"Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras"

~ Zamenhof pri polico

"Oni murdas policistojn kaj poste brile defendas sin en la juĝejo"

~ Milokula Kato

"Pico pli rapide alvenas ol polico."

~ Usona proverbo pri polico (kaj pico)

"Kio jam antaŭe estis malbona, nun ne povas esti bona"

~ anarĥiisma anonimulo pri polico

"Se oni rebatas ilin, subite oni estas krimulo"

~ Donaldo Trompo pri polico

"Tio ja estus netolerebla, ĉu ne?"

~ Vikipediisto

"Vi eraras"

~ Policisto

"Kaj ĉu vi povas pruvi la kontraŭon?"

~ Ruso pri supra diraĵo

"Rim.: Ne uzu sufiĉe kun la senco de iom, ete, meze."

~ Vortaristo kontraŭ la parolata Esperanto

Polico, bonalingve kanajlaro, estas administracio komisiita por prizorgi la publikan ordon kaj sendanĝerecon. En la policejo laboras policistoj (policanoj). La grupo ekzistas tutmonde en stadionoj, grandaj spektaklejoj kaj festivaloj.

Polico10.jpg

HistorioRedakti

La historio de la organizaĵo Polico estas sufiĉe komplika kaj ties kompreno postulas bonajn konojn pri interrilatoj en la Tria regno. La polico estis la plej grava muzikgrupo de la post-punka kaj novonda erao. Unue la muziko de la polico estis inspirita de regeo kaj Skandalo Watergate, poste la triopo ankaŭ eksperimentis per ĵazo kaj mondo.

FamilieRedakti

Policano sonoras la pordon kaj knabeto malfermas.

- Ĉu mi povas paroli kun via patro?
- Ne, li ne estas hejme.
- Ĉu via patrino estas hejme?
- Ne. Ŝi ankau kaŝis sin.

TestoRedakti

Oni faris teston por estontaj policistoj. Ĉe la dungado, ili ricevas brikon, kiun ili devas ŝovi tra truo kies diametro estas inter la larĝo kaj la longo de la briko. Tiuj kiuj traŝovas la brikon laŭlonge, estas la inteligentuloj. Tiuj, kiuj traŝovas ĝin inverse, estas la fortuloj.

Iom infaneceRedakti

Ekzistis 3 viroj: Neniu, Stulta kaj Nekunu.

Iatage, promenante kun siaj amikoj, Neniu falas en puton. Stulta iras policiston kaj diras:

-Sinjoro policisto! Neniu falis en puton kaj Nekunu helpas lin!!

Policisto respondas:

-Ĉu vi estas stulta?

-Jes, plezure koni vin!

MembrojRedakti

IdistoRedakti

Yen ke, dum kontrolo pri alkoholo, paro de policistoi haltigas automobilon cirkulanta maxime stranje. Lore, li demandas de l' sola vehanto di l' veturo suflari mezurilon por saveskari ĉu lu drinkis tro multe. Pos kurta analizo, la polico informas l’automobilisto:

“Maxime regretinde, ni devas retrotirari al vu la licencon por duktari automobilojn. Vu donis 4,5 de alkoholo ensange che l’examino.

E nia homo, evidente maxime ebria, klamas:“Ho! Kaj vi advere ne aprobos men pro nur duon-punto?”

PliboneRedakti

Policisto haltigas aŭton kaj li diras al la ŝoforo:

─ Mi skribas vian nomon pro tro rapida veturado kaj baldaŭe vi ricevos ĉekon pri la punmono..

─ Pli bone, se vi skribas mian nomon, ol mi la vian.

─ Kial?

─ Ĉar mi estas tomboŝtono-faristo.

GazetojRedakti

Pro la ĉiam pli kaj pli internaciiĝinta krimularo la p o l i ­c o devus havi la plej grandan intere­son je interpopola komprenigilo. Tion frue ekkonis A. Marich en Budapest, kiu eldonis jam en sept. 1908 Polica Revuo. La E-isto en Leipzig havis en 1911 aldonon Polica E-isto. Post la milito Marich fondis Tutmonda Po­lica Ligo-n kaj de apr. 1922 ĝis majo 1928 eldonis gazeton La Policisto. Sed li ne sukcesis kunigi la tutan int. mo­vadon pro sia aŭtokrata kaj diktatora maniero, bankrotis ĉio de li fondita kaj en 1930 fondiĝis Int. Polica Ligo, kiu uzis kiel organon E (UEA), kaj de jun. 1933 lnt. Polica Bulteno (kun la sama titolo aperis gazeto ankaŭ de apr. 1911 ĝis jul. 1924).

