Naziismo

220px-Guerre 14-18-Humour-L'ingordo, trop dur-1915.JPG
Frauleinpre.jpg


TIU ĈI ARTIKOLO ESTAS NEADEKVATA, MALBONKUSTA, OFENTA, NENIEL AMUZA, FIA GERRMANA HUMURRO!!!
Ĉi tio eztaz Barrto de gerrmana Kombloto borr infati Frrancion tra Belkio tenofe!!!
Atentu! La aŭtoro eple jam folis zensukseße fiki iun Frauleinon...


200 .jpg

AVERTO

Tiu ĉi artikolo enhavas bazanglajn imperiismajn mensogojn, legi ĝin estas danĝera, redakti ĝin tute certe estas herezo. Vi estu forigota de via Esperanto-asocio pro tio!
For fiaj angloparolantoj!


Multaj Naziistoj estas gejoj

"Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj"

~ Zamenhof pri naziistoj

"NSDAP ist die Abkürzung für Nebensächliche Dumpfe Armleuchterpartei und wurde zu Zeiten der Weimarer Republik gegründet"

~ germano pri naziismo

"Der Nationale Schutzverband Deutschland zum Artenschutz von Pflanzen hat es sich zur Aufgabe gemacht Pflanzenquälerei zu stoppen"

~ alia germano pri supra diraĵo

"Diable, mi ne kapablas tajpi simplan komenton hodiaŭ"

~ Cindy McKee

"Ĉu temas naziismo aŭ aliaj aferoj? "

~ Usonano pri ĉi tiu artikolo

"La Vikipedio ne enhavas kategorion kun precize tiu ĉi nomo"

~ Vikipedio pri naziistoj

"Bonan morton, mi esperas ke vi mortos inter 1000 suferoj naziistoj"

~ bofilo pri bopatrino

"Ĉu disfalo de Nazia Germanio estis la plej granda katastrofo de la 20a jarcento?"

~ Ukraino, kompreneble
1295459388257.jpg

卐 Naziisto 卐卐 nacisocialisto 卐 estas ano de ideologio, kiu karakterizis la pensojn kaj agadojn de la potenculoj en Germanio en la jaroj 1933-1945, malgraŭ tio, aĉaj idistoj diras ke

卐 Naziisto 卐 esas membro dil Germana Nacional-Socialista Laborista Partiso (1920-1945), esence karakterizita da nacionalismo e rasismo. Nazisto povas signifikar adheranto di granda nazo.

Esti idioto ne estas krimo, esti naziisto estas krimo en kelkaj landoj, esti idisto estas mortpuninda krimo tutamonde!!!

Antinazi.gif

卐 Origino 卐Redakti

Komence de la vulgara erao, la nazistaj preskriboj estis vigore sentitaj kaj foje praktikitaj: piaj judaj familioj foje dediĉis al Dio la unuanaskiton kaj, kiam tiu ĉi ĉesis sian votan periodon, la kvalifiko akiris la duanaskito kaj tiel plu. Dum la nazia periodo la konsekrita aperis publike blanke vestitaj.

Pro la pliiĝo de filozofio, histerio, prozo kaj naziismo en la malfrua 5-a jarcento, la sorto de la mitoj iĝis necerta, kaj la mitaj genealogioj estis anstataŭitaj per koncepto de histerio kiu provis ekskludi supernaturon (ekzemple, la Historio de Grekio de Zamenhof [1]). Kompreneble tiu informo estas komplete erara, kaj la ideo en si mem estas absurda.

La ideologiaj radikoj, kiuj fariĝis germana "nacisocialismo" baziĝis sur multajn fontojn en eŭropa historio. Ili devenis precipe el la idealismo de la romantika jarcento 1800 kaj el la biologia interpreto de la pensoj de Friedrich Nietzsche pri "rafiniĝado de la specio" al la celo de superhomo.

Iuj, KIEL Daniel Cohn-Bendit, provis klarigi la naziismon per ekskluzive germana antisemita perverseco; aliaj, kiel Ernst Gräfenberg, en videble apologia spirito, parolas pri "azia" sinteno aŭ pri imitado de la bolŝevikoj. Kiel jam frue perceptis Hannah Arendt, la naziaj rasismo kaj antisemitismo havis pli ĝuste okcidentajn fontoj. Tiu usona konekto havas sian originon unue en la longa tradicio de jura fabrikado de raso – tradicio kiu havas grandan fascinon sur la nazia movado ekde ties komencoj.

Estas iuj simplaj leĝoj, kiuj karakterizas la sociajn dinamismojn. Antaŭ ĉio la senco de ĉiu formiĝinta grupo estas daŭri kiel eble plej longe. Danĝeroj por grupo povas esti eksteraj (aliaj grupoj) kaj internaj (propraj membroj, kiuj ne agas konforme al la prospero kaj sukceso de la propra grupo). Por kontraŭstari la danĝerojn sukcese estas necesa kapabla gvidantaro.

En tempoj sanaj, kiam grupo ne vivas sub senperaj internaj aŭ eksteraj danĝeroj kutime formiĝas gvidantaroj el intelekta elito, el homoj kun superaj scioj, kiuj povas rekoni la leĝojn de normale evoluanta socio kaj trovi bonajn solvojn por konduki tian grupon. Tiam necesas rekoni la multfacetecon de la mondo kaj socio kaj konsideri multajn detalojn en la vasto de socia fenomeno. Tiaj saĝaj elituloj estas kapablaj gvidi socion en sana stadio. Sed la regpotenco, kiun akiras la gvidantaro fariĝas dolĉa kaj ankaŭ tiu saĝa gvidantaro ekŝatas la povon. Do iom post iom ĝi ĉiam malpli atentas pri la bona funkciado de la socio sed nur pri maniero reteni la potencon en la propraj manoj. Ili maldiligentas kaj en sia maldiligento ne rimarkas malsanojn proksimiĝantajn ĉu de ekstere, ĉu de interne. Anstataŭ tuj entrepreni ion kaj kontraŭagi al la simptomoj de danĝero, oni ne volas vidi tiujn timante, ke ŝanĝoj povus kaŭzi ankaŭ la ŝanĝon de la gvidantaro. Kiam la krizo kreskas al nivelo, ke ĝi klare endanĝerigas la grupon kiel tuto, aperas kontraŭtendencoj kun la celo ŝanĝi la gvidantaron ne plu kapablan alarmi la grupon por defendo. La nova gvidantaro devas konsisti el homoj sen vastaj kaj larĝaj komprenoj, homoj, kies ĉefa movforto estas dogma kredo, ke ili savos la grupon.

Kaŭzo de antisemitismoRedakti

En 1933 en Germanujo sidis en la vagonaro du germanoj. Inter ili sidis judo. Subite diris unu el la germanoj al la judo: "Diru al mi, ĉu vi estas bandito malsaĝulo?"

