tiu seksa intereso, nek de eventualaj nombroj da gerontofiloj. La ekzisto de porno-retejoj kaj -literaturo en kiuj aperas pliaĝaj sinjoroj kaj sinjorinoj, supozigas ke la monda homaro tamen gastigas konsiderindan nombron da gerontofiloj aŭ homoj kun gerontofilaj sentoj.

HavaĵojRedakti

Plendas pensiulo: „Mi havas reŭmatismon, sklerozon, astmon, arteriosklerozon...

Lia amiko: „Finu, kaj diru, kion vi ne havas.“

„Dentojn.“

AndropaŭzoRedakti

Andropaŭzo (latine climaterium virile) estas vorto kreita analogie al menopaŭzo, kaj indikas la malpliigon de produktado de viraj hormonoj ĉe maljunuloj. Ties simptomoj estas ofte konfuzaj kaj malprecizaj, ĉar male al menopaŭzo, ĝi ne okazas al ĉiuj individuoj, kaj ne al ĉiuj kun la sama intenso. Plej ofte prezentiĝas malforteco, palpitacioj, elĉerpiĝo, incitiĝemo, deprimeco, maltrankvileco, ŝvitemo, kongestatakoj ktp. Ofte indikas malkapablon aŭ malemon al seksa vivo. Male al menopaŭzo, kiu estas normala fenomeno de virina vivo, andropaŭzo povas esti rigardata kiel malsano.

PreĝoRedakti

Maljunulo, vidante belan virinon, murmuras:

- Dio, Vi deprenis miajn fortojn .. deprenu ankaŭ miajn pensojn!

MaljuniĝoRedakti

Grupo de amikoj vespermanĝas en restoracio. Unu el ili diras al sia najbaro:

Vidu kiel Johano maljuniĝis!

– Kial vi diras tion?

– Observu lin: nun li unue rigardas la menuon, kaj nur poste la kelnerinon.

MaljunecoRedakti

- Mia patro estas tre maljuna, li baldaŭ fariĝos 90-jara.

- Ĉu vi diras, ke li estas tre maljuna? Se mia patro ankoraŭ estus vivanta, hodiaŭ li havus pli ol 100 jarojn.

BonalingvismoRedakti

La vorto Oldulo venas de simpla kunmetaĵo de tutesperantaj elementoj ol+da+ul+o, sekve, ĝi estas tute bonalingva.

CentjariĝoRedakti

Intervjuo al nova centjarulo:

- Kiu estas via sekreto por atingi la centjariĝon?

- Kara mia, sufiĉas atendi!

BoneRedakti

Paciento: „Sinjoro doktoro, antaŭ unu jaro vi konsils al mi, ke kontraŭ reŭmatismo mi evitu malseketecon.

„Ĉu tio helpis?“

„Jes, sed mi venis ĉi tien demandi, ĉu mi jam povas lavi min.“

EmoRedakti

Detalo interesas min, ke la maljunuloj ĉiam estas pretaj substreki, ke la "junuloj" ne vere estas junuloj sed fakte plenkreskuloj.

NovaĵojRedakti

Edzino demandis la edzon pri impresoj el renkontiĝo de eksaj samklasanoj.

La edzo: „Malnovaj vizaĝoj kaj novaj dentoj.“

ŜercoRedakti

Plendas pli aĝa sinjoro en trajno: „Tiu nuntempa junularo estas tute ne edukita.“

Alia sinjoro: „Kial vi plendas, ja lasis vin sidiĝi juna fraŭlino.“

„Jes, sed mia edzino ankoraŭ staras.“

MemmortiĝoRedakti

 
Se vi partoprenis tion, vi estas oldulo!

„Ĉu vi freneziĝis? Vi havas sesdek jarojn kaj deziras edziĝi al dekokjara knabino? Ja tio estas sinmortigo.“

„Pli bone mortigi sin per bela brilfrotita tranĉilo ol per aĝa rusta forketo.“

Rehavigi juneconRedakti

- Sinjoro Fedĉjo, mi timas, ke mi ne povos rehavigi por vi la junecon. Via aĝo tion ne permesas.

- Doktoro, kial rehavigi junecon? Vi nur prizorgu, ke mi daŭre fariĝu malpli juna!

Longa vivoRedakti

Kuracisto: Vi estas tute sana, vi vivos ĝis 80.

Malsanulo: Sed kuracisto, mi jam estas 80-jaraĝa.

Kuracisto: Nu, jen kion mi diris al vi!

Post multaj jarojRedakti

La kuracisto esploras iun pli aghan sinjoron:

-- Vi havas eminentan sanon, vi havas neniun malsanon. Ĉu vi havas

iun demandon?