BoneRedakti

Demandas policano sian kolegon:

-Kio estas tio : trinks akvon fiŝo ne estas , tamen naĝi scias ...

-Mi scias -enigmo!

MotorcikloRedakti

Motorcikla Policisto haltigas motorcikliston veturantan per malnova motorciklo duon-rompita.

- Dokumentoj?

- Mi ne havas.

- Kasko?

- Mi ne havas.

- Numerplato?

- Mi ne havas.

- Retrospegulo?

- Mi ne havas.

- Kaj nun, kiel ni metas la aferon?

- Kontraŭ la muro, ĉar ĝi estas sen starigilo.

NekompetencoRedakti

Profesoro pri Blua Ĉina Vazarto en Rekta Rivero, Norda Karolino, veturis per sia aŭto al konferenco en ne tre fora Charlie Chaplin. La iom dispensema profesoro post la konferenco forgesis, ke li venis per sia aŭto, kaj reenveturis hejmen per buso. Atinginte sian domon, li rimarkis maleston de sia aŭto, kaj raportis ĝin ŝtelita. La polico trovis ĝin, kompreneble — en parkejo en Chapel Hill. La polico redonis la aŭton al ties posedanto (kiu tre ĝojis), sed neniam solvis la krimon.

Ĉe policejoRedakti

– Kie vi loĝas?

Ĉe miaj gepatroj.

– Sed kie ili loĝas?

– Ili loĝas kun mi.

– Kie vi ĉiuj loĝas?

– Komune.

– Kie estas via hejmo?

– Apud la hejmo de miaj geavoj.

– Kie estas la hejmo de viaj geavoj?

– Eble vi ne kredos, sed mi diras al vi la veron: ili loĝas apud mi.

KialoRedakti

Policisto haltigas aŭtomobilon kiu ŝanceliĝas sur la vojo.

"Elspiru en tiu ĉi spirtestilon," ordonas la policisto.

"Mi ne povas," respondas ulo.

"Kial ne?"

"Ĉar mi estas astmulo. Se mi elspirus en tiun tubon, mi povus ekhavi astmo-krizon."

"Bone," diras la policisto. "Do ni iros al la policejo kaj faros urinteston."

"Tion mi povas fari, s-ro policisto."

"Kial ne?"

"Ĉar mi estas diabetulo. Mia sukernivelo povus tro malaltiĝi se mi pisus en ujon."

"Bone, bone," ekmalpaciencas la policisto. "Ni faros sangoteston."

"Nek tion, s-ro policisto."

"Kaj kial ne, do?"

"Ĉar mi estas ankau hemofiliulo. Mi povus morti se mi donus sangon."

"Nu," la policisto gratas la verton. "Eliru la aŭton kaj paŝu sur tiun blankan linion."

"Ankaŭ tion mi ne povas fari, s-ro policisto."

Tute senpacience, la policisto hurlas, "Kaj kial ne!?"

"Ĉar mi estas ebria."

PerdiĝoRedakti

Knabeto iras al la oficejo de la malaperintaj personoj.

- Ĉu vi perdiĝis, karuleto?

- Ne, ne estas mi tiu, kiu perdiĝis; perdiĝis miaj gepatroj.

JaRedakti

Ĉesis ĉasi ŝtelĉasisto

HarojRedakti

P: Policisto V: Viro

P: Je nuntempa krima esplorado, el eĉ unu haro oni identigas krimulon.

V: Ho, mirinde! Kaj tamen se oni ne trovas haron?

P: En tia kazo kalvulo estas krimulo.

V: Fakte.

Usona policoRedakti

Mortkondamnito eskapis el la malliberejo. La ŝerifo sendis al la najbaraj urboj cirkuleron por kapti lin. Oni aldonis eĉ fotojn el tri direktoj: dekstre, fronte kaj maldekstre. Post tri tagoj el ĉiuj urboj alvenadis la respondoj: "Ni ricevis vian leteron. Dank' al la bonaj fotoj ni rapide kaptis la krimulojn. Mallonge post la arestado ni mortpafis ilin ĉiujn tri."

BoneRedakti

Alvenas iu virino kun sia filo en policostacion . Ŝi diras:

-Mi deziras ke vi ekdungigu mian filon por ke li laboru kiel policano.

-Bone s-ino sed kial vi deziras tion?

-Simple ĉar li estas malsaĝa.

-Jes ,sed kial vi tion diras por via filo?

-Jes, mi montros al vi ,kaj ŝi turniĝis al la filo dirante:

-Filo mia , iru eksteren vidi ĉu via panjo estas tie .