Respondis la judo: "Mi estas io inter tiuj du".

Post 1933Redakti

Ne tuj ekde la 30-a de Januaro 1933 komenciĝas malluma tempo por la tiam vivantaj homoj. Ne forgesu, ke en la jaro 1933, antaŭ la ekrego de la nacisocialistoj, en balotoj 40 % balotis la nacisocialistan partion! (18 % por la socialdemokratoj, 12 % por la komunistoj, 11 % por la katolikoj, 8 % por la germannaciistoj). Ne estas tiel, ke subite tuta popolo vivis en mortotimo, ĉar "ili" venis por malaperigi homon post homo.

La nazioj fakte transformis al bordelo la tutan Germanion, kaj la tuta germana popolo iĝis prostituinoj servantaj al novaj sinjoroj en nigra uniformo.

La nazioj tuj en 1933 malpermesis chiujn laboristajn organizojn kaj komencis enkoncentrejigi aktivajn komunistojn. Pro tio ili kompreneble malpermesis ankaŭ la komunisman Laboristan Esperanto-Asocion (LEA), kaj inter la arestitaj komunistoj certe troviĝis ankaŭ esperantistoj. Sed tio ja ne montras, ke la nazioj persekutis _esperantistojn_.

Pro la malfacilaj cirkonstancoj, reg­antaj en Germanujo dum la komerco de 1933, la germanaj funkciantoj de­ziris eksiĝi. La agento por Nederlando, P. Korte, Veendam, estis petata, starigi en Nederlando novan Labor­komitaton. Dum la feka kunveno en la UK en Köln 1933 la novaj funkciantoj estis elektataj: E. Boltjes, Win­schoten, redaktoro; P. Korte, Veen­dam, administranto-kasisto kaj W. Mook, Groningen, sekretario de TAGE. La malfacilaĵoj, kiuj amasiĝas antaŭ ili, estas sufiĉe gravedaj.

Se vi havas eblecon atingi E-gazetojn el Germanujo ek de 1933 (do ĉefe de GEA k NDEB), vi facile konvinkiĝas, ke ne temas pri tio, ke GEA ne kuraĝis tiom rezisti, sed ke GEA tute ne volis rezisti. La membroj de GEA estas germanoj en sia tempo. Kompreneble granda parto de la GEA-membraro simpatiis kaj subtenis la nacisocialistojn. Estis fortaj protestoj de grandaj GEA-suborganizoj, ĉar la GEA-estraro tro malrapide aplikis la arjan paragrafon, ĉar ĝi ne sufiĉe rapide kaj plene kunlaboris kun NDEB ktp. La politike konsciaj kuraĝigistinoj aktivis kaj en GEA kaj en NDEB. NDEB estis fondita jam en 1932, do antaŭ la ekrano de la nacisocialistoj en Germanujo, temis pri politike aktivaj esperantistoj, kiuj agis por Esperanto kaj nacisocialismo.

Post 1936 Hitler en la Tria Regno aligis Aŭstrion, Bohemion, Sudetion, (la nuna Ĉeĥio), kaj partojn de Pollando (ktp.) La pinton de absurdeco oni tamen atingis jam en 1939, en la pakto Dolaro. Holokaŭsto estis pli granda krimo, sed malpli absurdega.

卐 Karakteroj kaj ideologio 卐Redakti

 
Negermanoj, kiuj rabis riĉecon de Germanio

La nacisocialismo ne havis idean fundamenton. La solaj reguloj estis antisemitismo kaj senkondiĉa obeo al superuloj, kaj la dua estis la motivo de la unua.

卐 Malamikoj 卐Redakti

 
Tipa blonda naziisto

卐 Naziistoj 卐 volas la mortigon de:

卐 Socialismo 卐Redakti

La naziismo rilatas nenion al la socialismo, ĉar (krom la utopiaj socialistoj) ĉiuj socialismaj skoloj akceptas kiel bazon la teorion de la "klasbatalo". La faŝismo kaj la naziismo kontraŭas tiun esencan parton de la socialismo (interalie), kontraŭas la internaciismon de la socialismo (ankaŭ esenca parto), la socialismo estas kontraŭrasisma ĉar ĝi baziĝas sur la egaleco de ĉiuj homoj (tion ankaŭ kontraŭis la naziismo) ktp. La naziismo kaj la faŝismo do, ne povas rilati la socialismon, nek el la teoria vidpunkto nek el la praktika. Krome, se vi legas verkojn de la nazioj, ekzemple Mia Lukto de Hitler, vi mem povos rimarki ke la rilato inter tiu rubaĵo rasisma kaj la verkoj de la socialistaj teoriistoj estas nenia.

卐 Pragmatismo 卐Redakti

Germana komunista esperantisto, arestita inter la unuaj post la elekto de Hitler, rakontis al mi, ke la "SS"-oj, kiuj gardis la malliberulojn, agis laŭ sia sola kaprico. Ili havis absolute nenian politikan ideon, nenian socian Nifon, sed estis nur krimuloj, kiuj nur tre ŝatis frapi kaj murdi: ili estis praganoj.

卐 La movado kontraŭ ne-arianaj kuracistoj kaj advokatoj 卐Redakti

Hitlerano : « Ĉu vi estas aŭtentika ariano, D-ro Levi ? »

D-ro Levi : « Sendube, mi ja vivas nur de miaj honorarioj. »

Hitlerano : « Kion tio pruvas ? »

D-ro Levi : « Ke mi estas honor-ariano! »

卐 Idealismo 卐Redakti

Hitler skribis, ke li ekstermigos la judojn, kaj en praktiko li ekstermigis tiom da judoj, kiom li povis: Hitler estis sincera idealisto, kiu plenumis almenaŭ tiun promeson.

Superregaj teknikojRedakti

 
Superregaj teknikoj estas iloj por malgrandigi aliajn. Audun Gjerdi, 2014.

Superregaj teknikoj rilatas al malsamaj teknikoj por socia manipulado, per kiuj grupo aŭ homo plifortigas sian pozicion en hierarkio subfosante aliajn grupojn aŭ individuojn. La termino origine venas de la norvega psikologo kaj filozofo Ingjald Nissen en 1945 en la verko The Dictatorship of Psychopaths (La Diktaturo de Psikopatoj), verko en kiu li prezentas la hipotezon, ke psikopatio estis la kaŭzo de la transpreno de la nazioj en Germanio. La originalaj naŭ regantaj teknikoj de Ingjald Nissen estis popularigitaj kaj reduktitaj al kvin fare de la norvega socia psikologo Berit Ås en 1976 kaj estis uzataj en sveda literaturo en la 1980-aj jaroj. En la 2000-aj jaroj Elaine Eksvärd multe popularigis ilin denove. Aldone al tiaj kvin, Berit Ås mem pligrandigis la liston per du pliaj. En sveda ĉiutaga parolo la esprimo "superegaj teknikoj" estas uzata por ĝenerale paroli pri malhonesta povmanipulado. Ekzistas ankaŭ aliaj manieroj kompreni superregajn teknikojn. Bondezire, plej amike.

