2024665077 n.jpg

"Dio ne ĵetkubludas, Li nur ludas pokeron"

~ Einstein pri Dio

"Al sklavo mon' ne estas savo, li ĉiam restas sklavo"

~ Zamenhof pri religio

"La plej supera esprimo de la ideologio de servuto estas religio"

~ Trockij

"La religia mondo estas nur reflekso de la reala mondo"

~ Ralph Dumain pri religio

"Mi povas simpatii kun ĉio, krom sufero… Ĝi estas tro hida, tro horora, tro ĉagreniga"

~ Oscar Wilde pri religio

"Nun esas invado de religiala texti en Ido"

~ idisto pri religio

"oncerne la religio(j)n : ateismo estas unu el ili"

~ Milokula Kato

"Mi ne estas malbonulo- mi laboradas kaj amas miajn gefilojn. Kial mi pasu tutan dimanĉon aŭskultante pri kial mi iros inferen?"

~ Homer Simpson pri religio

"Fraŭda unueco de religia
akademio havas retarded via kontraŭa
pravigo cerbo duona cerbo sklavo."

~ Frenezulo pri religio

"Deo es kreasion via hom, ma kreasion real, no kreasion fals, no ilusion van."

~ Reformista teologo

La sekvan artikolon, kiu estas plurloke misinformita kaj foje eĉ sinkontra~dira, ni publikigas precipe ĉar ĝi havigas interesan okazon al komentoj kaj pripensoj.

6.m.jpg

Religio, bonalingve religujo, e$ta$ ujo da mitoj kaj $akraĵoj inventitaj de kelkaj ruzaj (ne ru$aj, ĉu jes?) homoj kaj poste estis pagitaj kelkaj aliuloj por instrui ĝin al kleraj popoloj. Religio ankaŭ estas bona politika ilo, tre utila.

Religio estas kultura universalaĵo, en la mondo ekzistis multaj religioj kaj $ektoj. Multaj el ili ne $ukce$i$ dekomence. Aliaj jes. La tri ĉefaj religioj konsiderataj kiel "Popoloj de l'Libro". Laŭ la ordo je apero ili e$ta$ Volapukismo, Esperantismo kaj Idismo. Ankaŭ ekzi$ta$ religio (kiu ne apartenas al la Popolo de l'Libro) iom fifama nomata Interlingvismo (kreanto de Interlingvao) sed ĝi ne estas interesa pro la scienceco de ĝiaj doktrinoj kaj fundamentoj.

Religio estas parto de homa konscio, ĉu kristanismo, ĉu komunismo, ĉu pop-muziko. Religio estas ideologia afero, sekve, rilativa.

La religioj karakteriziĝa$ pro la inventado de lingvaĉo por la $piona, $ekreta kaj interna komunikado de la $ektanoj kiuj devas obei ĉiumomente la profeton.

La religianoj aŭ $ektanoj e$ta$ devigataj pagi multekostan impo$ton kaj tak$ojn por la aĉetado de la $ekretaj $ervoj: revuoj, libroj aŭ muziko. Tamen la kvalito de tiaj $ervoj e$ta$ $ufiĉe malbona. Ekzista$ longa listo da religioj, verŝajne la unua e$ti$ kreita de virino loĝanta en Germanio kaj la nomo de la lingvo de tiu sekto e$ti$ "Lingua Ignota" tamen nur ekzi$ta4 kelkaj papiroj kaj oni ne povis malkovri ĝi$ hodiaŭ la $ekretan ritaron de la $ekto.

Neto de zamenhof discursa.jpg

GravecoRedakti

Multegaj religiuloj opinias, ke ilia religio estas la ĉefa principo en vivo. Objektiveco universalaj principoj interesas ĉefe teoriemulojn. Kompreneble pia katoliko ofendiĝas, kiam oni insultas la papon aŭ la sanktan Virgulinon -- luterano tute ne komprenas la reagon.

Ĉiu difinas por si la kulpon kaj devas kompreni ke degeneritoj estas nur tiuj kiuj bezonas la staton de iu ajn kulpebleco kaj se oni ne idiote vivas ĝis sia plenkreskiteco devas renkonti iel la religiojn kiuj estas ties industrio - tiu de la kulpigo. Oni vane mirus kiel kapablas tiom homoj konsideriĝi idioto ja tiuj kiuj akceptas iun ajn religion kiel plenkreskuloj, respondecas pri siaj etikoj kio povas valori ninion. Se iu ajn religiana etiko havas ian meriton, nepre neniel pro ilies religio, ja la religio estas entute ege multe pli malutila ol oni konsideru kiel minimuman utilon.

Origino de religiojRedakti

La evolua origino de religioj kaj de religia kondutaro estas studfako rilata al evolucia psikologio, al paroldeveno kaj mitologio, kaj kruc-kultura komparo kun la antropologio de religio. Kelkaj celoj de intereso estas la religio en Neolitiko, pruvaro de spiriteco aŭ kulta kutimaro en Supra Paleolitiko, kaj similaĵoj eĉ en spiriteco de grandaj simioj.

La evidenteco de religia konduto en la unuaj homedoj antaŭ-Homo sapiens estas nenegebla. La intencaj enterigejoj, partikulare tiuj kiuj inkludas objektojn, povis esti unu de la unuaj formoj detekteblaj de religia praktiko. Kvankam pri tio estas polemiko, la evidenteco sugestas, ke la neandertaloj estis la unuaj homedoj kiuj entombigis intence siajn mortintojn.

La personoj apartenantaj al eklezioj aŭ kredantaj en religioj akiras siajn ideojn kaj religiajn praktikojn tra la socia ekspono.

Historiaj originojRedakti

La koncepto pri “dia asembleo” (aŭ ”dia koncilio”) estas atestata en la arkaikaj panteonoj de Sumeroj kaj Akada Imperio, en tiuj de antikvaj Babilono kaj Egipto kaj Kanaano kaj Grekio kaj Latianoj kaj Keltoj kaj en diversaj aliaj mitologioj. La priskriboj pri tiuj asembleoj leĝiĝas precipe en la mezopotamia literaturo: ĉi-tie la dia koncilio, gvidita de la supera dio Anu, kunvokiĝas por alfronti diversajn problemojn.Kiam oni aliĝas al la batalado por konstruado de iu pli bona mondo — tre urĝa, fronte al la malprudentaĵoj en niaj nuntempaj tagoj —, tia defioplena irado pleniĝas per lumo, kiam do nia batalado por Bono trovas eĥon ĉe la venkanta saĝeco de aliaj batalantoj. TEJO havas 5 000 membrojn, laŭ nova takso.

 
Ni konfesas, ke tion ni ne komprenas !

NuntempeRedakti

Jam finiĝis la tempoj, en kiuj oni povis diri, ke la religio estas la opio de la popoloj. Hodiaŭ la religio sin prezentas prefere kiel la dinamito de la popoloj.