-- Jes, mi havas, sinjoro doktoro. Kiam mi kunestas kun mia edzino, estas al mi terure varme, kaj mi ŝvitas, kaj kiam ni ripetas la aferon, tiam

estas al mi malvarme, kaj mi frostotremas. La kuracisto esploras ankaŭ la edzinon, ankaŭ ŝi estas sana. Li rakontas al ŝi, ke ŝia edzo havas kiel strangan problemon. La sinjorino respondas:

-- Ho, la maljuna frenezulo! Tio estas ja tial, ĉar la unua okazo estas en somero, kaj la alia en vintro!

MilitservoRedakti

En Francujo, en la komenco de la dua mondmilito iris soldatoj de domo al domo por serĉi virojn, kiuj ne armeaniĝis.

Salomono, 70-jara, aŭdis ke soldatoj batas forte lian pordon kaj rapide kaŝis sin sub la lito.

Edzino: "Ŝlojme, kion vi timas? En via aĝo?"

Salomono: "Oni neniam scias. Eble ili prenas ankaŭ miajn samaĝulojn por fari ilin generaloj?"

AlieRedakti

Unu maljunulo diras al la alia:

-- Ĉu vi memoras, ke kiam ni junaĝe militservis, onidire oni metadis iujn kemiaĵojn en kompoto, por ke neniu volu seksumadon.

-- Jes, mi memoras, sed ŝajne tio estis malvero.

-- Ne, mi certas, ke oni diris la tutan veron, ĉar hodiaŭ tiuj kemiaĵoj finfine ekefikis.

MaljunulojRedakti

Maljunaj geedzoj, vizitas alian maljunan geedzan paron por vespermanĝi kune. Dum la du edzinoj preparas la tablon la viroj interbabilas iomete:

Jocjo, mi aliĝis al kurso por plibonigi mian memorkapablon.

– Ho bonege! Kien vi iras?

– Mi iras ... ehm ..., kiel nomiĝas tiu floro kun la dornoj?

– Rozo.

– Dankon! Rozo, he Rozo! kie estas la kurso, kiun mi vizitas?

Saĝa trankvilecoRedakti

Estas belega dimanĉa mateno, kaj la homoj estas en la preĝejo. La pastro estas predikonta, kiam subite la grundo komencas vibri, la preĝejo ektremas sur sia fundamento, kaj fine grandega truo aperas meze de la planko.

El la fundo de la truo eliras forta sulfura odoro, kaj tiam Satano mem aperas. Ĉiuj vilaĝanoj ekkriegas kaj ekforkuregas, inkluzive de la pastro, kaj post malpli ol tridek sekundoj la preĝejo estas tute malplena... krom ke restas unu eta maljunuleto kiu sidas trankvile purigante siajn ungojn, rigardante la okazaĵon sen palpebrumo. Satano rigardas lin, sen kredi ke tia hometo povus ne timi lin.

Satano: Diru al mi, mortonto, ĉu vi ne scias kiu mi estas?

Maljunulo: Certe mi scias.

Satano: Kaj ĉu vi ne timas min?

Malunulo: Neniel ajn.

Satano, provante kompreni: Kaj ĉu vi povus diri al mi kial mia povo ne fortimigas vin kiel ĉiujn aliajn kiuj estis ĉi tie?

Maljunulo: Nu, mi estis edzigita al via fratino dum dudek kvin jaroj, do eĉ vi mem ne povas timigi min....

AmoRedakti

En klubejo por maljunuloj interparolas du sinjoroj. Subite unu demandas: — Franĉjo - ĉu hazarde en tiu ĉi semajno estas cia kvindeka datreveno de edziĝo?

— Jes.

— Kaj kion ci planas?

— Nu... por la dudekkvina datreveno mi veturigis mian edzinon al Francio.

— Vere? Kaj kion ci faros por la kvindeka?

— Hm... eble mi veturos tien por ŝin revenigi...

AlieRedakti

Riĉa maljunulo demandas sian konatulon

- Mi volas edziniĝi. Ŝi estas juna kaj bela. Kiel vi opinias, se mi anstataŭ miaj 65 jaroj, diros ke mi estas 50-jara, ĉu miaj ŝancoj plimultiĝos?

- Ĉe-ĉe, viaj ŝancoj iĝos pli multaj, se vi diros ke estas 87-jara.

DanĝeroRedakti

Iras du maljunuloj survoje kaj subite preter ili veturas per motorbiciklo senkapa viro. Ili iras plu kaj subite preterveturas alia senkapa viro. Post kvina ripeto diras unu maljunulo al la dua: „Provu meti la falĉilon sur duan ŝultron.“

PavojRedakti

Venis maljunulo ĉe kuracisto :

-Vi havas bonegan fizikan korpoenergion . Kiel vi sukcesas havi bonegan sangopremon ? Vi estas 80 jarulo!

-Mi ellitiĝas frumatene antaŭ mateniĝo. Mi ĉasas la pavojn la tutan tagon !

-Vi ĉasas pavojn? Mi ne kredas ke tio estas kialo de via bonega sanostato . Kiom da jaroj havis via patro kial li mortis ?

-Kiu diris ke mia patro mortis ?