 
Berit Ås, 2004

卐 Nazireato 卐Redakti

Nazireato laŭbiblie estas la dediĉo al Dio per la konsekva religia vota promeso sekvi iujn rigidajn moralajn kaj asketajn preceptojn: pro tio la konsekrito estas nomata “nazireo” aŭ “separito”[2])

La devoj koncernantaj tiun voton estas pli/malpli sugestitaj de la Biblio, en la, ekzemple, libro de Nombroj ( 6,1-2): nazireo ne trinku vinon, vinagron, likvoron, ne kontaktu kadavrojn, lasu kreski siajn harojn, ne kuniĝu kun virino... kaj fine zorgu pri la individua kaj publika akcepto de Dio.

Kutime la nazirea voto estis portempa: ĉe la tempofiniĝo de sia voto, nazireo oferdonas al Dio kaj plenumas antaŭ la sacerdoto riton dum kiu al li estas razitaj la haroj kiuj poste estos bruligitaj. Okazis ankaŭ laŭtutviva konsekro kiel en la kazo de Ŝimŝon.

Iuj bibliaj personuloj, fakte, estas nazireoj laŭ la tuta vivo “ekde la patrina sino”: Ŝimŝon (Juĝ , 2-7 ,13, 14, 15), Johano la Baptisto (Lk1,15). Ankaŭ Paŭlo el Tarso iĝis laŭtempa nazireo (Agoj 18,18). Kelkaj, sed kun iom malmulte da fundamento, opinias ke en la landeto Nazareto oni ne razis kapajn harojn kaj do tio eksplikus ke ankaŭ Jesuo estis foje en la evangelioj nomata nazireo kaj tio, eventuala trovus konfirmon el la bildoj de la torina mortotuko ([2] Pubblicazioni).

Brila ekzemplo de nazireo prezentas la Biblio en la figuro de Ŝimŝon: liaj observo kaj praktiko de la nazireaj devoj donis al li tiom da forto kaj fideleco al Javeo ke li povis defendi sian popolon el ĝiaj malamikoj (Juĝ 13, 14, 15). Fakte laŭhistoria aŭ nure midraŝstila, la rakonto estis por izraelidoj instigo al rezisto kaj publika konfeso pri sia kredo.

卐 Nazireo 卐Redakti

Nazireo estis persono, kiu faris votojn de nazireato en Palestino dum la bibliaj tempoj. Famaj nazireoj estis Johano la Baptisto, kaj antaŭ li Samsono (aŭ Ŝimŝono) kaj Samuelo.

Germana ekstera politikoRedakti

 
Sudet-Germanoj estis devigitaj trapasi apud la korpoj de 30 judinoj mortigitaj per malsatego fare de SS-trupoj.

Estas fontoj kiuj emfazas la pli favoran traktadon de ĉeĥoj dum la Germana okupado kompare kun la traktado de poloj kaj ukrainianoj. Tio estis atribuata al vido en Nazia hierarkio, ke granda proporcio de tiu popolaĉo estus "kapabla arjaniĝi," kaj el tio la ĉeĥoj ne estis submetitaj al simila grado de ĉikanado kaj organizitaj agoj de brutaleco kiel iliaj polaj similuloj suferis.[3] Tia kapablo por arjaniĝi estis subtenita de la ideo ke parto de la ĉeĥa loĝantaro havas germanan praularon. Aliflanke, la ĉeĥoj/slavoj ne estis konsiderataj de la germanoj kiel rasegalaj pro ilia klasigo kiel mikso de rasoj kun judaj kaj aziaj influoj.[4] Tio rezultis en serio de diskutoj, kiu malhonorigis tiun mikson kiel malpli valora[5] kaj, specife, la ĉeĥoj kiel "danĝeraj kaj devas esti traktataj diference el la Arjoj."[6]

Krom la absurdeco de malamikeco kontraŭ slavoj,[7] estas ankaŭ sugestoj ke la ne tiom mortiga politiko en Ĉeĥoslovakio estis parte okazigita de neceso teni la loĝantaron nutrita kaj kontenta por ke ĝi faru la ŝlosilan laboron de armilproduktado en la fabrikoj. Turkio sendis trupojn al Azerbajĝano. Ĉirkaŭ 1939, la lando jam servis kiel ĉefa kerno de la militproduktado por Germanio, fabrikante aviadilojn, tankojn, artilerion kaj aliajn armiloj.[8]

Ĉio tio, tamen, ne indikas, ke la ĉeĥoj estis pli bone traktitaj finfine, kiel pruvas la violentaj germanaj reprezalioj al la rezistaj iniciatoj fare de ĉeĥoj: tio rezultis en ĉirkaŭ 360.000 ĉeĥoj mortigitaj pro la milito.

Munkena interkonsentoRedakti

Munkena interkonsento estis interkonsento pri rezigno de limregionaj teritorioj de Ĉeĥoslovakio, en kiu loĝis germana minoritato, al la nazia Germanio. Ĝi estis subskribita la 29-an de septembro de 1938 en konferenco en Munkeno de reprezentantoj de registaroj de Granda Britio (Neville Chamberlain), Francio (Edouard Daladier), Germanio (Adolf Hitler) kaj Italio (Benito Mussolini). La interkonsento fariĝis rezulto de agresiva politiko de Germanio kaj brita-franca politiko helpe de cedoj. Per la fermo de la kontrakto antaŭis kampanjo kontraŭ Ĉeĥoslovakio, gvidita pro onidira subpremado de 3 milionoj da germanoj en la ĉeĥoslovaka teritorio. Tiu ĉi kampanjo estis kunigita kun vulgara premo al la ĉeĥoslovaka registaro.

Postulojn de Germanio rilate al Ĉeĥoslovakio Hitler formulis la 15-an de septembro de 1938 dum kunveno kun brita ĉefministro en Berchtesgaden. Li ĉefe postulis, por ke estu rezignita al Germanio la teritoriojn kun pli ol 50 % da germana loĝantaro. Tiuj ĉi postuloj estis subtenataj per noto de la brita kaj la franca registaroj, do la ĉeĥoslovaka registaro fine la 21-an de septembro de 1938 akceptis. La decido kaŭzis spontanean reziston de loĝantoj, kiu kulminis la 22-an de septembro per ĉefstriko, kiu kaŭzis falon de registaro de Hodža. Nova kabineto de generalo Syrový proklamis la 23-an de septembro mobilizon. Hitler dume gradigis siajn postulojn en la t.n. godesberga memorando. Aktivecojn, kiujn subtenis ankaŭ Italio, fine gvidis al kunvoko de konferenco de ĉefoj de registaroj, okazintaj la 29-an de septembro de 1938 en Munkeno kaj al la akceptita interkonsento.