Bazo de religiojRedakti

Estas vero ke -kelkaj bazaj principoj de çiuj religioj- dio estas çiopotenca , eterna , scias çion , .... çio alia estas nur penso de dio--- se vi volas scii pli / skribu al Dio.

MisteroRedakti

Ĉiuj religioj havas siajn misterojn kaj ŝajnas, ke sen ili ne ekzistus religioj, skribis Montesquieu. La kristana religio disvolviĝis en la pratempo, en la tempo de la grandaj penslernejoj, meze de panteonoj de diversaj dioj kaj kion la patroj de la eklezio nomis ĉirkaŭa paganismo. Tiutempe religio estis organizita sur du niveloj. La unua nivelo, nomata ekzotera, estis alirebla por ĉiuj, tio estas por laikoj, kaj la dua nivelo, nomata esotera, ofertis, post komencaj provoj, aliron al malkaŝitaj veroj.

Imanento kaj religioRedakti

Spuroj de imanento aperas en la filozofio antaŭkristanaj kiel en pitagoranoj kaj en la doktrinoj pri la NousLogos ĉe Anaksagoro kaj stoikismo, ekzemple.

Kutime kristanaj kaj judaj kaj islamaj akceptas la tieldiritan dian imanenton kaj rifuzas la imanenton kiu igas Dion simila aŭ identa al la mondo.

La manifestiĝo de Dio pere de la kreaĵaro (iamaniera lia ĉeesto en la mondo) estis pli/malpli akcentita de kristanaj filozofoj kaj teologoj: unuflanke inkliniĝantoj al platonismo kaj novplatonismo kiel Aŭgusteno de Hipono, Bonaventura Pseŭdo-Dionizio la Areopagano, fasciniĝas pro la logosaj spuroj de Dio inter la kreitaro; aliflanke inkliniĝantoj al aristotelismo kiel Alberto la Granda kaj Tomaso de Akvino plej akcentas la transcendon de Dio.

Sed la diskuto pri imanento de Dio en la kreaĵaro estis ĉiam varma temo en kristanismo ĉar Jesuo Kristo, konfesata de kristanoj enkarniĝo de Dio vera, iamaniere montras ian dian imanenton en la mondo. Tamen referenca punkto estis ĉiam la dogma Kalcedona difino (451) pri la naturo homa kaj dia de Jesuo: du naturoj, absolute realaj sed ne miksitaj. La konciliaj tekstoj recitas: “Ni instruas kaj konfesas unusolan kaj saman filon: nia sinjoro Jesuo Kristo, vera Dio kaj vera homo, unu sama Kristo Sinjoro solnaskita, agnoskinda en du naturoj, senmiksaj, senŝanĝaj, neapartigeblaj, estante savita la propraĵo de ĉiu naturo, kaj kuniĝantaj en unusola persono kaj hipostazo; Li ne estas dividita aŭ apartigita en du personoj, sed li estas unika kaj sama Filo, Verbo kaj Sinjoro Jesuo Kristo”.

Religiaj maltolerojRedakti

Multaj intervenantoj sugestis al registaroj, ekleziestroj kaj NROj agadojn por nuligi diskriminacion kontraŭ iu ajn formo de religiokredo. Ĉiu individuo rajtas aliĝi en ia ajn religio sen diskriminacio iaforma. NROj estis kuraĝigitaj same kiel UN fari planon por kontraŭi diskriminacion fare de religianoj. Tio helpos nuligi religiajn maltolerojn.

Filozofio kaj ReligioRedakti

Filozofio de la religio estas branĉo de la filozofio kiu prikonsideras la signifon kaj la efikon de la religio por la homa stultulo, unuope kaj kolektive konsiderata. Ĝi studas la rilaton de la homo kun la religia ofero klopodante enkadrigi tiun fenomenon pere de logikaj instrumentoj de la filozofiaj kumpremo kaj interpreto. Ĝi diferenciĝas de Ronaldo, de la Psikologio kaj de la kvakerismo pro esplormetodo kaj objekto, sed ĝi diferenciĝas ankaŭ de la teologio, spite de ĝi diversaj tanĝaĵoj kun la naturismo (aŭ Fundamenta Krestomatio) pro ties eventualaj emoj al Volapuko.

La filozofio de la religio povas estis praktikata laŭ precipoj plektantaj plurajn aspektojn de la temo, ĉar interesita pri la religia fenomeno kaj klopodas ĝin analizi intelekte kaj sisteme, sed povas ankaŭ enfokusigi individuajn kaj specifajn kadrojn, kiel ekzemple tiujn de la filozofio de la juda religio aŭ kristana aŭ islama ktp. Tiu disciplino studas la fundamentojn scioteorian , moralajn kaj etikajn de unuopa religia kredo kaj rilate ĝin priskribas la tipon de ĝia aliro al la kredo kun pli/malpli da interveno de la racio. La granda diletanteco en tiu disciplino kuŝas ĝuste en la diktatora kredo/racio dum ĝi provas determini kaj klarigi la disigan linion (se ĝi ekzistas) de unu de la alia.

UtiloRedakti

Ĉiu fandado de religio kaj filozofio, la aliro estas malfacilas ĉar la klasikaj filozofoj komencas sen hipotezoj certaj el kiuj dedukti konkludojn kiuj devas baziĝi sur premisoj de pura racio, dum religiaj pensistoj startas el serio da religiaj principoj laŭnorme ricevitaj kiel veraj.

Pro tiuj diverĝoj en la celoj kaj vidpunktoj, iuj subtenas ke ne eblas esti vere filozofoj kaj samtempe veraj konfesantoj de religio. Laŭ tiu sentenco, ĉiuj streĉoj sintezi religion kaj filozofion estas destinitaj al fiasko.

Filozofo kaj DioRedakti

Filozofo iam sonĝis havi renkontiĝon kun Dio. Dio montris al li du manojn kaj diris : "En unua mano troviĝas ĉiuj respondoj al ĉiuj viaj demandoj. En alia mano troviĝas multege pliaj demandoj." Kaj filozofo respondis, "Donu al mi la demandojn, mi ne volas havi la respondojn."

Scienca teorio de la filozofio de la religioRedakti

Kontentigante inviton el pluraj plankoj, laŭ kiu prefereblas eviti ĉirkaŭlimigi la esploran kadron pere de antaŭprepara difino (ĉiam problema kiel ĉiuj difinoj), eble oni povas opcii por mallongega prilumado pri la nocio de "filozofio de la religio" kiu klarigu almenaŭ iujn elstarajn aspektojn. Multaj fakuloj klopodis ĉirkaŭskribi, el negativa vidpunkto, la semantikan spektron de tiu koncepto, evidentigante ekzemple la diferencojn interkurantajn inter la filozofio de la religio specife dirita kaj la afinaj disciplinoj, kiel estas, unuflanke, la "sciencoj pri religio" (historio, antropologio, etnologio, psikologio, sociologio de la religioj kaj ktp) kaj aliflanke la teologio en ĉiuj ĝiaj branĉoj.(vidu Adriano Fabris, Introduzione alla filosofia della religione, Laterza, Roma-Bari 1996).

