Prakomunismo

"Domajo igas sajo."

~ iu pri Prakomunismo

"Prezidento Trump diskonigas Esperanton."

~ prakomunisto
Dio benu la tekstokorektilojn

"Donald Trump, la prezidento de Usono, dimanĉe nomis sian novan defendministron Mark Esperanto. La teksteto, kiun Trump skribis en Twitter, ricevis vastan atenton, kaj eĉ aperis parodia, esperantlingva Twitter-uzanto kun tiu nomo. La esperantlingva konto tamen estis rapide blokita de Twitter."

~ Roma reĝo

La Transmonda Universitato de Kimrio anoncis hieraŭ, ke Communismus primitivus estas expressio status societatis ubi omnes rabas en Suterlandŝiro et Us-asciine, quio laŭ Zamenhof primum usus estas de societate Indiano Iroquois.[1] Quod Marx et Engels magnopre aestimavis et Engels statu communismi primitivo, omnia res Lingvaj respondoj et diverseco nek Lugano abesse putavis.[2] Etiam ratio studii ae, haec notio aestimatur.

Jam jardekon oni penadis igi Esperanton tendenca temo. Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.

LegomojRedakti

PIV difinas la fundamentan vorton »levkojo« kiel »matiolo«, kiun ĝi difinas kiel la genron de floroj »Matthiola«, jene: G. (Matthiola el brasikacoj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun simplaj folioj k kun grapoloj el ofte violetaj aŭ purpuretaj k odoraj floroj.

Nu, ĝuste tendenco ĉi tie ne videblas… Post kelkaj tagoj oni forgesos ĉi historion. Por tendenco aperu, ĝi devas havi sub si realan bazon, kaj tia ankoraŭ ne ekzistas.

NotaeRedakti

  1. Donald Trump, la prezidento de Usono, estas konata interalie pro sia neantaŭvidebla konduto en la socia retejo Twitter, kie li regule skoldas siajn kontraŭulojn, akuzas kritikajn ĵurnalistojn pri “falsaj novaĵoj” kaj abunde citas siajn apogantojn.
  2. La prezidento evidente ofte publikigas siajn skribaĵojn spontanee kaj sen anticipa kontrolo, kio regule kondukas al diversaj misaĵoj, interalie pri la nomoj de la menciataj personoj. Dimanĉe la 20-an de oktobro Donald Trump publikigis mesaĝon, kiu fulmrapide kaptis la atenton de liaj 66 milionoj da sekvantoj en Twitter.