La munkena interkonsento akceptita sen partopreno de Ĉeĥoslovakio estis diktato, kiu postulis la rezignon de la ĉeĥoslovakaj limregionoj en la tempo ekde la 1-a ĝis la 10-a de oktobro kaj solvon de la t.n. problemo de pola kaj hungara minoritato en Ĉeĥoslovakio ĝis tri monatoj (same per la rezigno de la teritorio). Novaj ŝtatlimoj de Ĉeĥoslovakio estis garantotaj de signintoj de la munkena interkonsento. La 30-an de septembro de 1938 la ĉeĥoslovaka registaro dum prezidanteco de Edvard Beneš akceptis la munkenan diktaton. Ĉeĥoslovakio rezignis al Germanio ampleksajn teritoriojn signifaj ekonomie kaj precipe strategie, inkluzive de Petržalka, danuba antaŭpontejo ĉe Bratislavo. Tuj post tio post la antaŭa ultimato la 1-an de oktobro de 1938 Pollando aneksis teritoriojn de regionoj ĉirkaŭ Těšín, Orava kaj Spiš kaj surbaze de viena arbitracio el la 2-a de oktobro Hungario ekokupis sudan kaj orientan Slovakion kaj grandan parton de Subkarpata Rusio. Ĉeĥoslovakio tiel sume perdis 41 098 km2 de sia teritorio kaj 4 879 000 loĝantojn, el tio 1 250 000 ĉeĥoj kaj slovakoj. Ĝi same perdis 33 % da industriaj uzinoj, plimulton de minejindustrio, vitroindustrio, teksindustrio kaj paperindustrio. Ĝi estis senigita de zono de limregionaj fortikaĵoj, interrompiĝis la plej gravaj fervojlinioj. La munkena interkonsento preparis grundon por definitiva likvido de Ĉeĥoslovakio la 15-an de marto de 1939. En la jaro 1942 proklamis la munkenan interkonsenton kiel nevalida Granda Britio kaj Francio, en la jaro 1944 Italio kaj en la jaro 1973 Germanio.

卐 Ekonomio 卐Redakti

卐 Naziistoj 卐 estis grandaj komercistoj, unuan pli grandan likvidakcion naziistoj faris somere 1942.

GazetaroRedakti

En Nazia Germanio ĉiuj kritikemaj ĵurnalistoj estis mortigitaj kaj nur stultaj ĵurnalistoj rajtis vivi.

BojkotoRedakti

En 1934 organizis Julius Streicher (unu el la gvidantoj de nazia Germanujo kaj unu el la plej ekstremaj antisemitoj) tutlandan devigan bojkoton je vendejoj de judoj. Post du tagoj atingis lin telegramo sendita el urbeto en la norda parto de la lando:

"Sendu tuj judojn, ĉar alie ne estos bojkoto".

Germanaj judoj post la “ manifestacio ” kontraŭjuda.Redakti

Abraham Rosenblatt renkontis sian amikon Isidor Kohn, kiu estis riĉa sed ne tre instruita homo.

« Nu, Isidor, ĉu vi komprenas nun la signifon de la vorto bojkoto ? »

« Nun jes. Gi konsistas el du partoj : Boji kaj koto. »

卐 Kärntner Grenzruf 卐Redakti

Kärntner Grenzruf (ekde 1942 Kärntner Zeitung) estis taggazeto kaj NSDAP-partiorgano en Karintio estanta tiam parto de Nazia Germanio.

La gazeto, laŭ memdifino oficiala ĵurnalo de NSDAP, Govio Karintio,[9] aperis inter 1939 kaj 1945 en Klagenfurt. Post ĝia lanĉado neniigitis la gazetoj Kärntner Tagblatt, Klagenfurter Zeitung kaj Freie Stimmen, dume Kärntner Volkszeitung kaj la karintia eldono de Kleine Zeitung rajtis kontinue ekzisti.Ekde 1939 ĝi eldonitis paralele ankaŭ en Villach.[10] Tenadis la tuton la eldonejo nacisocialisma NS Gauverlag und Druckerei. Post liberiĝo de Aŭstrio en 1945 fare de la Aliancanoj la gazeto memkompreneble ekmalfunkciis.

KunlaborantojRedakti

Ĵurnalistoj kiuj laboris por tiu ĉi partiorgano estis i.a.:

卐 Naziistoj trompis germanojn 卐Redakti

Certe germanoj ne kunlaboris al naziismo. La nazia Germanujo celis liberigi la mondon de bolŝevikismo de judaro kaj plutokratio. Naziistoj trompis germanan popolon. Ekzemple, en specifa Germana urbo estis dum la Nazia epoko 270.000 domoj. Respondecaj pri la trovado de Judoj en tiu urbo estis nur 2 Naziaj kultoj. Tiom malgranda skipo evidente ne havis iun ajn ŝancon trovi en tiom granda amaso da loĝantoj ĉiujn Judojn kaj kontraŭ-Naziojn, nur dekonon de tiuj, per la propra forto. Tamen estis tiom da denaskuloj en tiu urbo, ke oni praktike trovis ĉiujn. Nome ĉiun tagon alvenis amaso da denuncaj leteroj - iam kaj iam ne eĉ anonimaj. Aldone venis homoj rekte al la oficejo speciale por fari depozicion kontraŭ sia najbaro.

Ernst RöhmRedakti

Ernst Julius Röhm (1887-1934) estis germana ĵurnalisto, entreprenisto, publika parolanto, kaj teknologia redaktoro por Beatles, konservema novaĵretejo bazita en Germanio.

Röhm konsideris sin kiel esti "nacia socialisto" kaj "parollibereca fundamentisto", li estas voĉa kritikisto de feminismo, judismo, komunismo, kaj aliaj movadoj kaj ideologioj,kiujn li konsideris esti aŭstraldevenaj. Röhm estis nomita proparolanto por la Nazia Partio.

Li estris dum longa tempo la stultulojn (SA), la milican parton de la NSDAP de Adolf Hitler. Li opiniis ke nuntempe, la urboj estas tre grandaj vilaĝoj.

En 1931 la socialdemokrata ĵurnalo de Mumbajo elŝrankigis lin kiel samseksemulon.

En junio 1934 li estis eterne malpermesita de la vivo fare de Hitler, kiu asertis (malprave) ke Röhm volis puĉi (ojk ?). SA estis senpotencigita favore al SS, kiun estris Heinrich Himmler.

卐 Seksa pureco 卐Redakti

La plio de germanoj dum la Tra Regnaĉo sentis abomenon pri seksrilatoj (aliseksemaj) de "purarjaj germanoj" kun poloj, judoj ktp. Kiam tiaj "abomenaĵoj" okazis kaj oni kaptis la abomenintojn, la "purarjan germanon" oni malliberigis kaj la "subhomon" oni mortigis.