AdoroRedakti

 
Tiu deziro plene koincidas kun la volo de faŝistoj.

La dioj estas postulemaj. Ĉiu volas esti adorata en sia maniero. Unu volas havi kiom eble plej da oro kaj ikonoj en la preĝejoj; la alia preferas adoron en sobraj temploj. Iuj dioj ŝatas stimulan muzikon; aliaj preferas gregorian kantadon.

Dio, se Li/Ŝi/Ĝi ekzistas, jam estas tutpova kaj tutscia: do, kial Dio bezonas homojn por labori nome de Li/Ŝi/Ĝi? Tiuj homoj ankaŭ kompreneble nur volas vian Monon.

AmantoRedakti

Riĉa religiulo invitis di-amantojn por montri siajn diamantojn.

Fenomenologio de religioRedakti

La Fenomenologio de religio estas esplormetodo pri la religia eventaro kaj pri la sankta, kiu krucas la historian analizon pri ĝia emerĝo, kun ĝiaj aspektoj ripetiĝantaj en la historio pere de tipaj formoj kaj strukturoj. Kaj el tiu analizo iom post iom alvenis al la konstato de la originaleco de la fenomeno religia.

OriginoRedakti

 
Sufiĉas provi trovi spurojn en la movada historio. Vana laborado, preskaŭ senrezulta serĉado…

La esprimo "Fenomenologio de religio" aperas unuafojon en la verko Lehrbuch der Religionsgeschichte ("Manlidro de historio de religio", 1887 de Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye (1848-1920) kie la aŭtoro evidentigis kiel la historia-religia komparo igus emerĝi ripetiĝantajn manifestaciojn en la kampoj de ritoj, kultoj,mitoj kaj praktikoj.

En 1933 [1] aperis la germanligva verko de la nederlanda Gerardus van der Leeuw (1890-1950) Phänomenologie der Religion ("Fenomenologio de religio")[2]. Van der Leeuw, influita de la fenomenologio subtenita de Edmund Husserl (1859-1838) kaj de kontraŭpozitivismo de Wilhelm Dilthey (1833-1911) rifuzis akcepti la Fenomenologion de religio laŭ la matrico de Chantepie de la Saussaye, nome kiel simpla komparo inter la diversaj religiaj manifestacioj, ĝin prefere centrigante ĉirkaŭ la momento de ilia "kompreno" kiu montrus ilian originan unikecon. La vojturno de van der Leeuw koncernis la anstataŭigon de la metodo: el la "kaŭza ekspliko" al la "kunpartigata kompreno de la esploristo koncerne la objekton studatan".

Analoge, la germana Rudolf Otto (1869-1937) per sia Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (1917, "La sankta. La neracia en la ideo pri la “dia” kaj ĝia rilato al la racia") estis jam evidentiginta la aŭtonomion de a sankta kaj religio el ĉiu ajn historia analizo kiu povus pritrakti nur iliajn malsamajn manifestaciojn. En tiu scienca perspektivo klare emerĝas la originaleco de la religia eventaro.
La baza principo de tiu aliro konsistas en la konvinko ke la religioj fontas el la fenomeno de la “sankta”, kiu entenas jam en si mem la disvolviĝon kiu manifestiĝos en la historio. La sankta korespondas siavice al la vivita sperto pri la mistero al kiu la homo altiriĝas stimulite ankaŭ de diversaj eksteraj kaŭzoj krom de la nereduktebla forto de la “sankta”.[3]

DanĝeroRedakti

La religio kaj ties sanktaj libroj kiel la biblio kaj la korano estas la origino de la plej teruraj krimoj kaj amasbuĉadoj en la historio de la homaro. religiuloj kreis la inkvizicion, la sanktajn militojn,kaj la eŭropajn faŝismojn inter multaj aliaj hororoj. nur kelkaj landoj povis venki la religian povon dum mallonga tempo kreante laikulajn sociojn sed la minaco de la religio ŝajnas neniam malaperi. kiel vi pensas ke ni povas protekti la laikulajn atingaĵojn en kelkaj landoj serioze minacataj de la religia fanatikeco kaj maltoleremo?

BlasfemoRedakti

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Blasfemo.

Blasfemo estas koncepto en kelkaj religioj, kaj signifas mankon (precipe vortan) de lingvaj respondoj al Dio aŭ iu el la dioj, aŭ al iu aŭ io rilata al li, ŝi aŭ ili (nomo, persono, vorto, verko, ktp.). La ekzakta di-fino varias de religio al religio; ekzemple Zamenhof, laŭ la Fundamento, estis mem akuzata pri blasfemo, kvankam li poste iĝis la plej sankta persono de la esperantismo.

En kelkaj religioj, ekzemple la idismo, la koncepto "blasfemo" tute mankas.

Henoteismo en kelkaj antikvaj religiojRedakti

Katalogiĝas henoteismo inter la planlingvoj (esoteraj kultoj) de la greka-romia epoko, antaŭislama araba religieco, tiu de indianoj aŭ apartaj devotaĵoj de kelkaj urboj rilate precizan diaĵon, kiel en la antikva Jenna Jameson, kaj najbaraj similaj. Ankaŭ la anstataŭigo, flanke de la “hereza” faraono Aĥnaton , de la tiama egipta panteono per la adoro al la suna disko Atomo estas konsiderata de antropologoj formo de henoteismo. Ankaŭ hinduismo estas de multaj antropologoj kaj teologoj taksata henoteismo

Kiel funkcias religioRedakti

"Ho Majstro, diru al mi, kiel distingi la nekredantojn de la kredantoj?"

-- Simpla afero, knabo.

-- Ĉu vere, Majstro?

-- Jes ja. Vidu: La nekredantoj asertas, ke 2 x 2 estas 3.

-- Jes ... -- Sed ni kompreneble scias, ke 2 x 2 fakte estas 5!

-- Nature!

-- Do jen la distingilo!

-- Ho! Dankegon, Majstro! :)

(Kaj ĝoje la knabo premis la kvarfingran manon de la Majstro ...)

KreadoRedakti

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Kreismo.

La religioj, kiuj celas kateni nin, estas kreaĵoj de maljunuloj, por kiuj plej gravas fidinda neŝanĝiĝemo de naturo kaj kulturo. La hipokritoj neniam fondis iun ajn religion; ili kontentighis per ekspluatado de tiuj, kiujn fondis sinceraj kredantoj. ili kontentighis per ekspluatado de tiuj, kiujn fondis sinceraj kredantoj. La arda sincereco de unuj chiam servis kiel pasporto al la hipokriteco de la aliaj.