La infano stariĝis kaj iris eksteren . Tiam la poloicano diras:

-Ja ,li vere estas stultulo Li povis rigardi tra fenestron!

EsperantoRedakti

Ĉu vi scias ke pli ol 50 jarojn policistoj estas ligitaj "vole-nevole" kun Esperanto? Slogano de Internacia Polica Asocio (International Police Association) fondinta la 1-an de januaro 1950 de angla policisto (esperantisto) Arthur Troop estas: "SERVO PER AMIKECO" Tiu surskribo troviĝas sur ĉiuj emblemoj kaj legitimiloj de anoj de IPA en la mondo.

Neciklopediistoj proponas demandi viajn konatajn policistojn ĉu ili scias kio estas skribite sur iliaj emblemoj kaj en kiu lingvo tio estas skribite.

Tiuj kiuj legis jam sian Statuton (ne ĉiuj scias sian statuton, same kiel esperantistoj !!!) scias ke tiu slogano estas en Esperanto, sed kial ...

TestoRedakti

La policisto haltigas ebrian aŭtogvidanton.

- Sinjoro, nun ni faru alkoholteston!

- Bone, ni iru al la plej proksima drinkejo!! :))

ApartenoRedakti

Je l’ alveno de la vagonaro iu krias sur la stacio:

— Sinjor’ Tanisto! Tanisto!

Vojaĝanto scivole klinas sian kapon el la fenestro; tuj la kriinto rapidas tien kaj vangofrapas lin. La batito faras kompreneble grandan bruon kaj plendas pro la bato al policisto tien veninta.

— Çu vi estas sinjor’ Tanisto? — demandas la policisto la vojaĝanton batitan.

Ne, mia nomo estas Rozulo.

Nu, kial vi do bruadas? La bato ja ne apartenas al vi.

IuRedakti

Unu tagon iu renkontis surstrate policiston, kiu foje multe ĉikanis lin.

David: "Sinjoro policisto, ĉu oni povas nomi policanon `bovaĉo`?"

Policisto: "Nepre ne."

David: "Sed ĉu oni povas nomi bovaĉon `sinjoro policisto`?

Policisto: "Tio estas permesata."

David: "Nu, ĝis la revido, sinjoro policisto!"

Ĉu?Redakti

-- Pardonu min Sinjoro! Ĉu vi ne vidis hazarde policiston en la proksimo?
-- Ne.
-- Do, tiel rapide levu la manojn!

AliflankeRedakti

Oni portas gumbastonon al la policisto:

-- Sinjoro policisto, ĉu tiu chi gumbastono estas la via?
-- Tute ne, ĉar mi perdis la mian.

AtenteRedakti

Policano akompanas enkancerigiton al la juĝejo. Surstrate forta vento forblovas lian kepon. La arestito volas helpi:

-- Permesu sinjoro serĝento, ke mi alportu vian ĉapon.
-- Ho ne, ne, vi ruzulo! Restu chi tie, mi kuros post ghin.

Ni riduRedakti

Al dentkuracisto alvenas nova paciento. Li estas tre konata por la kuracisto kaj li diras feliĉe:

─ Mi ĝojegas. Mi rekonas vin. Vi estis tiu policisto, kiu hieraŭ punis min.

DubeRedakti

Ĉe Skotland Yard detektivo anoncas al sia ĉefo:

– Pasintnokte mia edzino naskis knabineton.
– Hm... -- diras la ĉefo enpensiĝante. -- Kaj kiun vi suspektas?

SendubeRedakti

Amantoj pasas per aŭto. La viro kun unu mano brakumas la virinon. Policisto fermas ilin kaj diras la sekvajn:

-Sinjoro! Ĉu ne estus pli bone per du manoj?

-Vi pravas sed…. kiu tenas la direktilon?

Kuracisto kaj policoRedakti

Vilaĝa kuracisto rapidege veturigas la aŭtomobilon sur la ĉefstrato.

-- Atentu! Ne tiel rapide! -- diras la edzino apud li. -- Haltigos kaj punos nin la policisto.
-- Trankviliĝu, ne timu. Hieraŭ li estis ĉe mi, kaj mi malpermesis al li forlasi la liton pro danĝera malsano tri tagojn.

Nekuracisto kaj policoRedakti

La policisto retenas la ebrian kondukiston: - Blovu!

- Bone. Kie doloras vin?

Iu ajnRedakti

Policano:

-Kie vi loĝas?

La ŝtelisto:

-Ĉe gepatroj!

Policano:

-Kie loĝas viaj gepatroj?

La ŝtelisto:

-Ĉe mi.