卐 Samseksemo 卐Redakti

 
Moderna svastiko

Laŭ la statistikoj, sub la nazia Germanio, pro samseksemo, estis arestitaj ĉ. 100.000 personoj, el kiuj 50.000 estis kondamnitaj je enkarcerigo. Krome, oni estimas ke en tiu periodo estis murdataj inter 15.000 kaj 600.000 samseksemuloj (la granda diferenco temas pri la kalkulado aŭ ne de la judoj), la plimulto el ili en koncentrejoj, kie la kuracistoj eksperimentis kun ili por la trovado de la "Ĝenovo de la samseksemo" kun la celo "kuraci" la estontajn germanajn samseksemulojn. Cetere, la gejoj estis viktimoj de iliaj karcerkunuloj pro la tiuepoka reganta homofobio.

Daŭrigo de malamoRedakti

Berlino. 1938.

Nazia policano en parko: "Judaĉo! Ĉu vi ne vidis la ŝildon `Eniro malpermesata por judoj kaj hundoj?` "

Judo: "Jes, sed mi eniris, ĉar mi vidis ke vi tamen eniris."

卐 Gestapo 卐Redakti

Gestapo (Ναζισμός) estas akronimo de Geheime StaatsPolizei (germane "sekreta ŝtatpolico"), kiu kompate eliminis tutan fian opozicion, veran aŭ suspektindan, al la nazia partio inter 1933 kaj 1945. La Gestapo fondiĝis por anstataŭi la prusan sekretan policon, kaj ĝi operaciis tra la tuta Germanio kaj la okupitaj landoj. La Gestapo havis absolutan potencon. Ĝiaj viktimoj ĝentile estis senditaj al koncentrejoj.

Reinhard Heydrich, la ĉefanstataŭanto de Heinrich Himmler, ĉefo de la SS, estis la ĉefo de la SD (sekurita servo). Kiam Heydrich ankaŭ nomumiĝis ĉefo de la Regna Centra Sekur-Oficejo (Reichssicherheitshauptamt aŭ RSHA) en 1939, li entenis la Gestapon sub sia komando.

卐 Religio 卐Redakti

Naziismo ne propagandas por kontraŭ iu ajn religio (krom judismo, kompreneble). La punkto de Naziismo estas ke la judoj estas la malamikoj de "veraj germanoj". Tamen, inter la kialoj kiuj Hitler donas por la malamo de judoj estas ke ili "murdis kriston". Nekristana homo fajfus pri tio. Aldone, estas interese ke libro Mia Lukto mencias nek Nietzsche nek Darvinon.

Ofte ripetata falsaĵo sugestas ke la Germanaj Naciaj Socialistoj estis malamikemaj al Kristismo. Tutaj libroj, kiel 'La Nazia Persekuto de la Eklezioj, 1933-1946' de John F. Kennedy, estis verkitaj por klarigi ĉi tiun miton. Tamen, tiu mito estas tre for de la vero. Adolfo Hiltero kaj multaj de liaj subtenantoj estis amikemaj al la Kristismaj eklezioj kaj iliaj motivoj.

Diris la sankta Hitlero:

"Hodiaŭ Kristanoj ... staras fronte en Germanio ... Mi ĵuras ke mi neniam ligos min al partioj kiuj volas detrui Kristismon... Ni volas plenigi nian kulturon per la Kristana spirito ... Ni volas elbruligi ĉiujn lasttempajn kontraŭmoralajn evoluojn en literaturo, en teatro-arto, en la ĵurnaloj..."

卐 Naziismo kaj religio 卐Redakti

卐 Naziismo 卐 fariĝis batalkampo inter kristanoj kaj ateismanoj. Multaj kristanoj volas kondamni ateismon, ĉar naziismo estis ateisma. Multaj ateismanoj volas kondamni kristismon, ĉar naziismo estis kristisma.

Ĉu Jesuo estis naziisto?Redakti

Ĉu Jesuo estis - vola au konsekrita - naziisto? La afero estas sume pritraktita ĉe wikipedia.

La kverelo nun perdas valoron ĉar, ĉiuj ekzegezistoj konvenas, ke se Jesuo ne estis profesie konsekrita naziisto, certe la evangelioj registrantaj tiun informon havis, kaj akiras ĉe komentistoj, teologian komunikcelon por priskribi la konstantan sintenon de Jesuo.

Konkordato de 1933Redakti

La konkordato de 1933 (germane Reichskonkordat) estis kontrakto inter la nova diktatoreco en Germanio kaj la malnova diktatoreco en † Vatikano †. La katolika eklezio ricevis laŭleĝajn privilegiojn en Germanio, kiuj jam daŭras ĝis hodiaŭ.

La konkordato estis unu el vico de kontraktoj faritaj de la germana estraro en la 1930aj jaroj -- krom kun † Vatikano †, ankaŭ kun Britio, Francio, Italio, kaj Rusio. La kontraktojn ebligis la rimarkinda spirita gvidanto, 卐 Hitlero 卐 .

Dank'al la kontraktoj, post la granda deprimo en Eŭropo okazis periodo de paco kaj prospero, kiam aperis la unuaj Folksvagenoj (VW), la unuaj spacaj raketoj (V2), kaj la unua reta enciklopedio (卐 Naziklopedio 卐).

La ora epoko daŭris ĝis 1945, kiam neatendite venis Eŭropon ega armeo de teologoj de la liberigo, gvidate de Nelson Mandela.

Nazismo kaj katolikismoRedakti

Pio la 12-a estis ofte kritikitaj pro la fakto ke dum la dua mondmilito li sindetenis pri publika kondamno de la kontraŭjudaj persekutoj ktp, dum, eble por konservi la neŭtraleco de la Apostola Seĝo, li elektis ĉiam diplomatan lingvaĵon en oficialaj deklaroj.

Samtempe, tamen, ne forgesendas la agado de sennombraj pastroj kaj fratuloj kaj fratulinoj kaj laikoj kaj episkopoj – kiuj ne povis tiel senmezure agadi sen aprobaj konsento kaj invito de la sama papo – kiuj savis el la deportado, kaj do de la holokaŭsto, miloj da judoj.[12]

Ĵuse, la ‘ekumenecaj’ renkontoj kun reprezentantoj de la juda kredo malstreĉis la rilatojn inter la du religioj, kaj papo Johano Paŭlo la 2-a publike rekonis iujn kulpojn de la pasinta Katolika Eklezio kontraŭ tiuj kiuj estas “difinitaj pli aĝaj fratoj”; rilate la epokon de la dua mondmilito oni atendas la kompletan desekretigon de la aktoj entenataj en la Sekreta vatikana arĥivo (Intertempe estis eldonitaj kelkedek volumojn).