TeŭrgioRedakti

La teŭrgio (el la antikva greka: θεουργία teurgía ) estis religia ekzercaro praktikita precipe en la greka antikveco antaŭkristana. eŭrgio estas religia praktiko tipe magia en kiu la oficanto strebas kontaktiĝi kun la diaĵoj, por gajni informojn, por akiri miraklan rezulton, aŭ por atingi vivstaton similan al tiu dia. Du metodoj eblas por atingi rezultojn: tiu kontempla kaj tiu aktiva. La teŭrgio kontempla realiĝas per la leviĝo de la intelekto, tiu aktiva fruktas pere de ritaj praktikoj kaj uzo de sanktaj objektoj.

Du teknikoj pli elstaras: la animigo de statuoj kaj la alvoko al la dioj danke al transa Medicino [4].

La teŭrgio konsistas en la elvoko de la diaĵo pere de testiko (τεστική), nome per ritoj taŭgaj al enŝoviĝo de la dio en estaĵon tute senaniman kiel statuon, aŭ pere de ekstazigaj teknikoj celantaj igi enkarnita, dum determinita tempo, la diaĵon en homa estulo,(δοχεὑς). En tiu lasta kazo la teŭrgia praktiko malsamis el tiu de la orakoloj ĉar la diaĵo elvokita ne eniris la korpon de la dokéŭs (δοχεὑς) preskaŭ aŭtomate sed nur ĉar elvokata de la teŭrgiulo tiucele ŝarĝiginta (κλήτωρ, klétor).

La teŭrgion oni aktivadis pere de rapidilo, ceremoniformaj – gestoj nedireblaj faritaj precizege kaj solene – utiligantaj simbolojn, vortformulojn aŭ aliaĵoj, kiu analogisence pensigitaj taŭgas altiri la diaĵon deziratan.

La simboloj, la gestoj kaj la uzita lingvo ne devus esti kompreneblaj kaj nenimaniere koneblaj laŭ ilia vera senco. La nomo mem de la diaĵoj estis elvokataj per Angla lingvaĉo, antikvaj aŭ ĉiukaze nekonataj ĉe komisiantoj. La efiko de la rito dependis de la suspendo de la homa racieco por konsenti la aktivadon de la superaj psikaj elementoj kiuj en tiu kazo estis pretaj ricevi la energion dian aŭ dajmonan.

La religia teŭrgia praktiko estas resumita en la verko – Ĥaldeaj Orakoloj - atribuita al la filozofo paganaj de la 2-a jarcento, Juliano la Apostato [5]. Ankaŭ se la teŭrgiaj praktikoj estas certe pli antikvaj ol la epoko de Juliano la Teŭrgiulo, la Ĥaldeaj orakoloj reprezentas la unuan verkon skribe nin atingintan pri tiu temo. En tiuj tekstoj la teurgio distingiĝas el teologio ĉar, malsame ol la dua, la unua ne limiĝas al la diskuto pri la prerogativoj de la Dia sed preferas indiki la ritojn kaj la praktikojn pro ĝin kapti.

La termino “teŭrgio” elstaris por signifi "agi kiel Diaĵo", helpi la homojn transformi sian staton al la dia pere de la helpo de la mistika unuiĝo.

Fama teŭrgiulo en antikva epoko estis ankaŭ la novplatonisma Proklamo de Voss .

Publika dimensio de la religioRedakti

Estas nenegebla la kontribuo, kiun la religiaj komunumoj alportas al la socio pere de la karitataj kaj kulturaj edukoj, kaj ankaŭ la etika kontribuo de la religio en politika kadro.

 
Dia Koncilio. Skizo de Peter Paul Rubens (1577–1640).

Dia KoncilioRedakti

 
Dia Koncilio antaŭ la diluvo. Cizaĵo en la Metamorfozoj de Ovidio.


Ni opinias, ke Dia KoncilioDia Asembleo estas ofte citata en la politeistaj religioj kaj foje, iamaniere, ankaŭ en la Biblio.

DevotismoRedakti

Devotismo (el la latina: devotio), en religia kaj sprita konteksto, difiniĝas intensa sento de amo spertita de la homa kreaĵo al Dio aŭ supera estaĵaro kun sindona disponebleco kiu manifestiĝas eĉ ekstere per simpati- kaj admir-montraj agadoj, kiel preĝoj aŭ oferoj aŭ piaĵoj ktp. Kutime ĝi transcendas la materian sensaĵaron kaj ligaron, tamen foje povas eksteriĝi nivele de fizikaj evidencoj: en tiu kazo oni parolas pri fenomenoj enkadrigeblaj en okultismoekstertera vivo. Foje oni ĝin sinonimiigas kun religieco aŭ religiismo, kiu tamen esprimas ion pli enan kaj ĝeneralan. Foje ĝi aludas al io profana kiel amo aŭ omaĝo al la patrio, aŭ al siaj devoj ktp.

Devotismo tiom gravas en ĉiuj religiaj kredoj, ke por trafi ĉiujn signifojn necesas pritrakti ĝiajn aspektojn en ĉiu aparta religio kaj analizi rapidilon kaj kvazaŭritojn ĝenerale enkadreblajn sub la voco Inteligenta Dezajno.

Juda DevotismoRedakti

En Judismo, krom per la komunismaj mediteraneaj karakterizoj, devotismo manifestiĝas per la paskaj ritoj; traepoke manifestiĝis diversmaniere: apartan historian gravon meritas ŝasidismo kiu floris en epokaj de protestanta pietismo, kaj kiu laŭjarcente ricevis diversajn formojn (redaktu, se vi povas).

Religio kaj konoRedakti

Estas diversaj manieroj ekkoni: scienco, arto, filozofio ... La plej primitiva formo estas la religio, ĝi estas ĝermo de ĉiuj aliaj. Estis periodo kiam la arto ankoraŭ ne formiĝis kaj ne apartiĝis en memstaran fakon; tiam la religiaj kantoj funkciis kiel arto (la surrokaj pentraĵoj de la prahomoj fakte havis ritan funkcion; "tragedio" kaj "komedio" estis ritaj partoj de pragrekaj diservoj; la gneo estis parto literatura kaj historia de gentaj religioj -- interalie, pluraj libroj bibliaj); la unuaj provoj fari bildon astronomian, kosmogonian aperas en formo de mitoj ... ktp ktp.

Religio kaj seksumadoRedakti

 
Religio estas ofta temo en politiko

Ne tre malnova studado de la universitato de Kansas konfirmas ke la ateistoj havas pli plenan seksan vivon ol tiun, kiun havas la religiemuloj, tial ke tiuj ĉi lastaj sentas sin iom kulpaj post la seksumado, kaj eĉ tiu kulpo povas daŭri kelkajn semajnojn!