-Ho , vi volas diri ke via patro ankoraŭ vivas ! mire kriis la kuracisto . Ja, kiom da jaroj li estas?

-Li estas 99 jaraĝa. Li estis ĉimatene kun mi en pavoĉasado . Tio bonefikas lian korpon.

- Bone , strange sed okazas . Kiom da jaroj havis lia patro , do , via avo kiam li mortis ?

-Kiu diras ke mia avo mortis .

-Ja , kiom da jaroj li estas -surprizite diris la kuracisto : Verŝajne 120

-Ne , vi maltrafis Li estas 118 jaraĝa.

-Kaj nun vi verŝajne dirus ke li kune kun via patro kaj vi ĉi-matene ĉasadis pavojn!

-Ne , tion vi dirus. Li ĉi-matene pretiĝis por geedziĝi!

-Kial li deziras geedziĝi en siaj 118!

-Li ne volas...... sed liaj gepatroj premas lin.

AmoroRedakti

Maljunulo ĉe kuracisto plendas al La sanstato

- Mi iĝis malforta en litaj aferoj...

- Nu, kion fari? En viaj sepdek jaroj, estas nature.

- Sed mia najbаro sepdek-kvin-jara rakontas ke povas tri foje dum nokto!

- Do, ankaŭ vi rakontu !

HelpoRedakti

Iam vivis sola maljunulo. Li volis planti leĝojn je Gary Glitter, sed la tero estis preskaŭ malmola kiel ŝtono, kaj en lia aĝo tia laboro estus malfacila por li. La filo de la maljunulo volis helpi sian patron sed ne povis ĉar li estis en malliberejo. La maljunulo skribis leteron al sia filo.

“Kara filo mia, mi ne plu havas bonan sanon aŭ fortecon por planti legomojn en la ĝardenon. Se vi estus ĉi tie, vi farus la laboron por mi, kaj mi ne havus ĉi tiajn problemojn. Via amanta patro.”

Post kelkaj tagoj la maljunulo ricevis leteron de sia filo:

“Kara paĉjo, je Dio, ne fosu en la ĝardeno! En la teron mi kaŝis la korpon.”

Sekvatage al la domo de la maljunulo venis multe da policistoj, kiuj fosis la tutan teron de la ĝardeno, serĉante la korpon; tamen, ili trovis nenion.

La maljunulo skribis alian leteron al sia filo kaj klarigis, kio okazis. La filo respondis: “Kara paĉjo, mi helpis vin laŭ ĉiuj miaj povoj. Ĝuu vian legomoĝardenon! Via amanta filo.”

HelpemoRedakti

Eta knabo vane provas atingi sonorileton. „Atendu, mi helpos al vi,“ diras unu maljunulo kaj premas la sonorileton.

„Bone, avo, kaj nun ni kuru.“

Ŝerco 872Redakti

Diras maljunulo en emeritdomo: „Mi dezirus vivi ankoraŭ dudek jarojn.“

„Kial?“

„Mi dezirus ĝisatendi, kiam mia nepo alveturigos ĉi tien mian filon.“

FruecoRedakti

Admonas maljunulo knabeton: „Knabeto, knabeto, ĉu vi ne komencis fumi iom tro fure?“

„Kial tro fure? Ja post momento estos tagmezo.“

PaciencoRedakti

Riĉulo fariĝis 80-jara kaj estis ankoraŭ mirinde tre sana. "Kiel okazas ke vi havas tiom bonan sanon?", demandis lin unu el liaj amikoj.

Riĉulo: "Nu, mi havas paciencajn heredontojn..."

Vidu ankaŭRedakti

Aliaj dulojRedakti

- Avidulo - bankedulo - barikadulo - blindulo - blondulo - ĉebordulo - cedulo - centpiedulo - descendulo - drogodependulo - duonsurdulo - dupiedulo - eksdrogodependulo - entrudulo - feŭdulo - fidindulo - fremdulo - grandulo - harfendulo - hejmosidulo - hejmsidulo - heredulo - hidulo - hierodulo - indulo - kalendulo - klarvidulo - koltordulo - kompatindulo - korektindulo - malordulo - malrapidulo - manĝavidulo - merdulo - mildulo - miliardulo - mirindulo - misaŭdulo - modulo - nesingardulo - nordulo - nudpiedulo - paradulo - pendumindulo - perfidulo - plandulo - platpiedulo - plurmiliardulo - ponardulo - rapidulo - rekordulo - sangavidulo - scioparadulo - sciparadulo - sendecidulo - sendependulo - senheredulo - senkonkludulo - senkredulo - senordulo - senrimedulo - sesagradulo - sidostudulo - sidulo - sintrudulo - skizoidulo - soldulo - sudulo - suicidulo - surdulo - tardulo - tedulo - tempoperdulo - toksikodependulo - trompmildulo - trompomildulo - trudulo - urborandulo - verdulo - vidalvidulo