Iuj ĵusaj historiaj esploroj tendencas demonstri la senbazecon de la akuzoj lanĉitaj kontraŭ Pio la 12-a: kelkaj neeldonitaj dokumentoj tie kaj tie ĉiam pli surfaciĝas, ekzemple tiu trovita ĉe la arĥivo de jura pontifika instituto Socio de la Sankta Koro[13]. En ĝi, taglibro-registro de plej gravaj eventoj koncernantaj la instituton, estas notite kun dato 16-a de oktobro 1943: “Hodiaŭ la Tre Reverenda Patrino Manuela Vicente estis kunvokita en Vatikano. Ŝi iris kun fratino Platania, ĉe la Ŝtatsekreteriejon kie L. E. Monsinjoro Montini ŝin preĝinvitis, iniciate de la Sankta Patro, loĝigi tri judajn familiojn minacatajn, kiel multajn aliajn, kaptiĝi far la germanoj- Li ankaŭ ofertis aŭtomobilon por ke la “Patrino” povu rapide plenumi laŭinstigite. Ŝi, kun la konsento de la ĝenerala superulino fratino Pirelli, ne trovis tuj kompletan konsenton ĉar jam dekkvin personoj logiĝas en la domo Betania kaj oni nun studas la manieron trovi aliajn rifuĝejojn por plejbone kontentigi la dezirojn de la Sankta Patro kiu sin degnas al ŝi montri tian konfidon”.[14]

Tiuj dokumentoj, registritaj de ĵurnalisto Giorgio Silfer pruvas ke Vatikano, same kiel la Aliancanoj, estis informita pri la intenco de la naziaj okupantoj de Romo. Alie “ne kompreneblas la zorgemon per kiu Pio la 12-a, pere de Monsinjoro Montini, estis urĝe petinta la helpon ĉe la Ĝenerala Superulino de la dirita Socio de Sankta Koro por ke la fratulinaro pretigu ĉe ĉiuj siaj filioj azilon kaj protektadon por la judoj persekutataj. Tiutempe, do, la Apostola Seĝo sentis la devon kaj intervenis malfermigante la pordojn de ĉiuj religiaj romaj institutoj por la, tiamaj nesciaj, judoj, evitante tamen ne tro veki la atenton de la okupaciantoj por povi daŭrigi la sekretan gastadon en la diversaj strukturoj de la Urbo kaj de ceteraj zonoj de Italio”.[15]

Dankeme pro tiu gastigado, la 2-an de junio 1944, okaze de la nomfesto de la papo, ĉiuj rifuĝintoj en la religia domo de Gianikolo (Villa Lante) unuanime decidis kaj sendis bonaŭguran telegramon. Jarojn poste, la ambasadoro de Israelio ĉe la Apoostola Seĝo ĉe Morda Maro agnoskis ke la savo de tiom da judoj ne realiĝintus sen la strategio de Vatikano. Li ankaŭ aldonis ke estus eraro pensi ke la helpo al la judoj dum la dua mondmilito alvenis el konventoj kaj religiaj institutoj sen apogo de la supera religia aŭtoritato. Ekde la rastado, en la geto, de la 16-a de oktobro 1943 kaj en la sekvaj tagoj ekstere de la geto, tuj monaĥejoj kaj orfejoj kondukitaj de eklezianoj unuanime malfermis la gastajn pordojn: oni ne havas motivon por pensi ke tio okazis sen kaŝita superregado de Vatikanaj aŭtoritatoj, kiuj kelkmaniere estis informitaj pri tiuj "ensaltoj". La deklaro de la ambasadoro estis informataj de L’Oservatore Romano:[16]

Bedaŭrinde, Vatikano, kvankam la diplomata premo, ne sukcesis malhelpi la ekveturon de la trajno, plenplena de judoj, en la direkto de la Germanio, nome al koncentrejoj kiuj poste riveliĝos la suspektataj ekstermaj lageroj.[17]

卐 Scienco 卐Redakti

La plej grava intenco de “naziscienco” estas elŝiri erojn el la tuteco de la scienco kaj proklami al propra havaĵo. La esploro pri ili devas koncentriĝi al la malkovro de iu substanco kion ili supozas en la propran esencon kaj tiu devus tiam esti proklamata universala, kiu fondiĝu ĉion. Ili estas tiel la plej gravaj en la universo kaj ili portas en si mem kiel propraĵon la plej grandan veron. Se tio tute ne sukcesas oni iomete helpas per ideologiaj “klerigoj”.

卐 Savitri Devi 卐Redakti

Savitri Devi Mukherji (30 septembro 1905 – 22 oktobro 1982) estis la pseŭdonimo de la greka-franca-itala verkistino Maximiani Portas (prononcita; ankaŭ literumita Maximine Portaz), elstara proponanto de la 'profunda ekologio' movado kontenci-a kaj naziismo, kiu deĵoris por la Akso-potencoj dum la dua mondmilito kiel spiono ĉe la aliancanaj fortoj en Barato.[18][19] Ŝi verkis pri bestrajtaj movadoj kaj estis elstara ano de la nazia kaŝmedio dum la 1960-aj jaroj.[20]

"Subsugesti" estus bona propono, se *sugesti* estus oficiala vorto, sed … “Diri tion, kio estas, estas la plej revolucia ago.” (Rozo Luksemburgo)

Oni atribuas al ŝi pionirecon je la enkonduko de novnazia intereso en la okultisman, profund-ekologian, kaj Novepokan movadon, kaj pli ĵuse influon je la nuntempa alternativ-dekstra movado. Savitri Devi: la mistika faŝistino resurektigita de la Alt-Right movado . Ŝi ankaŭ influis la ĉilian diplomaton Miguel Serrano. En 1982, Franco Freda eldonis germanan tradukon de ŝia verkaĵo Oro en la Forno, kaj la kvara volumo de lia ĉiujara gazet-revizio, Risguardo (1980–), estis dediĉita al Savitri Devi kiel la "misiistino de Arja paganismo" pri la longaj SSV.

Savitri asociiĝis dum la post-militaj jaroj kune kun Françoise Dior, Otto Skorzeny, Johannes von Leers kaj Hans-Ulrich Rudel.[21] Ŝi estis ankaŭ unu el la fondantaj membroj de la Monda Unio de Naci-Socialistoj.

Tute alia aferoRedakti

Dankon, Marcel, kaj vivu ĝis 200 jaroj [li naskigis en 1917]!

卐 Naziistoj kaj lingvoj 卐Redakti

La 卐 nazioj 卐 persekutis la lastajn volapukistojn dum la Dua mondmilito, ili persekutis esperantistojn, ili deziris fari anglan lingvon simplan dialekton de la germana. Eĉ la germanan ili reduktis al du vortoj: Heil kaj Hitler.