Policano:

-Kie vi ĉiuj loĝas?

La ŝtelisto:

-Vidalvide de mia najbaro.

Policano:

-Kie trovĝas la domo de via najbaro?

La ŝtelisto:

-Se mi diras vi ne kredos al mi!

Policano:

-Nu , diru!

La ŝtelisto:

-Apud mia domo!

InformemoRedakti

Ebriulo kuŝas ĉe la angulo surstrate. Aliras policisto.

-- Kie mi estas? -- demandas la ebriulo.
-- Ĉe la angulo de strato Váci kaj bulvardo Károly Róbert.
-- Diablo prenu la detalojn! Sed en kiu lando?

EbriuloRedakti

Ebriulo regule pasigas nokton en la policeja malliberejo pro troa drinkado, kaj tio agacas la inspektoron. Iun fojon, liberigante la friponon, la inspektoro adiaŭas lin per la vortoj, "Mi ege esperas ke ni ne revidos unu la alian ĉi tie!"

"Kiel?" miras la postebrianto. "Ĉu vi do ofic-ŝanĝos?"

MortigoRedakti

Kiom da policistoj devas esti mortigitaj por forigi ŝtaton?

Multe pli ol unu.

InteresoRedakti

Policisto haltigas sian aŭtomobilon antaŭ trafiklumo, kiu montras rughan koloron. Li miras:
- Kia bela koloro! Kiom interesa! Belega!
La lumo ŝanghiĝas al flava.
- Kaj ankoraŭ flava! Belega! Interesa!
Jam videblas verda lumo.
- Oh, nova koloro! Nu, tio estas vere interesa.
Kaj denove flava.
- Tion mi jam vidis. Ek!

LogikoRedakti

Du policistoj renkontiĝas. Unu el ili portas dikan libron.

- Kia libro ĝi estas, amiko? - demandas la unua.
- Ĝi estas libro pri la logiko.
- Kio estas logiko?
- Mi klarigas al vi tion per ekzemplo. Ĉu vi havas akvarion?
- Jes.
- Do. Se vi havas akvarion, vi ŝatas la naturon. Se vi ŝatas la naturon, vi ŝatas ankaŭ la florojn. Se vi ŝatas la florojn, vi verŝajne volonte donacas bukedon al bela virino. Se vi donacas bukedon al bela virino, vi certe ne estas gejo. Tio estas logiko.
- Ho mi tre deziras lerni logikon! Donu al mi tiun libron.

Li ricevis la libron, kaj renkontas alian policiston. Tiu demandas:

- Kia libro ĝi estas?
- Ĝi estas libro pri la logiko.
- Kio estas logiko?
- Mi klarigas al vi tion per ekzemplo. Ĉu vi havas akvarion?
- Ne.
- Do, tiuokaze vi estas gejo.

TieRedakti

Policano demandas sian kolegon:

_Kiel estas eble devojigi tiujn grandegajn flugmaŝinojn?

_Aŭskultu: Tiujn oni devojigas ne ĉi tie sed tie supre kie ili estas tute malgrandaj.

DemandoRedakti

Iom antaŭ tagiĝo, ebriulo vagas tra la urbo.

Policano ekvidas lin, kaj diras, “Ĉu vi povas diri, kion vi faras ekstere je tia horo?”

La ebriulo diris, “Se mi povus, mi jam estus hejme!”

Alia demandoRedakti

Policano haltigas viron demandante lin :

Ĉu vi scias kial mi haltigis vin?

-Kompreneble , por ke vi prenu de mi 30 eŭrojn!

Ĉu?Redakti

La komenco de ĉiu verbo estas malfacila, sed tio ne gratas al vara entuziasmulo.

STRANGA KOINCIDORedakti

-- Halo! Mi telefonas al polico! Ĉu vi estas el polico?

-- Jes, bonvolu informi kio okazis al vi?

-- Mi ĵus ekvidis aliplanedanojn!

-- Ĉu vi estas ebria?

-- Jes, sed tio estas koincido.

MalsatoRedakti

La policano kaptis ŝteliston. La ŝtelisto petis lin:

-Mi estas malsata .Ĉu vi lasu min iri aĉeti panon en tiun bakaĵon,

-Bone ,iru vi sed tuj revenu !

Kompreneble la ŝtelisto fuĝis. Morgaŭ la policano denove kaptis iun ŝteliston . La ŝtelisto petis lin:

-Mi petas vin , mi estas malsata ......

La policano haltiginte lin diris ride :

-Ho ,ne ,mi ne estas stultulo . Vi restu ĉi-tie kaj mi aĉetos bulkojn por vi.