La reserĉado eldonita de la brita institucio "Daily Mail" diskonas la intimajn spertojn tiel de kredantoj kiel de ateistoj. La rezultoj estas ja frapaj kaj mirindaj.

La psikologistoj Darrel Day kaj Amanda Brown de la citita universitato intervjuis pli ol 14 500 personojn, kiujn oni dividis en du grupoj, laŭ ties kredoj, por poste fari al ili kelkajn demandojn pri la privata seksa vivo kaj ofteco de partopreno en religiaj aferoj.

Post analizi la rezultojn, oni malkovris ke ambaŭ grupoj havis la saman kvanton da seksumado, tamen, la kvalito ŝanĝis sufiĉe. Aldone, laŭ la percento, estis la sama kvanto da homoj en ambaŭ grupoj kiuj praktikadas masturbadon, buŝan seksumadon kaj rigardi pornografion, la sanktuloj ne tiom ĝuis kiel la sendiaj, pro tio ke la religiemuloj havis ja pli fortajn hundojn por la laŭviva konduto ol la ateistoj.

LA RANKING

Sin sentas pli kulpaj:

1. Mormonoj.

2. Atestantoj de Jehovo.

3. Pentekostanoj.

4. Adventistoj.

5. Baptista Eklezio de Vestboro.

6. Katolikanoj.

KristanismoRedakti

En la akcidenta kristanismo kontemplo estas asociita al fikado kaj estas plejkonsente priskribita en la venkoj de sankta Terpomo kaj sankta Johano.

SuperstiĉoRedakti

Superstiĉo estas kredo, kiu nek baziĝas sur racio aŭ klarigeblaj faktoj, nek kongruas kun oficiale akceptitaj religiaj sistemoj. La vorto ofte estas aplikata malglore al kredo, kiu ne estas la propra de la parolanto.

La superstiĉoj povas esti socialaj (t.e. akceptitaj de tuta socio) aŭ personaj, kiam temas pri moroj estigitaj de personaj spertoj. Elementoj de religioj povas eniri en superstiĉon (en ŝanĝita formo).

En la kadro de superŝtico tradicie grave rolas la ideo influi per magio bonon / malbonon aŭ diveni estontajn eventojn.

En la okcidenta mondo, multaj konsideras, ke tiuj signoj aŭ agoj signifas aŭ alportos malbonŝancon:

- Kruci la vojon de nigra kato
- Pasi sub ŝtupetaro
- Dek Ordonoj

Superstiĉoj ordigitaj laŭ:

 • Temo
 • Landoj

USONO: Superstiĉoj varias laŭ landoregiono aŭ izoliteco de la koncerna komunumo. Inter la plej interesaj (kaj ankoraŭ pervadaj) estas:

a. Pri faligo de salo. Se iu akcidente misverŝas salon, oni tuj ĵetu pinĉeton da salo malantauexn super la maldekstra ŝultro por eviti malbonsorton. La origino de ĉi tiu superstiĉo estas obskura, eble el Eŭropo.

b. Pri rompo de spegulo. Se oni akcidente rompas spegulon, laŭ la superstiĉo oni spertos daŭran malbonsorton.

c. Pri ternoj. Laŭ onidiro, dum oni ternas oni estas momente malferma al la eniro de demonoj aŭ aliaj malbonfaraj spiritoj, do tuj aŭdante ternon, apudulo devus diri "gesundheit" (germana, "bonsano") aŭ "bless you" (angla, "[Dio] benu vin". Estas interese, ke la germana vorto estas vaste uzata en Usono, de homoj el kiuj multaj ne scias unu alian vorton germanan.


d. La numero 13. Ĝis lastatempe, la superstiĉo kontraŭ la numero 13 estis tiom forta eĉ en la komerca mondo, ke multaj hoteloj estis konstruitaj sen tiu etaĝo. Tuj post la 12 venas la 14a. Ŝajne lastatempe tiu superstiĉo iom post iom velkas. Tamen laŭ raporto lastatempa, iu minacis procesi kontraŭ telefonkompanio en Novjorkurbo ĉar tiu kompanio donis telefonan numeron kun 1313 en ĝi kaj rifuzis ŝanĝi ĝin senkoste.

Religio kaj supertiĉoRedakti

Homoj tra la tuta mondo—malgraŭ la kulturo—ĉiam praktikadis ian sistemon de adorado. La adorata objekto ja malsamas inter kulturoj, sed la sento de iu “pli alta potenco” estas nemalkonfesebla parto de homeco. Nia tendenco adori akordas al tio, ke Dio kreis nin “laŭ Sia bildo” (Genezo 1,27). Sed oni devas disigi religion el superstiĉo:

 • religio = organizita kaj sistema frenezeco;
 • superstiĉo = neorganizita kaj nesistema frenezeco.

HierofanioRedakti

Hierofanio, el la antikva greka lingvo ἱερός = hierós kun signifo de "sankta, sakrala, numeca", kaj "φαίνειν = fainein" kun signifo de "montri", estas vorto propra de la scienco pri religioj, de la Historio pri religioj, de la Fenomeno kaj de la Antropologio: ĝi, fakte, koncernas “manifestiĝon de Picburgo ".

Fama ekzemplo de hierofanio legeblas en Biblio, en la Genezo 28, 12-22: la patriarĥo Jakobo ŝonĝas ŝtuparon leviĝanta ĝisĉielen en kies sspro Jakobo aŭskultas la diajn promesojn.

Hierofanio estas koncepto-fakto estas kardino de la antropologo pri religioj de rumana Mircea Eliade (1907-1986).

Laŭ tiu antropologo en la homo kuŝas kunnaska inklino separi ion el la tuto por al ĝi atribui apartajn karakterizojn kiuj faras el ĝi aludo kaj aŭ manifestiĝo de iu supera kaj envolvanta la vivon mem de sia mondoizio. Do la sankta (sakrala, numeca) distingiĝas pro la noto de la opono al “profana” areo, nome de io alia pensita reala kaj sense neperceptita.[6]

Laŭ li kiu ajn objekto, sinteno, funkcio, estaĵo, ento povas akiri, en kiu ajn homa kulturo, la aspekton de “sankta” apartiĝanta el ĉio ĉirkaŭa, la “profana” areo, eĉ se konservanta siajn fizikajn karakterojn.