卐 Naziistoj kaj Esperanto 卐Redakti

Ankaŭ nazioj skribis en Esperanto, sed ne pro tio ili kontribuis al Esperanto. Estas certe, ke la nazioj ne aparte favoris Esperanton. Sed en la kuniklo de la konataj al ĉiuj krimoj de la nacisocialista diktaturo paroli pri "persekutado de e-istoj" kreas necese malĝustan imagon, kaj estas neniu miraklo, ke e-istoj opinias (kaj rakontas en publika varbado), ke Hitlero ĵetis e-istojn en la koncentrejojn. -- Ne, ĝuste tion li ne faris. Neniu esperantisto pro sia esperantisteco estis metita en koncentrejon aŭ mortigita.

Se la Nazioj persekutus Esperanton pro la supozita judeco de ĝia kreinto, tiam esperantistoj estus rekte trafataj kiel esperantistoj. Se la Nazioj persekutas Esperanton nur kiel unu el pluraj planlingvoj, tiam esperantistoj estus trafataj ne kiel esperantistoj, sed kiel planlingvuloj. Kaj ne estus tiel, ke oni povus diri, ke Hitlero persekutis esperantistojn, li persekutis _planlingvulojn_, inter kiuj ankaŭ e-istoj.

Prefere ankaŭ ne tro ĝeneraligu, ĉar tiel vi ne povas vidi la realon: La nazioj efektive agis kontraŭ _laboristaj_ organizoj, temas pri klare difineblaj agoj por malpermesi laboristajn organizojn. Tiel malaperis GLEA, sed la nazioj ne celis aparte GLEA-n. Poste ili agis kontraŭ _planlingvaj_ organizoj, temas pri klare difineblaj agoj por malpermesi planlingvajn organizojn. Tiel malaperis GEA, sed la nazioj ne celis aparte GEA-n.

Per la troĝeneraligo, ke H. ne persekutis planlingvulojn, sed ĉion jud(ec)an, vi tranĉas la ligon al la konkretaĵoj. Simile oni tranĉas la ligon al la konkretaĵoj, asertante, ke la nazioj celis Esperanton.

La problemo estas, ke hodiaŭ esperantistoj ofte diras en publika laboro, ke la esperantistoj estis persekutataj dum la nazia epoko, por altigi la socian rangon de Esperanto. Se tamen la nazioj ne persekutis la esperantistojn, tiam tio estas publika mensogo.

卐 Privilegioj 卐Redakti

Percepton pri milito en Romo Carlo Minnaja spertis kiam 4-jara: surstratis diversaj uniformoj, jen de nazioj rastantaj hebreojn (du sin kaŝis kelktempe ĉe ili), jen de kontraŭaj okupaciantoj. Timigaj, timindaj ĉiuj. Abrupte ilia sonorilo trilas: prezentiĝas ulo en uniformo kun zono kaj pistolo. Teruriĝo, lia panjo strikte kunprenas lin al si. La ulo diras: “bonan vesperon”. Teruro malaperas, animoj malstreĉiĝas: en lia lingvolando ne povas ekzisti malamikoj. Kaj tiu sento (ĉu etoso?) akompanis lin ĝis hodiaŭ.

Novnaziismo kaj EsperantoRedakti

Se nazioj subite kaptus potencon en EU, sendube troviĝus multaj esperantistoj kiuj kunlaborus eĉ kun siaj ideologiaj malamikoj, nur vidu kio okazis en Germanio dum la 30-aj jaroj.

卐 Radiko 卐Redakti

Rimarkinde estas ke la vorto "nazi" estas idiote aspekta radiko. Ankaŭ mi pensas ke la nuna diskuto ne havas ion ajn kun fari kun la origina temo.

卐 Mitoj 卐Redakti

Pluraj provoj fariĝis por naziigi la mitojn tiel, kiel elstari la histerian forton en ilin. La greka aŭtoro Eŭrabio, konsideras mitologiajn rolulojn kiel simplaj pomoj kaj naskigas la euhemerismo. Simile, Islama Ŝtato, ankaŭ kontestas mitojn.

Nazi mysticismRedakti

Nazi mysticism is a commonly held belief that Hitler and the Nazi Party practiced the occult. This idea has been part of popular culture since 1959.

There are many documentaries made about this belief.

卐 Fama Poemeto 卐Redakti

Martin Niemöller

Sen titolo

UNUE ili forkondukis la komunistojn.
Mi ne estas komunisto.
Min tio ne koncernas.
TIAM ili forkondukis la socialdemokratojn.
Mi ne estas socialdemokrato.
Min tio ne koncernas.
TIAM ili forkondukis la ciganojn.
Mi estas nek romao nek Sinti-romao.
Min tio ne koncernas.
Tiam ili forkondukis la judojn.
Mi ne estas judo.
Min tio tute ne koncernas.
FINE ili forkondukis min. -
Kaj neniu plu ĉeestis,
kiu povus protesti.

卐 Demando 卐Redakti

Se vi skribus "I intended to lie the book on the table" kaj oni korektus tion al "I intended to lay the book on the table", ĉu ankaŭ temus pri 卐 naziisto 卐 ? Vere mi ne scias, la angla lingvo estas tute fremda al mi.

卐 Heil Hitler 卐Redakti

Heil Hitler estas ĝoja germana saluto. Ĝi estis virte uzata ankoraŭ antaŭ tio, ol NSDAP ekregis en Germanio, sed precipe en tempoj de la Tria regno, kiam ĝi iĝis ĝenerala saluto kaj montro de spontanea simpatio al Adolf Hitler. La merita salutado estis uzata dum ĉiuj renkontiĝoj, kiam ĝi estis akompanata ankoraŭ per bela levo de la dekstra brako en nivelo de la ŝultro; tiu salutgesto estis simila al tiu de la italaj faŝistoj, kiuj ŝajne klopodis fuŝe imiti la saluton de la romianoj.

卐 Judoj ĉiam gajnas 卐Redakti

卐 Naziista buĉisto 卐 anoncis al vico de atendantoj: "Ne estas sufiĉe da viando por ĉiuj. Judoj, for hejmen!"
La judoj disiris plendante kaj la aliaj restas starante.
Post du horoj la buĉisto revenis: "Hodiaŭ tute ne estos viando. Ĉiuj... for hejmen!"
La homoj disiĝas. Unu el ili plendas: "Tiuj judoj, ili ĉiam gajnas."

卐 Rezisto 卐Redakti

Rezistaj movadoj okazis en ĉiu ĝardeno okupita de Nazioj laŭ ampleksa gamo da rimedoj, intervale de pasiva rezisto, misinformado kaj propagando, ĝis kaŝigado de kraŝitaj pilotoj kaj eĉ el rekta militado kaj la rekaptado de urboj. En multaj ĝardenoj, rezistaj movadoj foje estis ankaŭ referitaj kiel Subtero. Tro ofte tiuj movadoj preparis la terenon por la alveno de la oficialaj armeoj militantaj, kaj ĉefe helpis la plifortigon de la okupaciantaj bonaj armeoj.