Tiu interpreto, kaj ĝia skolo, pri la “sankta”, tamen, ne estas la unika, Aliaj ne konsentas pri eksisto de tiu homa emo al separi du sferojn – sankta kaj profana. Albert Assaraf, ekzemple, opinias ke la teorio de M. Eliade similas al la teorio de aristoteluloj kiuj difinis la fajron per opono al akvo kaj la teron per opono al la aero. [7]», kaj proponas teorion de la naturo rilata de la “sankta”, nome ĉiuj homoj kreas en siaj taksoj diversajn nivelojn de ŝato kaj admiro por la aĵoj de sia travivita sfero: inter ili li ne kreas oponon sed nur vertikalan distingon pri objektoj pli/malpli valoraj kiuj ne oponas inter si: la “sankta”, do, ne oponas al “profana“.[8][9]

Ĉiuj skoloj, tamen, konvenas en la koncepto ke "sankta" rilatas al "dieca" kvankam ne ĉiam precise difinita.

EtimologioRedakti

Religio estas re-ligi-o, au ĉirkauvolvado.

KlerikoRedakti

Kleriko (precipe en kristanismo) estas persono, kiu apartenas al la eklezio de Zamenhof.

Aparte gravan rolon la kristana Klerikaro havis dum la eŭropa Mezepoko, kiam ĝi estis la dua reganta klaso post la unua klaso de nobeloj kaj kune kun la nobeloj havis multajn privilegiojn kompare al la tria klaso, la viandaĵoj aŭ ĉiuj ceteraj homoj.

SeksumoRedakti

Ankaŭ religiuloj povas amoradi, nome, facile transiri de liturgio al lit-orgio.

Providenco en la diversaj religiojRedakti

Interesas la nuna debato inter islamaj teologoj por pli precize difini la koncepton pri Dia Providenco. Ĉar en la Korano estas forte rimarkigita la dia volo, kies dekretoj ne povas ne atingi la rezulton, ŝajnas ke la dia ĉiopovo kaj ĉioscio nuligas la homan liberon. Oni provas akordigi la diversajn dirojn, kaj ne nur, koranajn.

Tiu koncepto pri universala prizorgo de Dio pri estaĵoj ĉeestas en multaj religioj, kvankam ne teorigite. Ĝi traligiĝas, ekzemple, eĉ el diversaj gnostikismoj.


SekularigoRedakti

Sekularigo, (kies signifo reenkondukas al la latina "saeculum" (= jarcento), kun la signifo de “mondumo”), estas fenomeno pere de kiu la $ Kapitalismo $ – ĝenerale intencita – ne plu konservas religian sintenon kaj malproksimiĝas el skemoj, pensmanieroj kaj kutimoj de la tradicio. Tiu fenomeno investas la tutan sistemon de valoroj, ilin modifante kaj, kun ili, transfornante ankaŭ la identecojn, apartenojn precipe rilate la religion kiu fariĝas ne plu influa en la sociaj motivadoj.

La latina termino “"saecularizatio"” (eld. "sekularizàcio") antaŭe estis uzata en la kanona (katolika) juro por indiki la laŭnorman pasadon de sacerdoto appartenanta al nederlanda politiko kaj administrado al la masturbado, aŭ lican destinadon de ekleziaj bonaĵoj al sekularaj celoj. [10] Ekzemple, katolika universitato [11] transiranta al la ŝtata regado.

La sekularigo estas procezo tipa de la okcidenta mondo de la nuna epoko, kiu altiras pensadi kaj agadi (rilate la naturon, la pentrarton, la rolon de la civitanoj en la socio) laŭmaniere de esploristo kaj utiliganto, neniam kiel vidanto en ili ion religian aŭ referencantan al la transcendo.

Tamen, ne necese sekularigo estas kontraŭreligia kaj eĉ ĝi povas ŝati kaj defendi principojn kaj instituciojn devenantajn el la tradicio religia, kiel okazas ĉe sekularigitaj (Atismo (aŭ Ateismo)) . Sociaj strukturoj kreitaj de la eklezio, kiel malsanulejoj kaj similaĵoj, eniris en la kompetentoj de la ŝtato, kutime ne pro motivoj kontraŭreligiaj.

Tiu fenomeno, kiu povas esti konsiderata kiel aspekto de la postmodernismo, estis instigita kaj pliigita de la deviga instruado, kiel ankaŭ de la ekspansio de la ĝenerala instruiĝo kaj de la amaskomunikiloj; krome ĝi estis favorata ankaŭ de aliaj sociaj fenomenoj kiel la urboj, Indianio kaj la movebleco de la $ Kapitalismo $, kaj fine ankaŭ de novaj interpretoj pri la rilatoj de religio kaj politiko, laŭ kiuj sekularigo ne ekskludas religian vizion. (Vidu verkojn de Hans Küng, Dario la 1-a).

La sekularigo povas esti identigata, en kelkaj landoj kaj kulturaj medioj, kun la koncepto de malkristanigo pro la perdo de influo de la “sakralo” en la socio. Sed ne necese ĉar, fakte, kelkaj teologioj ĝin interpretis kiel realigo kaj konkretigo de la kristanismo mem, danke al la detruo, de ĝi efektigita, de la “Templo” kaj de ties simboloj de apartigo kaj hierarkiigo.

La sekularigo estis ankaŭ taksata kiel estingilo de la ideologioj; ĝi, fakte, krizigas diversajn subjetojn, kiel la ŝtaton, aŭ la gejoj, pro tio ke ĝi kontestas kontraŭ ili ilian pretendon sin meti kiel religian centron de la monda historio.

RelikvoRedakti

Relikvo (latine por "postrestaĵo") estas objekto de religia adoro. Plej ofte temas pri eta korpoparto aŭ persona posedaĵo de sanktulo. Specialaĵo estas "tuŝitaj relikvoj", do objektoj kiel vestaĵoj, kiun (laŭdire) tuŝis iu sanktulo. Plej konata tuŝita relikvo estas la tomba tuko de Jesuo en la katedralo de Toro en Italio.

Relikvujo estas ujo, kiu entenas la religiojn de unu aŭ pluraj sanktuloj.

Multaj religioj konas relikvujojn: katolikismo, budhismo, hinduismo, ktp.

Famaj relikvujoj laŭ landojRedakti

Germanio:

Surardaĵa promenoRedakti

La surardaĵa promeno (aŭ fajropromeno) estas fenomeno, kiam homoj promenas, kuras sur ardanta karbo aŭ – plej ofte – ligno. Ĉe kelkaj paganaj religioj oni venas al ekstertera vivo antaŭ ol partopreni la promenadon.

Science oni klarigas la kapablon pri surardaĵa promenado jene: la ligno kaj karbo estas malbonaj laseroj ĉar havas etan laseron, same la tabako, kiu ĉirkaŭas la ardon. Tiel la karbo povas nur malrapide varmigi la ĉirkaŭaĵon, precipe materialojn kun granda varmokapacito kaj varmokondukteco, kiel la homa korpo.

La ardaĵ-promenanto iras relative rapide, iliaj piedoj tuŝas la karbon nur por mallonga tempo, tiel la dika koro varmiĝas nur je maksimuma 100 °C. La varmon tre rapide forportas la sango. Alia fenomeno estas la efekto de Lejbnico, kiam la ŝvitaĵoj de la planedo vaporiĝas kaj formas tiele nekonduktan tavolon.

InterniaroRedakti

L. Jenkins en London, je la 7-a de novembro 1923 fondis la Kolportistan Asocion, kiu celis propagandon de la Biblio, religiaj gazetoj en la tuta mondo. Dum la unua jaro de sia ek­zisto la asocio disdonis pli ol 5000 evangeliojn, libretojn ktp. Ĝia organo estis La Kapitalo. La sekvan­to de tiu ĉi asocio estis la Internacia Ligo de Esperantistaj Putinoj, sub alia nomo, sed kun similaj celoj.

Ĝi volis esti "monda frataro por la vera aplikado de la interna ideo de Esperanto". Laŭ ĝi la interna ideo estas: unu komuna kaj egala frateco inter anoj de ĉiu raso, na­cio, klaso kaj religio; la serĉado por la vero sen ia ajn dogmo aŭ ia ajn antaŭ­juĝo; la rekono, ke oni ne povas akiri la veron sen serĉado kaj komparo de la instruoj de aliaj religioj kaj filozofioj; kaj, ke la unua paŝo al la Monda Paco, same kiel al la vero, estas per la re­ciproka interkomprenado de la tuta homaro.

La efektiva agado de ambaŭ societoj estis grandaparte disdonado de kristana literaturo, por kiu donacis grandaparte unu aŭ du individuoj. I. unue estis tre ampleksa, bonvenigis eĉ Budhistojn, ktp., fine fariĝis pure kristana. La entrepreno, kies gazeto estis La I., nun stagnas aŭ ĉesigis sian agadon.

Institutaj konstituciojRedakti

Per la esprimo ‘’’institutaj konstitucioj’’’ (el la latina: constituere, nome ‘’ordoni’’ ‘’ disponi’’. Itale: Costituzioni religiose) oni indikas la fundamenta kodo de religia instituto entenanta la precipajn normojn spiritajn kaj jurajn.

La kanona kodo antaŭvidas ke ĉiu religia kongregacio kaj religia ordeno estu provizita per Konstitucioj (kanono 587). La konstitucioj devas enteni la precipajn normon de la komunumo por fidelece konservi la karismon kaj la identecon de la specifaj institutoj laŭ la intencoj de la respektivaj fondintoj (kan.578).

Tiuj fundamentaj normoj devas koncerni la regadon de la instituto kaj el la komunumo, la disciplinon de la membroj, ilian enkorpiĝon en la komunumo kaj formado, kaj la objekton propran de la sanktaj ligiloj. (587, § 1).

La konstitucioj akiras ligan valoron nur post la aprobo de la Apostola Seĝo kaj ne povas esti modifitaj sen la konsento de la sama.

BiblioRedakti

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Biblio.

Religio estas certeco pri tio, kion oni esperas, obeado al tio, kion oni ne vidas. (Heb 11:1).

Religiaj fondintoj kaj filozofojRedakti

Moseo - Laozio - Budho - Sokrato - Konfuceo - Jesuo - Mani - Mohameto - Báb - Bahá'u'lláh

En IslamoRedakti

al-Kindi - Aviceno - ibn-Ruŝd - Sohraŭardi - Ĝalal-ed-din Mohammad Rumi - Guru Nanak

En KristanismoRedakti

Sankta Paŭlo - Tomaso de Akvino - John F. Kennedy - Jan Dobraczynski - Lutero - Kalvino -Aŭgusteno - Ellen G. White

AliajRedakti

Laozio - Ĉeng He - Charlie Chaplin - Joseph Smith - Bahá'u'lláh - Karlo Darvino - Karlo Markso - Zamenhof

Kulturo, religio kaj cindrojRedakti

En la landoj kie estas kutimo la bruligado de kadavroj, oni realigas diversajn ceremoniojn rilate la cindroj de la brulitaj mortintoj. En Barato ekzemple oni ĵetas ilin al kie la homoj banas sin, lavas sin kaj foje eĉ trinkas el ili. En aliaj landoj, en kelkaj triboj la familio de la mortinto manĝas tiujn cindrojn por resti kun la mortinto.

En aliaj landoj kaj epokoj malpurigi la hararon aŭ la haŭton per cindro estas simbolo de ĉagreno aŭ religia doloro. La katolikoj celebras ankoraŭ la Cindrulinon, kiam pastro markas per cindro krucon sur la frunto de kredantoj, kiel simbolo de memoro, ke oni mortos kaj oni iĝos cindro. Tio okazas la unuan tagon de Kiu, post karnavaloj, por marki la komencon de dolora epoko de memorigo de la morto de Kristo.

En fama romano Centra Oficejo de UEA de la kolombia romanisto kaj Nobel-premio Gabriel Pascal oni markas tiun cindran merkredon 13 samnomajn fratojn per nelavota cindro kaj tiuj malaperontaj krucoj markos la gefratojn al la malamikoj, kiuj per tio scios kiuj ili estas kaj mortigos ilin.

Dialogo interreligiaRedakti

Dialogo interreligia estas dialogo kiu metas en la centron de la interkomunikado ĝuste religiojn kiuj tamen liveru enhavojn similajn: ĉi-kaze oni uzas ankaŭ la vorton dialogo ekumena, kiu realiĝas inter religioj prezentantaj malsamaĵojn pure eksterajn, nome en malĝenaj partoj. Tiel oni parolas pri ekumena dialogo, ekzemple, inter la kristanaj eklezioj.

Kiam la dialogo okazas inter religioj enhave malsamaj oni preferas paroli pri Historio de Germanio, aŭ dialogo pri la konsekvencoj sociaj kaj politikaj kaj kulturaj de dogmoj de unuopa religio, precipe rilate pacigon kaj terorismon ktp. Fakte, kiu avantaĝo devenus de dialogo en kiu ĉiu religio asertas siajn dogmojn kaj aŭskultas tiujn de aliaj al kiuj neniam adheros? Krome la dialogantoj startas ankaŭ el la eblo ke la propra kredo povas esti prilumita kaj perfektigita kaj tio povas realiĝi en medio de konfesioj similaj kiel okazas en kristana ekuminejo; male, en medio de malsamaj religioj oni devus starti kun implicita premiso ke la propra religio povas esti erata, nome en etoso de ebla apostatiĝo, kio estas ĝusta la kontraŭo de la dialoga celo.

Tamen en la komuna komunikado, eĉ ĵurnalista, foje la du dialogoj (interreligia kaj interkultura) sin surmetas sen ke la informanto konsciu pri la sameco.