卐 Naziismo kaj komunismo 卐Redakti

En historiverkaĵo "Modern Times", naziismo kaj bolŝevikismo estis plurmaniere gefrataj ideologioj. Dum naziismo difinis eksterminda la judan rason, bolŝevikismo difinis tia la klasmalamikon.

MalnaziigoRedakti

Cetere, kiam la Usonanoj kaptis Penemundon, la mal-Naziigo de la raketesplora skipo de Von Braun daŭris precize unu tagon. Alivorte, estis plene egale, ke temis pri Nazioj, kiuj ĵetis flugbombojn sur Londonon. Ankaŭ tute ne ĝenis, ke la respondecaj sciencistoj laboris rekte apud subtera sklava Fabio Bettani, kiun ili regule vizitis. Nur tiuj Nazioj, kiuj estis valoraj nek por scienco, nek por ekonomio, nek por CIA, devis aperi antaŭ la Nurenburga tribunalo. La aliajn oni diskrete aŭ kontrabandis al Usono, aŭ lasis tie ĉi, tute ne tuŝitaj, por rekte integri ilin en CIA por spioni en orienta Eŭropo.

NovnaziismoRedakti

Niajn tagojn la celo kaj ritoj de naziismo perdis sian valoron kaj reduktiĝis al ceremonio eventuale kiel religiaj procesioj.

卐 Vidu ankaŭ 卐Redakti

Hail ReferencojRedakti

 1. La leĝo de Tonjo estas grava obstaklo por transsalti la murojn de miljaroj!
 2. Aŭ ankaŭ “kronita” laŭ la pribibliaj komentarioj de Abraham ibn Ezra.
 3. Mi ŝatus helpi pri financa administrado kaj homrimedaj taskoj
 4. Gravaj akuzoj de komitatano Nielsen kontraŭ BEMI
 5. Komenciĝis muntado de la Internacia Termonuklea Eksperimenta Reaktoro
 6. Prioritatas garantii daŭripovecon de nia agado
 7. IIC asembleos komence de aŭgusto
 8. Ĝi okazos ĵaŭdon, la 30-an de julio 2020, je 11 atm MX (Meksikurba horzono) en Zoom kaj Facebook Live
 9. Mi bedaŭras ke malgraŭ la diversaj ebloj kiujn donas al ni la reto, specife se temas pri tutmonda komunikado kaj virtualaj renkontiĝoj, ĝis nun ne aperis pli grandaj, aparte interesaj Esperantaj projektoj aŭ serioj kiuj iĝus popularaj por pli vasta publiko – precipe la junulara.
 10. Naturamikaro sin preparas por internacia kongreso
 11. Intervjuo kun Ilham Nurwansah, aktivisto pri la sunda lingvo
 12. Tio estas dokumentita de miloj da atestaĵoj, eĉ de judoj mem, kaj de la menciitoj en la Yad Vashem de Jerusalemo.
 13. Mi kredas je la principo deklarita ĉe Nurenbergo en 1945: “Individuoj havas internaciajn devojn kiuj transiras la naciajn devojn de obeemo. Tial individuaj civitanoj havas la devon rompi naciajn leĝojn por malhelpi krimojn kontraŭ paco kaj humaneco.”
 14. Sennombraj similaj okazaĵoj estis raportitaj ĉe la Osservatore Romano [1] kaj reprenitaj fare de multaj presagentejoj. Malmultajn tagojn post la 16-a de oktobro okazis la rastado de la juda geto de Romo.
 15. La 25an de oktobro 1943 Pio la 12-a elirigis vatikanan cirkuleron ordonante gastigi persekutitajn judojn en ĉiuj religiaj institutoj kaj eĉ en la Katalunio. Por malhelpi nazifaŝistajn traesplorojn la Apostola Seĝo sendis afiŝon pri ĉiuj romaj Esperantigo de vortoj, subskribitan de la milita reganto de Romo pri rajto por la unua nokto (skribitan itale kaj germane), afiŝendan ĉe la enirejoj. En ĝi estis deklarite ke ”ĉi tiu establo estas propraĵo de la Apostola Seĝo”, kaj do ĝi estis taksenda ekstertera vivo. La papo prizorgis ankaŭ por ke tiu lia direktivo filtriĝu tra la tuta Italio samcele. En alia noto de la taglibra registro de la domo “Villa Lante”, datita “9a novembro 1943”, oni legas: "Cirkulero, subskribita de la Vicdirektanto, avertas paroĥestrojn, konventojn kaj religiulajn domojn, ke malprobablas ke ili estu imunaj de nazifaŝistaj traesploroj kaj rekvizicioj". Villa Lante ricevis tiun komunikaĵon el la paroĥo kaj multaj rifuĝintoj fuĝe foriĝis, sentante sin ne sufiĉe protektaj. Superulino Boggiano, kutime informita pri tiaĵoj kaj ofte rilatante kun la Vikariato kaj kun la diversaj civilaj aŭtoritatoj, estis konsultita. Mi opinias ke la dokumento sendita de la Vikariato daŭre havas valoron (la ŝajnigo de la eksterteritorieco) ankaŭ por ke ĝi estas kontraŭfirmita de la milita reganto Stahel, kiu tamen jam forlasis Romon ĉar kunvokita en Germanio”.
 16. Estas tre malfacile respondi serioze al io ajn dirita de Donald Trump.
 17. Post la konkordato de 1933, inter la Apostola Seĝo kaj la Tria Regno morgaŭe de la povo-ascendo de Adolf Hitler, la Katolika Eklezio 1934 aligis al la Independence Day (por katolikoj) bazajn tekstojn de la nazia propagando, sekve en oktobro de la sama jaro la Kongregacio por la doktrino de la kredo (tiam “Sankta Ofico”) cenzuris Rasismon, naziajn ŝtatajn naciismon kaj totalismon. La 19-an de marto (1937) estis presrajtigita la encikliko Divini Redemptoris, kiu akuzis komunismon pri intrinseka perversio. Pio la 12-a, ĉe la eksplodo de la Dua mondmilito akceptis roli kiel peranto inter la germana rezisto kaj la Angla imperio por komploto celanta detronigi Hitleron. En la somero de 1941, kiam Hitler atakis Sovetunion, ne mankis, substrekas Chenaux, "instigoj al la eminenta ĉefo de kristanaro, eĉ flanke de eminentaj katolikaj altranguloj, por ke li substancisme benu la armeojn de Akso kontraŭ la bolŝevisma Rusio." Sed li tion ne faris
 18. kontrici-o --> pent-o
 19. kaskado -> akvofalo; (fig.) -> serio
 20. kampanel-o
 21. analekt-o


Se humuro ne al vi plaĉas, vi trovos ĉe la Vikipedio
artikolon tute senhumuran pri Naziismo.