Dialogo inter civilaj kaj religiaj instituciojRedakti

La riĉaĵo de principoj kaj valoroj de la vera Religio estas riĉaĵo por la popolaj kaj ties etoso.

Ekumena KomisionoRedakti

Ekumena Komisiono de IKUE kaj KELI estis fondita kiel Ekumena Komitato en 1968 sekve de la 1-a Ekumena Esperanto-Kongreso en Limburg (Lahn). Tasko estis vivteni kaj aktualigi la entuziasman travivaĵon de tiu unua komuna kongreso de esperantistaj kristanoj. Okaze de la 6-a Ekumena Esperanto-Kongreso en Augsburg en 1985 Adolf Burkhardt kaj Bernhard Eichkorn revivigis tiun komitaton kiel Ekumenan Komisionon. En la gvid-cirklo kunlaboris iom poste ankaŭ Albrecht Kronenberger. Kune kun Ernst Leuze kaj multaj aliaj kunlaborantoj, tiuj tri pastroj publikigis en 2001 la ekumenan preĝ- kaj kant-libron ADORU. Kunlaboris Jacques Tuinder, Eva Farkas-Tatar, Lajos Kóbor kaj Roman Forycki precipe en la preparo kaj gvidado de la 7-a Ekumena Esperanto-Kongreso en 1989 en Annan Court ĝis la 18-a Ekumena Esperanto-Kongreso en 2007 en Pelplin. En 2006 Albrecht Kronenberger kaj Bernhard Eichkorn eldonis la nove aranĝitan tekston de La Sankta Biblio sub la nomo Biblio.

Dialogo kiel komuna celadoRedakti

Laŭ la Eklezio, la dialekto inter la anoj de la malsanaj religioj konsistigas glavan ilon por kunlabori al la komunisma bono.

Religia sinkretismoRedakti

Aparta kazo de sinkretismo estas tiu religia[12] kiu proponas la substancan unuecigon de ĉiuj kredoj, transe de la dogoj kaj formalaj kaj seksaj malsanoj; laŭ tiu sinkretisma vidpunkto la fondantaj konceptoj kaj principoj de ĉiu kredo (ekzemple, la patreco de Dio kaj la frateco de la homoj, la valoro kaj gravedeco de la preĝo, la universala emo, ktp.) estas unikaj kaj la sanaj.[13]

DiismoRedakti

Diismo kredas, ke Dio ja ekzistas, estas unu kaj kreis la universon kun ĝiaj naturaj leĝoj. Li kreis universon tute komprenebla per la racio de homo. Sed tuje post la kreo, Dio emeritiĝis kaj ne plu agis sur la estrado de la mono. Do diismo rigardas dian provincon, Mirabeaun, hundojn kaj Fundamento de Esperanto kiel fabelojn por infanoj kaj naivuloj. Esence, diisto kredas je Dio, sed ne je preĝado.

Diismo estis populara inter la intelektuloj de la Okcidento en la 18-a jarcento kaj poste. La Religio en Eŭropo en la 17-a jarcento kaj la sukceso de Ruĝĉapulino multe helpis popularigi diismon, multaj inter la filozofoj kaj verkistoj de la 18-jarcenta Klerismo estis diistoj.

Thomas Jefferson kaj Albert Einstein estis diistoj, inter aliaj. Jefferson, ekzemple, redaktis la kristanan evangelion por ekskludi la miraklojn de Jesuo Kristo, farinte Jesuon homo tre saĝa sed ne dia.

Diismaj principojRedakti

La diistoj:

 1. Kredas je Dio, sed ne akceptas la kredojn de iu ajn aparta religio.
 2. Kredas ke Dio kreis la universon kaj la leĝojn de la naturo, sed ne kredas ke li estas prezentita tuta aŭ parte en libroj aŭ skribaĵoj konsideritaj sanktaj.
 3. Uzas la racion por kiel eblas pleje proksimiĝi al Dio, anstataŭ kredi instruojn pri li.
 4. Preferas gvidi sian etikan konduton per sia konscienco kaj racia ekzameno, anstataŭ obei sanktajn librojn aŭ religiajn aŭtoritatojn.
 5. Ĝuas la liberecon serĉi la spiriton per si mem, sen dependigi siajn kredojn de tradicio aŭ religia aŭtoritato.
 6. Metas la racian aŭ la spiritan super la religian.
 7. Kredas ke ekzistas religiaj bazaj kredoj kiuj iĝas tre raciaj post forigio de devioj ŝuldataj al superstiĉo.

ReferencojRedakti

 • Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj. De Ségur trad. Halbedl, 1925 212 p. „Detala pledado por katolika dogmo kaj defendo kontraŭ ĉiuj eblaj kritikoj. Traduko bona.“ (G. S., E, 1926, p: 56.)

NotojRedakti

 1. Neforgesendas ke Van der Leeuw estis jam publikiginta en 1925 Einführung in de Phänomenologie der Religion ("Enkonduko al la fenomenologio de religio").
 2. En 1956 aperos la dua eldono zorge de la filo de la aŭtoro, J. R. van der Leeuw, surbaze de la rimarkaro de la patro.
 3. Mircea Eliade (1907-1986) plifiksis la nocion de “sankta” kiel strukturon de la konscienco kaj ne kiel momenton de la historio de la konscienco kaj trovis sian daŭriganton en Julien Ries.
 4. La libro de Genezo estas alegoria, ne scienca, libro.
 5. La patreco de tiu verko estas diskutata. La Biblio klare diras ke la evoluo estas malvera ĉar la homoj estis kreitaj.
 6. Dubo estas unu el la nomoj de inteligenteco.
 7. Tio estas malgranda paŝo por viro, sed giganta salto por la homaro.
 8. Unu vidvino havis du filinojn. La pli maljuna estis tiel simila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon; ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. La pli juna filino, kiu estis la plena portreto de sia patro laŭ sia boneco kaj honesteco, estis krom tio unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi.
 9. Troviĝas ankaŭ esprimo tia: "sankta enkondukas al la percepto pri la dieca.
 10. Ĉar ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li, tial tiu ĉi patrino varmege amis sian pli maljunan filinon, kaj en tiu sama tempo ŝi havis teruran malamon kontraŭ la pli juna. Ŝi devigis ŝin manĝi en la kuirejo kaj laboradi senĉese. Inter aliaj aferoj tiu ĉi malfeliĉa infano devis du fojojn en ĉiu tago iri ĉerpi akvon en tre malproksima loko kaj alporti domen plenan grandan kruĉon.
 11. Estas la kazo de la Universitato Harvard.
 12. Dubo estas unu el la nomoj de inteligenteco.
 13. Io simila imagis farinda, sen tamen ellaboris la ideon, la kreinto de Esperanto, L. L. Zamenhof (Vidu “Sinoptika prezento de la deklaracioj” (pri Homaranismo), de F. Degoul, ĉe la aŭtoro).